Beneficiarii efectivi ai unei companii desemnate câștigătoare în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică vor trebui să prezinte o Declarație privind neîncadrarea beneficiarului efectiv în situația condamnării pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Modelul Declarației a fost prezentat pentru consultări publice de către Ministerul Finanțelor.

Potrivit autorilor, o astfel de Declarație vine să prevină situația în care beneficiarii efectivi ai companiei desemnate câștigătoare în cadrul unei proceduri de atribuire a unui contract de achiziție publică sunt condamnați printr-o Hotărâre definitivă a unei instanțe de judecată pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii sau grupări criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani. 

Declarația va trebui să fie prezentată în termen de 5 zile, după informarea către autoritatea contractantă despre rezultatele procedurii de achiziție publică. În Declarație vor fi reflectate date cu privire la numărul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică, numele și prenumele beneficiarilor efectivi și IDNP-ul acestora.

Modul de transmitere a Declarației va fi stabilit de către Agenția Achiziții Publice.