Curs Valutar 26.06.2019
EUR: 20.6937 MDL USD: 18.1755 MDL RON: 4.3838 MDL RUB: 0.2899 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

24 June, 2019
Ministerul Apărării a anunțat că este în căutarea unui partener privat pentru construirea locuinţelor de serviciu şi a obiectivelor de menire social-culturală pe un teren din municipiul Bălți. Partenerul urmează a fi selectat prin aplicarea dialogului competitiv. Companiile interesate de propunere pot depune oferte preliminare pe adresa juridică a M...
21 June, 2019
Începînd cu 1 iulie, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pentru livrarea respectivă factura fiscală electronică (e-factura).  În acest context, Serviciul fiscal a venit cu o explicație referitor la obligația agenților economici de a elibera e-factura pentru livrarea bunurilor/serviciilor impozabile cu TVA effectuate în cadrul. Potrivit instituției, subiecții impozabili au obligația de emitere a facturii fiscale în format e...

Parteneri

11 June, 2019
Patronatele își exprimă îngrijorarea privind modificările aprobate de Guvern prin angajarea răspunderii în data de 7 martie. Și anume, este vorba despre modificarea articolului 89 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. Norma se referă la data din care se va utilize SIA RSAP (MTender) și mijloace electronice de comunicare pentru procedurile de achiziții publice de medicamente și dispozitive medicale, desfășurate de autoritatea centrală de achiziții. Menționăm că, inițial legislația prevedea că din data de 1 octombrie 2018, Centrul pentru Achiziții Publice Centr...
05 June, 2019
Agenția Achiziții Publice va desfășura seminare de instruire cu genericul ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”. Acestea vor avea loc în data de 27 iunie și 4 iulie. Sesiunile sunt destinate persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților publice (contractante). Seminarele de instruire se vor desfășura la sediul Agenției. Cei care doresc să participle la aceste seminare se pot înregistra în lista participanților la numărul de telefon: 022-820-727 sau la adresa de e-mail: dragalina.turc...
28 May, 2019
Direcția Principală a Sănătății, Familiei și Protecției Sociale a Comitetului Executiv al Găgăuziei nu a restrâns concurența dintre operaturii economici participanți în cadrul unei procceduri de ahiziții publice, stabilind interdicția uleiului de palmier în specificațiile tehnice. Aceasta este concluzia Consiliului Concurenței, care a examinat plângerea întreprinderii ”Tetis International Co" SRL referitor la presupusele practici anticoncurențiale ale autorităților administrației publice locale - Direcția Principală a Sănătății, Familiei și Protecției Soc...
25 May, 2019
Ministerul Finanțelor a propus pentru consultări publice un proiect de Regulament privind achizițiile publice prin procedura de negociere. Regulamentul va reglementa procesul de negociere prin care autoritatea contractantă consultă și negociază clauzele contractuale cu unul sau mai mulți furnizori de bunuri, executanți de lucrări sau prestatori de servicii. Potrivit proiectului de document, aplicarea procedurii de negociere pentru atribuirea contractului de achiziţie publică va fi inițiată dacă vor fi respectate cumulativ următoarele condiţii: contractul este inclus în planul...