În cadrul Centrului Unic de Apel al Serviciului Fiscal de Stat (SFS) a fost lansată o linie de telefon special la care pot fi solicitate informații privind aplicarea prevederilor Legii cu privire la sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. Anunțul a fost făcut de către autoritatea publică.

Astfel, la numărul de telefon 0 8000 15 25, tasta 6, vor fi înregistrate apelurile din partea angajaților din orice unitate bugetară, care solicită explicații privind modalitatea de calculare a salariului începând cu luna decembrie 2018. Suplimentar, pe parcursul lunii decembrie, toate unitățile bugetare din țară vor beneficia, conform unui orar stabilit, de suport metodologic și informativ la calcularea corectă a salariului potrivit noii Legi a salarizării.

Amintim că, pe 30 noiembrie noile prevederi privind salarizarea în sectorul bugetar au fost publicate în Monitorul Oficial. Acestea stabilesc că legile speciale privind salarizarea se vor abroga, prin urmare noile norme se vor aplica tuturor categoriile de angajați din sectorul bugetar, inclusiv pentru persoanele de demnitate publică, judecători, procurori, funcționari publici cu statut general și funcționari publici cu statut special.

Conform sistemului unitar de salarizare, leafa bugetarilor se va constitui din partea fixă și partea variabilă. Raportul dintre salariul de funcție și partea variabilă constituie, pentru majoritatea categoriilor de angajați, 80% la 20% din salariul total. Salariul de funcție este corelat cu valoarea postului, iar partea variabilă – cu deținătorul funcției (performanța) și aspectele specifice ale muncii. Pentru unele categorii de angajați se stabilesc doar salarii fixe.