ÎCS ”Metro Cash & Carry Moldova” SRL a obținut câștig de cauză la Curtea Supremă de Justiție (CSJ) în litigiul privind drepturile de autor inițiat de Asociația ”Drepturi de Autor și Conexe” (AsDAC) și ”Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” (ANPCI). Lanțul de magazine, căruia i s-a imputat că a difuzat muzică cu încălcarea drepturilor de autor, a fost reprezentat în acest litigiu de Casa de avocatură ”Efrim, Roșca și Asociații”.

Câștigul a fost obținut în urma recursului declarat de avocatul Vladislav Roșca împotriva hotărârii Curții de Apel din octombrie 2018, când instanța a dispus că Metro urmează să achite peste 1 milion de lei pentru neachitarea remunerației de autor, pe care se obligase să o achite în baza licențelor de la asociația AsDAC.

Instanța supremă a decis să caseze decizia instanței de apel și să mențină hotărârea instanței de fond, care a respins acțiunile inițiate de cele două asociații. Magistrații de la instanța de fond au dispus respingerea cerințelor reclamanților, invocând că pretinsa datorie rezultă din acorduri care şi-au pierdut valabilitatea și că ”Metro Cash & Carry Moldova” SRL nu a valorificat careva opere pentru o parte din perioadele invocate de Asociație, respectiv nu a avut obligaţia de a achita remuneraţia pentru drepturile de autor. Pentru o altă perioadă invocată, instanța a conchis că AsDAC nu era în drept să colecteze remuneraţia pentru licenţa extinsă, conform unei decizii a AGEPI.

Cu referire la acțiunea ANPCI, instanța de fond a stabilit că nu au fost prezentate probe ce ar demonstra că Metro a valorificat operele autorilor ce sunt membri ai asociației.

Ulterior, însă, Curtea de Apel a decis că pretențiile celor două Asociații sunt întemeiate și a admis apelurile depuse împotriva deciziei primei instanțe. Magistrații au ajuns la concluzia că în rețeau magazinelor ”Metro” au fost valorificate creațiile artiștilor, inclusiv internaționali, fără achitarea remunerațiilor corespunzătoare, în contextul în care cele două asociații au încheiate un șir de acorduri cu organizațiile de gestiune colectivă din țările străine, în vederea reprezentării titularilor de drepturi, inclusiv pe cei străini, în instanţele de judecată şi în cadrul altor proceduri legale, în legătură cu drepturile transmise de aceştia în gestiune.

În urma examinării recursului, CSJ a constatat că instanţa de apel, la adoptarea deciziei, a interpretat eronat normele de drept material şi a dat o apreciere greşită materialului probator anexat la dosar, pe când prima instanţă a ajuns just la concluzia netemeiniciei cererilor de chemare în judecată împotriva Metro.

Magistrații, care au examinat recursul au mai indicat că, în speță, au fost lipsite de suport legal acțiunile de încasare a remunerației de autor și a altor plăți de despăgubire pentru încălcarea dreptului de autor și conexe. Or, Asociației ”Drepturi de Autor și Conexe”  și Asociației Obștești „Asociația Națională pentru Protecția Creației Intelectuale” nu le-a fost încălcat niciun drept prin valorificarea de către ÎCS ”Metro Cash & Carry Moldova” SRL a drepturilor de autor și conexe.

Decizia CSJ este irevocabilă.