Curs Valutar 24.08.2019
EUR: 19.7985 MDL USD: 17.8856 MDL RON: 4.1887 MDL RUB: 0.2723 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

23 August, 2019
Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale vor fi reglementate de o lege specială. Ministerul Finanțelor, în comun cu experții SIGMA, au elaborat un prim proiect de lege aferent achizițiilor în sectorul de utilități. Potrivit ministerul...
22 August, 2019
În Monitorul Oficial din 16 august au fost prezentate rezultatele deetatizării proprietății publice în primul semestru al anului 2019. În perioada de referință, ca urmare a concursului comercial organizat în perioada 12.10 – 12.12.2018, a fost privatizat pachetul de acțiuni al statului din S.A. ”Tutun-CTC”, în număr de 5.076.982 unități (90,81%) de către Î.C.S. ”Le Bridge Corporation Limited” S.R.L. Acțiunile au fost înstrăinate la prețul de 167.761.000 lei, achitat în bugetul de stat până la data semnării c...

Partener

09 August, 2019
Agenția Achiziții Publice a publicat mai multe precizări privind modul de prezentare a datelor despre deciziile de atribuire a contractelor de achiziții publice sau a informației despre anularea procedurilor demarate. Astfel, decizia de atribuire semnată de către toți membrii grupului de lucru pentru achiziții se expediză în termen maxim de trei zile lucrătoare de la emitere, dar nu mai târziu de data informării operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre rezultatele procedurii. Totodată, autoritățile contractante trebuie să transmită Agenției Achi...
02 August, 2019
Un grup de deputați a înregistrat în Parlament un proiect de lege prin care propun modificări la Legea privind prețul normativ și modul de vânzare-cumpărare a pământului. Potrivit modificărilor propuse, urmează să fie interzisă vânzarea terenurilor aferente proprietate publică neutilizate în procesul tehnologic. În prezent, Legea prevede că acestea pot fi vândute la o plată unică. O altă modificare vizează excluderea posibilității stabilirii prețului, cel puțin egal cu prețul normativ al pământului, în cazul vânzării-cumpă...
19 July, 2019
Concursul pentru construcția noului penitenciar din Chișinău a fost extins din nou. Un anunț în acest sens a fost publicat în Monitorul Oficial. Termenul a fost extins până în data de 2 septembrie, asta după ce anterior concursul a fost prelungit până în data de 29 iulie, termen care încă nu a expirat. Licitația este deschisă ofertanților din toate țările. Ulterior licitației, Unitatea de Implementare a Proiectului de construcție a penitenciarului (UIP), care a elaborat caietul de sarcini și pachetul documentelor de licitație va evalua ofertele p...
15 July, 2019
Agenția Proprietății Publice, instituție responsabilă de administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice a statului, trece din subordinea Guvernului în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii. Parlamentul a aprobat în lectură finală acest transfer.  Potrivit autorilor, repoziționarea Agenția Proprietății Publice în subordinea Ministerului Economiei și Infrastructurii va permite ministerului să coordoneze şi monitorizeze activitatea Agenției în scopul îmbunătățirii performanțelor, prin asigurarea creării unor mecanisme de supraveghere a acti...