Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2019 a fost votat astăzi de Parlament în lectură finală. Documentul stabilește pentru anul viitor venituri de 42,1 miliarde de lei și cheltuieli de 47,6 miliarde de lei. Deficitul estimat este de 5,5 miliarde de lei și urmează a fi finanțat atât din surse externe, cât și cele interne.

Circa 88,6% din veniturile aprobate vor fi acumulate din încasările din impozite și taxe, cu o creștere de 12,6% față de anul curent. Intrările de granturi pentru susținerea bugetului și pentru proiectele finanțate din surse externe, se prognozează în sumă de 1,9 miliarde de lei. Alte venituri vor constitui 6,7% .

Cât privește cheltuielile bugetului de stat pe anul 2019, acestea vor fi direcționate pentru Fondul rutier, inclusiv Programul de reparație a drumurilor publice naționale, Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, Fondul pentru Eficiență Energetică, Fondul ecologic național, Fondul național pentru dezvoltare regională, Fondul de susținere a populației și Fondul viei și vinului.

Bugetul aprobat prevede majorări de alocații pentru protecția socială – 2207,0 mil.lei, cu 29,9% mai mult față de anul curent, pentru servicii în domeniul economiei – 737,2 mil.lei, cu 9,9% în creștere față de 2018, pentru învațământ – 647,2 mil.lei, cu 6,5% mai mult față de anul curent.

Conform estimărilor, soldul datoriei de stat la situaţia din 31 decembrie 2019 nu va depăşi 63 de miliarde de lei, dintre care 59,1% datorie de stat externă şi 40,9% datorie de stat internă. Datoria înregistrează o majorare cu peste 6 miliarde de lei faţă sfârşitul anului 2018.

Prognoza macroeconomică prevede că Produsul Intern Brut (PIB) în termeni reali față de anul 2018 va fi în creștere cu 4,0 la sută.

Conform estimărilor, în anul 2019, veniturile bugetului public național vor fi în creștere cu 9,4 la sută față de anul curent, cheltuielile – cu 9,7 la sută, deficitul bugetar atingând nivelul de 2,7% din PIB față de 2,6% în acest an.

Autoritățile preconizează și creșterea exporturilor, în anul 2019,  cu circa 13,1%, iar importurile cu 9,4%. Fondul de remunerare a muncii se va majora în valori nominale cu 9,4%.