Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova (UAAM) a anunţat convocarea Congresului ordinar sub forma unei adunări deschise a membrilor, care se va desfășura pe o durată de mai multe zile consecutive.

Ședința Congresului ordinar al UAAM a fost stabilită pentru data de 22 decembrie, ora 14:00 în incinta sediului Uniunii, mun. Chişinău, str. Toma Ciorbă, 18.

Pe Ordinea de zi a Congresului au fost stabilite următoarele subiecte:

  • examinarea dării de seamă anuale a Preşedintelui Uniunii şi a Consiliului Uniunii;
  • raportul Comisiei pentru deontologie şi formare profesională;
  • raportul Comisiei de cenzori;
  • aprobarea proiectului Bugetului Uniunii şi a mărimii contribuţiei obligatorii de membru pentru anul 2020, a normelor cu privire la calcularea și determinarea veniturilor şi a cheltuielilor pentru anul 2020;
  • alegerea membrilor Comisiei de Cenzori.

Congresul Uniunii se va desfășura conform Regulamentului privind modul de desfășurare a Congresului UAAM, în condițiile stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea nr. 10 din 15 mai 2020 a CNESP, prelungită prin Hotărârile CNESP şi respectarea măsurilor de control şi combatere a infecției SARS-COV-2-COVID-19.

Înştiinţarea membrilor Uniunii despre şedinţa Congresului UAAM se va efectua prin intermediul emailului declarat şi prin plasarea Avizului pe pagina web a Uniunii cu cel puțin 30 zile până la data şedinţei.

Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării Congresului, acesta este convocat în mod repetat, în aceeaşi locaţie, pentru data de 11 ianuarie 2021, ora 14:00, în aceleași condiții.

Regulamentul privind modul de desfășurare a Congresului UAAM, Decizia de convocare și calendarul pot fi consultate aici.