Cadrul bugetar pe termen mediu 2021-2023 (CBTM) a fost publicat în Monitorul Oficial din 13 noiembrie și a intrat în vigoare. CBTM este documentul principal în baza căruia urmează a fi elaborat bugetul anual. Acesta a fost elaborat pe fundalul impactului fără precedent al pandemiei COVID-19 și al calamităților naturale asupra economiei mondiale și naționale.

Comparativ cu anii precedenți, documentul CBTM conține doar limitele de cheltuieli sectoriale, fără a fi reparizate pe măsuri/acțiuni de politici cu alocări concrete de resurse. Acestea vor fi prezentate de către autoritățile publice centrale la etapa de prezentare a propunerilor de buget și discutate în cadrul audierilor bugetare.

CBTM 2021-2023 se bazează pe politici macroeconomice prudente și pe eforturi de consolidare a guvernanței și a instituțiilor. Acesta are la bază bugetul rectificat pentru anul 2020 și prognoza cadrului macroeconomic din iulie 2020 elaborată de Ministerul Economiei și Infrastructurii și coordonat cu Fondul Monetar Internațional. Obiectivele pe termen scurt sunt lupta pentru combaterea efectelor pandemiei și redresarea economică post-pandemică și post-calamitate.  

Principalele priorități incluse în CBTM vor ghida autoritățile publice în elaborarea propunerilor lor bugetare pentru anul 2021. În conformitate cu aceste priorități, autoritățile publice centrale pot include propuneri pentru finalizarea sau raționalizarea programelor existente pentru a oferi finanțare pentru programele cu prioritate înaltă.

Prioritățile reformelor economice pe termen mediu derivă din Strategia Națională de Dezvoltare ”Moldova 2030”, Programul de activitate al Guvernului, Acordul de Asociere dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană și angajamentele asumate față de partenerii de dezvoltare și alte documente strategice sectoriale.