Curs Valutar 23.04.2019
EUR: 20.1195 MDL USD: 17.8848 MDL RON: 4.2286 MDL RUB: 0.2803 MDL Convertor Valutar

Achiziții publice și PPP

29 March, 2019
După ce Guvernul a decis anterior că monitorizarea traficului rutier se va afla în gestiunea unei companii private, Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat concursul de selectare a partenerului privat pentru implementarea proiectului de parteneriat public-privat ”Crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere...
18 March, 2019
Agenția Achiziții Publice va organiza, în luna aprilie, două seminare de instruire cu genericul ”Sistemul de achiziții publice în Republica Moldova”. Seminarele anunțate sunt destinate persoanelor responsabile de efectuarea procedurilor de achiziții publice din cadrul autorităților contractante. Acestea se vor desfășura la 11 și 22 aprilie la sediul Agenției Achiziții Publice, începând cu ora 10:00. Numărul de participanți este limitat (max. 25 persoane). Doritorii de a participa la instruiri se pot înregistra în lista...

Parteneri

27 February, 2019
Agenția Achiziții Publice a anunțat despre prelungirea cu trei luni a termenului de înregistrare a contractelor de achiziții publice, cu excepția achizițiilor de valoare mică și contractelor atribuite prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare. Termenul, care urma să expire mâine, 28 februarie, a fost prelungit până la 31 mai în scopul asigurării înregistrării tuturor contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale. În acest sens a fost modificat Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 193 din 27 no...
21 February, 2019
Centrul Național Anticorupție (CNA) a constatat că prevederile Proiectului de Regulament privind achizițiile publice conține factori de risc. Și anume, experții anticorupție spun că documentul conține formulări ambigue, utilizare neuniformă a termenilor, concurența normelor de drept, lacune de drept, atribuții care admit derogări și interpretări abuzive; lipsa/ambiguitatea procedurilor administrative. Concluziile se regăsesc în raportul de expertiză a proiectului. Potrivit CNA, neregulile atestate generează riscuri de corupție diminuând eficiența, eficacitatea și economicitatea...
11 February, 2019
Proprietarii bunurilor imobile (clădiri, edificii, construcții nefinalizate), proprietate privată, care sunt amplasate pe terenurile proprietate publică de stat, sunt obligați ca până la data de 31 decembrie 2019 să legifereze posesia/folosința terenului proprietate publică a statului aferent construcțiilor private prin încheierea cu Agenția Proprietății Publice (APP) a unui contract de locațiune/arendă/superficie sau de vânzare-cumpărare. Obligația este prevăzută de prevederile Hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietat...
08 February, 2019
Ordinul Ministerului Finanțelor “cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale” a fost modificat prin Ordinul Ministerului Finanțelor. Astfel, la inițierea și desfășurarea procedurilor de achiziție publică prin negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare prin intermediul sistemului electronic SIA “RSAP” (MTender) autoritățile contractante urmează să realizeze următoarele activități: Elaborarea invitației de participare la procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de parti...