Începând cu luna iunie a acestui an,  Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova a început să emită rapoarte electronice privind expertiza și evaluarea, lucru care va permite întreprinderilor să utilizeze toate serviciile disponibile pe platforma www.client.chamber.md exclusiv online.

Astfel, suplimentar la depunerea cererilor online pe platforma client.chamber.md, beneficiarul va putea primi documentul solicitat în format electronic (semnat cu semnătura electronică), prin email. Raportul semnat cu semnătură electronică, are aceeași valoare juridică ca și cel eliberat anterior pe suport de hârtie. (Procedura de perfectare a rapoartelor electronice a fost aprobată prin Decizia Biroului Executiv al Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova, nr. 41/1 din 28 mai 2021).

Până în prezent, peste 50 de agenți economici din domeniul industriei și produselor agricole s-au conectat deja la Platforma www.client.chamber.md.

Instituția notează că până la sfârșitul anului, este planificată adăugarea a încă trei servicii pe platforma online www.client.chamber.md: Carnet ATA pentru export temporar; Certificate electronice de origine; Avize de atestare a impedimentului justificator – forță majoră.

Pentru mai multe detalii despre utilizarea platformei online, accesați link-ul: https://expertiza.chamber.md/servicii-online/.