Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a aprobat, pentru anul 2022, cheltuieli în sumă de peste 453 milioane lei. Potrivit instituției, pentru anul următor volumul cheltuielilor urmează să fie redus cu aproape un milion de lei față de alocațiile aprobate pentru anul curent.

Bugetul instanțelor de judecată va fi divizat după cum urmează:

  • cheltuieli de personal, 383,9 milioane lei;
  • cheltuieli pentru bunuri și servicii, 42 milioane lei;
  • cheltuieli pentru mijloace fixe, 12,2 milioane lei;
  • cheltuieli pentru stocuri de materiale circulante, 11,9 milioane lei;
  • cheltuieli pentru prestații sociale, 2,5 milioane lei;

Suplimentar, în Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anul 2022 au fost incluse cheltuielile pentru:

  • reparația capitală a clădirii sediului Ciocana al Judecătoriei Chișinău în suma de trei milioane lei;
  • crearea condițiilor de acces pentru persoanele cu dizabilități în judecătoriile Bălți, Orhei, Strășeni și în sediile Curții Supreme de Justiție, 1,2 milioane lei.

Pentru anii 2023 și 2024 au fost estimate cheltuieli în sumă totală de 420,4 milioane lei pentru fiecare an.

Proiectul bugetului instanțelor de judecată urmează să fie transmis Parlamentului pentru examinare.