Câștigul salarial mediu lunar brut al moldovenilor în primul trimestru al acestui an a constituit 6.923 de lei.

Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), câștigul salarial a înregistrat o creștere de 17,2% față de trimestrul I al anului 2018.

În sectorul bugetar, câștigul salarial mediu lunar a constituit în trimestrul I – 6.842 lei (+26,5% față de trimestrul I 2018), iar în sectorul economic (real) – 6.954,3 lei (+13,9% față de trimestrul I 2018).


Cele mai mari câștiguri salariale le obțin cei care activează în domeniile ”informații și comunicații”, ”activități financiare și de asigurări” și ”producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat”.

Cele mai mici salarii le ridică cei din ”agricultură, silvicultură și pescuit”, ”activități de cazare și alimentație publică” și ”artă, activități de recreere și de agrement”.

Indicele câștigului salarial real pentru trimestrul I 2019 față de trimestrul I 2018 (calculat ca raport între indicele câștigului salarial nominal brut și indicele prețurilor de consum2) a fost de 114,3%, sau în creștere cu 14,3% față de nivelul anului trecut.

Precizăm că pentru acest an, autoritățile au prognozat un salariul mediu lunar pe economie în mărime de 6.975 lei.

*Datele prezentate de BNS cuprind unitățile economice (sectorul real) cu 4 și mai mulți salariați și toate instituțiile bugetare, indiferent de numărul de salariați.