Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 14.12.2019
EUR: 19.2828 MDL USD: 17.3212 MDL RON: 4.0350 MDL RUB: 0.2742 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

10 December, 2019
Procedura de atribuire a contractelor de achiziții publice de produse petroliere ar urma să fie modificată. Agenția Achiziții Publice a anunțat că va fi supusă consultărilor publice propunerea de modificare, în scopul asigurării unui proces de achiziții publice eficient,stabilirii unui sistem modern de achiziții publice în conformitate cu standar...
04 December, 2019
Curtea de Conturi a prezentat recent Raportul auditului conformității procesului de vânzare-cumpărare a acțiunilor statului deținute în S.A. ”Tutun-CTC”, care până la privatizare deținea 90,8% din pachetul total de acțiuni. Potrivit auditului, până la expunerea de privatizare a pachetului de acțiuni, autoritățile nu au evaluat activele nete la valoarea de piață, inclusiv a valorilor mobiliare și bunurilor imobile, fapt care a dus la micșorarea mărimii capitalului propriu cu 111,6 mil. lei și respectiv a valorii acțiunilor privatizate la concursul comercia...

Partener

01 December, 2019
Metodologie de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, care reglementează procedura unificată și transparentă de organizare a achizițiilor în acest domeniu, a intrat în vigoare. Documentul oblige Ministerul Finanțelor să aprobe spre finanțare doar propunerile de buget pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care au fost consultate și avizate pozitiv de Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Metodologia se aplică achizițiilor în domeniul TIC, indiferent de tipul achiziției, metoda și sursa de finanțar...
24 November, 2019
Agenția Achiziții Publice a anunțat desfășurarea unui nou seminar de instruire despre ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”. Instruirea va avea loc în data de 5 decembrie la sediul instituției. Seminarul este destinat persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Doritorii de a participa la seminar se pot înregistra în lista participanților la numerele de telefon: 022- 820-706/022-820-727 sau la adresa de e-mail: [email protected]/ dragalina.t...
13 November, 2019
Ministerul Finanțelor va aproba spre finanțare doar propunerile de buget pentru domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor care au fost consultate și avizate pozitiv de Agenția de Guvernare Electronică (AGE). Noua regulă este prevăzută în Metodologia de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor, aprobată de Guvern în ședința din 12 noiembrie. Metodologia va fi obligatorie pentru toate instituțiile publice. Documentul reglementează procedura unificată și transparentă de organizare a achizițiilor în domeniul tehnologiei...
05 November, 2019
Achizițiile în sectorul energetic, al apei, al transporturilor și al serviciilor poștale vor fi reglementate de un nou proiect de lege. Documentul a fost prezentat de Ministerul Finanțelor în cadrul unor consultări publice. Proiectul se va aplica la activitățile ce țin de punerea la dispoziție sau exploatarea rețelelor fixe destinate furnizării de servicii publice în domeniul producerii, transportului sau distribuției de gaze sau energie termică, apă potabilă și energie electrică. Documentul va reglementa și achizițiile ce țin de punerea la dispoziție sau exploatarea...