Anul 2018 i-a adus Republicii Moldova 33 de condamnări la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), în urma cărora statul trebuie să achite despăgubiri totale de peste puțin de 200 de mii de euro și peste 17 mii de lei, sumă care include prejudicii materiale, morale și costuri și cheltuieli de judecată.

Totodată, peste 450 de mii de euro pentru încălcarea drepturilor omului admisă de autoritățile din Republica Moldova trebuie să achite Federația Rusă, în 5 hotărâri de condamnare din cele 33 pronunțate.

Doar în una din cele 33 de hotărâri contra Moldovei, pronunțate în 2018, nu s-a constatat nicio încălcare.

Potrivit hotărârilor, Moldova a fost condamnată anul trecut pentru încălcarea următoarelor drepturi:

 • dreptul la respectarea vieții private și de familie (2 dintre cauze);
 • dreptul la un remediu efectiv (7 dintre cauze);
 • dreptul la un proces echitabil (6 dintre cauze);
 • protecţia proprietății (6 dintre cauze);
 • nicio pedeapsă fără lege;
 • libertatea de exprimare;
 • dreptul la libertate şi la siguranţă (11 dintre cauze);
 • arestarea sau detenția legală;
 • garanții procedurale de reexaminare;
 • interzicerea torturii și tratament degradant și/sau inuman (11 dintre cauze);
 • investigaţie efectivă, aspecte procedurale;
 • privare de libertate;
 • proceduri civile (3 dintre cauze);
 • accesul la un tribunal;
 • durata detenției preventive;
 • lipsa accesului la materialele dosarului, lipsa promptitudinii examinării cererilor;
 • dreptul la libertatea de întrunire paşnică;
 • dreptul la viaţă (2 dintre cauze);
 • anchetă efectivă (2 dintre cauze);
 • dreptul de a fi eliberat în cursul procedurii (2 dintre cauze);
 • termenul de examinare a cererii;
 • dreptul la o compensație;
 • dreptul la instruire.

Mai multe detalii despre hotărârile pronunțate găsiți aici.