Termenul de achitare benevolă a obligațiilor vamale restante, care va permite anularea tuturor amenzilor și penalităților subiecților stimulării fiscale, expiră la 20 decembrie.

Astfel, agenții economici, subiecți ai stimulării fiscale, au la dispoziție încă 16 zile pentru a achita benevol datoriile reflectate în sistemul de evidență al organului vamal. Doar în acest caz, ei vor beneficia de anularea tuturor amenzilor și penalităților.

Facilitățile repective au fost oferite subiecților declarării prin Legea privind declararea voluntară și stimularea fiscală, intrată în vigoare la 17 august curent.

Autoritățile au aprobat inițiativa pentru a stimula activitatea agenților economici prin radierea datoriilor la achitarea plăților de bază.