Candidații la funcțiile membru al Consiliului Superior al Magistraturii și al Consiliului Superior al Procurorilor vor trebui să treacă, prealabil, prin evaluarea integrității, modului și a costurilor de viață. O inițiativă legislativă în acest sens a fost anunțată de Ministerul Justiției.

Potrivit autorității, cadrul normativ actual care reglementează procedura de verificare candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul Superior al Magistraturii și Consiliul Superior al Procurorilor, dar și în organele specializare ale acestora, este unul insuficient. Mecanismul de evaluare a integrității, a stilului și a costurilor de viață a candidaților la funcțiile administrative din cadrul CSM, CSP și organelor specializate ale acestora presupune crearea unei comisii specializate ad-hoc de evaluare a integrității în acest sens. Reieșind din specificul activității Comisiei independente de evaluare, precum și din necesitatea de a exclude orice formă de control sau imixtiune în activitatea acesteia, se propune constituirea comisiei respective pe lângă Ministerul Justiției.

Comisia independentă de evaluare va dispune de independență funcțională și autonomie administrativă, pentru a evita imixtiuni din partea conducerii ministerului în activitatea acesteia. Potrivit propunerii MJ, Comisia independentă de evaluare va avea în componența sa șase membri și se va pronunța prin vot referitor la rezultatele evaluării efectuate: trei din membrii vor fi numiți de către partenerii de dezvoltare a Republicii Moldova, iar alți trei membri, de către Parlament (doi de la majoritatea parlamentară și unul din partea opoziției).

Evaluarea va avea loc înaintea desfășurării concursului de selectare, în baza dosarelor depuse de candidați. Astfel, instituția competentă de desemnarea membrilor în CSM, CSP și organele specializate ale acestora va sesiza Comisia independentă de evaluare, solicitând evaluarea integrității candidaților care au aplicat la concurs. Drept urmare a desfășurării activității sale, Comisia independentă de evaluare va emite o decizie. Reieșind din faptul că decizia respectivă reprezintă un act administrativ, contestarea acesteia se va face conform prevederilor Codului administrativ.

Ministerul Justiției spune că proiectul a fost transmis, deja, Comisiei de la Veneția și ar urma să fie promovat până la sfârșitul anului, astfel încât în primele luni ale anului 2022 normele să poată fi aplicate în practică.