Pe parcursul anului 2019, la Curtea Supremă de Justiției au fost contestate 5.020 de acte judecătorești emise de Curtea de Apel Chișinău. Datele se conțin în raportul de activitate publicat de instanța de apel.

Din numărul total de cauze contestate, 3.842 de decizii, adică 76,5 la sută, au fost menținute, iar altele 1.178, adică 23,4% au fost casate. Astfel, în anul 2019 Curtea de Apel Chișinău a examinat în total 25.680 de cauze, dintre care au fost casate 1.178 cauze, adică 4% din numărul total.

Comparativ cu datele înregistrate în anul 2018, numărul de cauze contestate la Curtea Supremă de Justiție s-a micșorat cu 1.397 dosare. Potrivit instanței, acest fapt indică sporirea încrederii justițiabilului în actul de justiție emis.

Din numărul total de cauze casate în anul 2019, 731 de cauze au fost remise la o nouă examinare; dintre care zece dosare au fost remise la rejudecarea în instanța de fond, iar 720 remise la rejudecare în instanța de apel/recurs. Alte 447 de acte judecătorești au fost casate cu pronunțarea unei noi hotărâri.

Amintim că, potrivit raportului Curții de Apel Chișinău, magistrații care activează în Colegiul penal al instanței au soluționat, în medie, câte 744 dosare, iar cei din Colegiul civil, comercial și de contencios administrative câte 565 cauze.