Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) și-a aprobat proiectul de buget pentru anul 2020 și estimările de cheltuieli pentru anii 2020-2021, urmând să expedieze propunerile Parlamentului pentru aprobare finală.

Potrivit deciziei, suma totală preconizată pentru anul 2020 constituie 17375,6 mii lei și urmează a fi repartizată pentru următoarele cheltuieli:

  • cheltuieli de personal – 11087,4 mii lei;
  • cheltuieli pentru bunuri și servicii – 2523,9 mii lei;
  • cheltuieli pentru prestații sociale – 1300,8 mii lei;
  • cheltuieli pentru mijloace fixe – 500,0 mii lei;
  • cheltuieli pentru reparații capitale – 1450,0 mii lei;
  • cheltuieli pentru stocuri de materiale circulante – 513,5 mii lei.

La compartimentul ”cheltuielile de personal”, în legătură cu suplinirea efectivului-limită al CSM cu 2 unități, de la 55 unități la 57 unități, au fost incluse alocații în vederea efectuării achitării salariilor inspectorilor-judecători, deoarece aceste 2 funcții au fost incluse după aprobarea bugetului CSM pentru anul 2019.

Pentru anul 2021, CSM a preconizat în buget, estimativ, suma de 16025,6 mii lei, inclusiv, resurse colectate în mărime de 101,0 mii lei, iar pentru anul 2022, bugetul estimativ al CSM constituie 16025,6 mii lei, inclusiv, resurse colectate în sumă de 101,0 mii lei.

Potrivit legislației, Consiliul Superior al Magistraturii se finanțează de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală.