Curs Valutar 21.02.2019
EUR: 19.4108 MDL USD: 17.1238 MDL RON: 4.0790 MDL RUB: 0.2603 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

21 February, 2019
Centrul Național Anticorupție (CNA) a constatat că prevederile Proiectului de Regulament privind achizițiile publice conține factori de risc. Și anume, experții anticorupție spun că documentul conține formulări ambigue, utilizare neuniformă a termenilor, concurența normelor de drept, lacune de drept, atribuții care admit derogări și interpretări abuzive; lip...
19 February, 2019
Agenția Achiziții Publice organizează în luna martie trei seminare de instruire destinate operatorilor economici și autorităților contractante. Pentru companii, instituția organizează seminarul ”Participarea operatorilor economici în cadrul procedurilor de achiziții publice”, care se va desfășura la 14 martie la sediul Agenției Achiziții Publice, începând cu ora 10:00. Pentru autoritățile contractante, Agenția va organiza seminarul de instruire ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”, destinat persoanelor responsabile de...

Parteneri

11 February, 2019
Proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcții nefinalizate), proprietate privată, care sunt amplasate pe terenurile proprietate publică de stat, sunt obligați ca până la data de 31 decembrie 2019 să legifereze posesia/folosința terenului proprietate publică a statului aferent construcțiilor private prin încheierea cu Agenția Proprietății Publice (APP) a unui contract de locațiune/arendă/superficie sau de vânzare-cumpărare. Obligația este prevăzută de prevederile Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietat...
08 February, 2019
Ordinul Ministerului Finanțelor “cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale” a fost modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor. Astfel, la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare prin intermediul sistemului electronic SIA “RSAP” (MTender) autoritățile contractante urmează să realizeze următoarele activități: Elaborarea invitației de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de parti...
11 January, 2019
Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) planifică în 2019 să facă achiziții în valoare de peste 2,2 milioane de lei. Printre bunurile pe care Consiliul își propune să le cumpere se numără autoturisme, covoare, dar și distrugătoare de hârtie. Cei mai mulți bani – 750 de mii de lei sunt planificați pentru achiziția autoturismelor, care va avea loc prin licitație deschisă în trimestrul I și II. De asemenea, în planul de achiziții sunt prevăzuți aproape 10 mii de lei pentru servicii de spălare a automobilelor și 75 de mii de lei pentru combustibil....
28 December, 2018
Guvernul a operat mai multe modificări la Hotărârea cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice, iar concursurile comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice vor fi organizate și desfășurate sub egida Agenției Proprietăți Publice (APP), care preia atribuția de la Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI). În temeiul acestor modificări, președinte al Comisiei de concurs pentru selectarea investitorilor nu va mai fi secretarul de stat al MEI, ci directorul general al APP. Toto...