Autoritățile publice locale nu vor mai primi de la Serviciul Fiscal de Stat construcțiile sau terenurile proprietate privată și agricole confiscate sau sechestrate. Și asta pentru că Ministerul Finanțelor propune modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vânzare a bunurilor confiscate, fără stăpân, sechestrate uşor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor. Potrivit modificărilor, acestea vor ajunge în posesia Agenției Proprietății Publice. Proiectul de modificare urmează să fie examinat în ședința Guvernului de astăzi. 

În prezent, Regulamentul spune că terenurile proprietate privată şi terenurile cu destinaţie agricolă, aflate în proprietate privată şi trecute în posesia statului în baza dreptului succesoral, ca fiind fără stăpân sau confiscate, se predau cu titlu gratuit autorităţii administraţiei publice locale în administrarea căreia se află aceste terenuri. La fel, construcţiile (inclusiv locuinţele şi anexele acestora) care intră în proprietatea statului se transmit cu titlu gratuit autorităţilor publice locale. 

Documentul, care va fi examinat de către Guvern, propune ca aceste bunuri imobile, care trec în proprietatea statului, să fie transmise Agenției Proprietății Publice. 

De asemenea, proiectul propune modificarea pct.20 din Regulament care stabilește instituțiile abilitate cu evaluarea, încercările de laborator şi eliberarea deciziilor de expertiză, prin completarea acestuia cu o instituție nouă, și anume Laboratorul Vamal al Serviciului Vamal. 

O altă modificare cuprinsă de proiectul constă în excluderea din Regulament a prevederilor ce se referă la comercializarea bunurilor prin intermediul Bursei Universale de Mărfuri a Moldovei, modificare operată în contextul lichidării Bursei Universale.