În anul 2017 s-a menținut, per general, aceeași structură a măsurilor de sprijin raportate la modalități de acordare a ajutoarelor de stat ca și în anul 2016. Astfel, prin intermediul schemelor de ajutor de stat s-a acordat 69,44 la sută, iar prin intermediul ajutoarelor individuale, 30,56 la sută. Datele au fost prezentate, recent, de Consiliul Concurenței.

Acest raportat prezentat în volumul banilor acordați înseamnă peste 661 de mii de lei oferiți prin intermediul schemelor și peste 165 mii de lei, ajutoare individuale. Datele indicate înseamnă ajutorul de stat, inclusiv SIEG. Totodată, din punct de vedere valoric, de asemenea, au fost oferite mai multe ajutoare de stat prin intermediul schemelor. Cea mai semnificativă schemă de ajutor de stat, din punct de vedere valoric, a fost implementată de către Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultura, care a avut drept stimularea investiţiilor pentru dezvoltarea infrastructurii postrecoltare şi procesare.

În același timp, conform raportului Consiliului Concurenței, în anul 2017 valoarea ajutorului de stat raportat sub formă de renunțări la veniturile bugetare a constituit 36.58% din valoarea totală a ajutorului de stat. Ponderea acestuia s-a micșorat în anul 2017 față de anii precedenți, și anume cu 51.42 p.p. comparativ cu anul 2016 și cu 52.86 p.p. în raport cu anul 2015. În schimb, în anul 2017 s-a majorat semnificativ ponderea ajutoarelor de stat raportat sub formă de cheltuieli bugetare, de la 10.56% în anul 2015 până la 63.42% în anul 2017. Această tendință s-a datorat, inclusiv reexaminării unor scheme de ajutor de stat implementate până la intrarea în vigoare a noii Legii cu privire la ajutorul de stat.

Amintim că, 2.301 persoane juridice și fizice, care desfășoară activitate economică, au primit, în 2017, ajutor de stat în sumă totală de 827.078 lei, adică aproximativ 40 de mii de euro. Aceste date au fost raportate de autorități și au o pondere în Produsul Intern Brut de 0,55 la sută.