După trei ani de la nașterea copilului, familia este în drept să se adreseze Casei teritoriale de asigurări sociale cu o cerere privind ridicarea mijloacelor financiare din contul beneficiarului. Aceștia pot să solicite acordarea sumei depline sau a unei părți. Normele sunt incluse în proiectul de lege înregistrat în Parlament.

La cererea privind eliberarea mijloacelor financiare, solicitantul va prezenta:

  • buletinul de identitate al solicitantului, în original și copie;
  • certificatul de naștere al copilului, în original și copie;
  • hotărârea instanței de judecată privind încuviințarea adopției, în original și copie, după caz;
  • hotărârea instanței de judecată privind divorțul și stabilirea domiciliului copilului, după caz;
  • confirmarea de la locul de trai al familiei;
  • certificatul privind Capitalul familial, în original și copie;
  • confirmarea privind necesitatea utilizării mijloacelor financiare (copia contractului de vânzare-cumpărare a imobilului, copia contractului privind achiziționarea materialelor de construcție, copia contractului privind prestarea serviciilor de reparație a imobilului, confirmarea privind necesitatea efectuării tratamentului medical sau de reabilitate, care nu este acoperit de programul unic de asistență medical, precum și alte documente, după caz).

Dacă părinții sunt separați, dreptul de a ridica mijloacele financiare din Capitalul familial îi revine persoanei la care a fost stabilit domiciliul copilului și care se ocupă de creșterea, educația și întreținerea acestuia.

Casa teritorială de asigurări sociale va examina cererea solicitantului privind acordarea mijloacelor financiare din contul Capitalului familial în termen de 30 de zile lucrătoare. În cazuri excepționale, cererea de eliberare a mijloacelor poate fi satisfăcută în termen restrâns.

Menționăm că, potrivit inițiativei legislative, capitalul familial va fi o prestație socială unică acordată la nașterea copiilor vii, precum și pentru copii adoptivi. Beneficiari vor fi copii persoanelor asigurate și neasigurate care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova. Valoarea nominală a prestației sociale va fi diferită, în funcție de numărul copiilor minori proprii sau adoptivi educați la acel moment în familia nou născutului.