Guvernul nu susține inițiativa legislativă prin care se propune scutirea integrală a persoanelor de vârstă pensionară și beneficiare de pensie minimă de plata impozitului pe bunurile imobiliare. Un aviz în acest sens a fost discutat, la ultima ședință.

Autoritățile spun că potrivit art. 283 alin. (1) lit. h) și alin. (2) din Codul fiscal, persoanele de vârstă pensionară beneficiază de scutire de plata impozitului pe bunurile imobiliare pentru obiectele impunerii cu destinație locativă, unde acestea și-au înregistrat domiciliul (în lipsa domiciliului − reședința), în limita valorii (costului) stabilite de autoritatea administrației publice locale, precum și pentru terenurile neevaluate de către organele cadastrale teritoriale care sunt ocupate de locuințe, pentru loturile de pământ de pe lângă casă (inclusiv terenurile atribuite de către autoritățile administrației publice locale ca loturi de pământ de pe lângă casă și distribuite în extravilan din cauza insuficienței de terenuri în intravilan).

Astfel, potrivit Guvernului, extinderea acestor facilități va favoriza o anumită categorie de subiecți de drept în raport cu alți subiecți aflați într-o situație similară și care se conformează legislației naționale prin prisma achitării impozitului pe bunurile imobiliare. De asemenea, modificările creează un precedent periculos pentru sustenabilitatea bugetelor locale de nivelul întâi prin neîncasarea unei părți a impozitului pe bunurile imobiliare de la această categorie de contribuabili. importanța sistemului de impozitare este determinată în principal de finalitatea acestuia, și anume de realizarea cheltuielilor bugetare.

Autorii avizului dau, de asemenea, deputaților o lecție despre organizare a sistemului de impozitare. Mai exact, spun că scopul principal al sistemului de impozitare este de a genera venituri suficiente pentru asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare, ce au menirea de a pune în practică prioritățile statului în diverse domenii de ordin social, economic, educațional. Respectiv, sistemul de impozitare și cheltuielile bugetare urmează a fi privite ca un tot întreg, iar consolidarea veniturilor bugetare care aparțin cetățenilor urmează să se transpună în creșterea investițiilor publice, creșterea gradului de protecție socială.

În context, Cabinetul de miniștri menționează că în scopul asigurării dezvoltării domeniilor de ordin social este oportună operarea unor măsuri și utilizarea unor pârghii eficiente de susținere, altele decât cele de natură fiscală. Or, în cazul acordării scutirii integrale a impozitului pe bunurile imobiliare, mărimea suportului acordat este direct proporțional cu valoarea bunurilor imobiliare deținute în proprietate, respectiv cu cât este mai mare valoarea bunurilor imobiliare deținute, cu atât este mai mare cuantumul suportului acordat. Această abordare contravine principiilor de susținere socială a categoriilor social vulnerabile. Mai mult decât atât, măsura dată creează premise evidente de generare a optimizărilor fiscale. În acest sens, persoanele social vulnerabile urmează să fie susținute prin intermediul politicilor sociale prin care se asigură că suportul acordat ține cont nemijlocit de situația financiară a persoanei respective, iar destinația suportului bugetar corespunde scopului propus.