Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.09.2020
EUR: 19.6943 MDL USD: 16.6336 MDL RON: 4.0549 MDL RUB: 0.2215 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

20 September, 2020
Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui seminar de instruire online cu genericul: ”Tipuri de proceduri, tehnici și instrumente specifice de atribuire”. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Acesta va avea loc la data de 24 septe...
17 September, 2020
Prețul inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică, în cazul în care cota statului în capitalul social al societății depăşeşte 33%, ar putea fi stabilit în baza unei expertize efectuate de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. Un proiect de modificare legislativă în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare. În cazul în care cota statului este mai mică de 33 la sută, preţul iniţial de vânzare a acţiunilor urmează a fi stabilit de către o comisie...
13 September, 2020
Agenția Achițizii Publice a anunțat că, potrivit informației survenite de la Agenția de Mediu, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și alin. (14) lit. b) din Legea privind deșeurile, persoanele fizice sau juridice care, la nivel profesional, proiectează, produc, prelucrează, tratează, vînd şi/sau importă produse de echipamente electrice și electronice (EEE) sînt supuse regimului de responsabilitate extinsă a producătorului. Astfel, conform art. 12 alin. (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea privind deșeurile, punctele 46 și 47 din&nb...
07 September, 2020
Agenția Achiziții Publice a anunțat că, în legătură cu situația creată de pandemia provocată de COVID-19, a fost modificat Programul de instruire în domeniul achizițiilor publice pentru lunile septembrie-decembrie ale anului 2020, destinat actorilor implicați în procesul de achiziții publice. Astfel, Agenția anunță desfășurarea seminarului de instruire online cu genericul ”Derularea procedurilor de achiziții publice”, care este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante....
07 September, 2020
Din 28 august a intrat în vigoare Instrucţiunea  privind modalitatea, condițiile și procedura de organizare și desfășurare a consultării pieței în vederea pregătirii achiziției publice. Instrucțiunea stabilește modul și principiile de organizare a consultării pieței, care are ca scop reglementarea expresă a posibilităților realizării unei achiziții și se recomandă în cazul în care autoritatea contractantă dorește achiziționarea unor produse/servicii/lucrări cu grad sporit de complexitate tehnică, financiară sau contractuală, ori din domenii cu un progres tehnolo...
14 August, 2020
Achizițiile publice folosind procedura de negociere se vor realiza exclusiv prin utilizarea Sistemului informațional automatizat ”Registrul de stat al achizițiilor publice”. Guvernul a aprobat Regulamentul cu privire la achizițiile publice folosind procedura de negociere. Documentul prevede că, autoritatea contractantă inițiază aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziție publică în cazul în care sunt respectate în mod cumulativ următoarele condiții: contractul este inclus în planul anual de achiziții publice al auto...
06 August, 2020
Agenția Proprietăți Publice (APP) a anunțat rezultatele licitației ”cu strigare” de privatizare a bunurilor proprietate publică de stat desfășurată la 5 august. Potrivit comunicatului instituției au fost adjudecate 3 bunuri proprietate publică de stat, în valoare totală de 11.400.000 lei, cu peste 1 milion mai mult peste prețul de vânzare inițial. În cadrul licitației au fost vândute: Încăperi  (număr cadastral 0100110467.01.006 – 187,5 m.p.) situate în mun. Chișinău, bd. Decebal,99. Bunurile au fos...