Candidații la funcțiile de conducere în cadrul instanțelor judecătorești și a procuraturilor vor fi obligați să facă cursuri de instruire în domeniul managementului și a lidershipului. Modificările legislative în acest sens urmează să fie elaborate și promovate de Ministerul Justiției până în iunie 2022. Acțiunea este inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024.

La fel, vor fi întreprinse măsuri pentru ca cel puțin 1/3 dintre judecători și procurori, mai ales cei care vor să fie promovați în funcții administrative, să-și dezvolte abilitățile în domeniul managementului schimbărilor. De asemenea instruiri vor putea beneficia și personalul auziliar al instanțelor și al procuraturilor.

Totodată, autoritățile planifică să modifice cadrul normativ pentru a sporiri calitatea formării inițiale a audienților Institutului Național al Justiției. În același timp, vor fi făcute amendamente și la cadrul legislativ cu privire la formatorii INJ, pentru a stimula judecătorii și procurorii implicați în procesul de formare inițială și continuă.

O altă modificare planificată prevede asigurarea posibilității că INJ să organizeze instruiri a grupurilor mixte de judecători, procurori, și alți profesioniști, în scopul uniformizării practicilor.

În perioada 2021-2024 vor fi organizate următoarele instruiri:

  • în domeniul utilizării sistemului informațional judiciar;
  • în domeniul utilizării aplicației informaționale eDosar judiciar și a sistemului de videoconferințe pentru utilizatorii externi profesioniști;
  • a personalului Procuraturii în domeniul utilizării Sistemului Informațional Automatizat ”Urmărire penală : E-Dosar” și a softului analitic utilizat la efectuarea urmăririlor penale pe cauze complexe;
  • de dezvoltare a abilităților de comunicare și de gestionare a managementului conflictelor cu justițiabilii de către personalul instanțelor judecătorești și a procuraturilor, precum și de către reprezentanții profesiilor juridice conexe.