Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 06.04.2020
EUR: 20.0354 MDL USD: 18.5436 MDL RON: 4.1489 MDL RUB: 0.2405 MDL Convertor Valutar

Asigurări și Piață de Capital

03 April, 2020
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule. Documentul prevede că asigurătorul calculează prima de asigurare astfel încât să se acopere toate obligațiile ce decurg din contractul de asigurare RC...
02 April, 2020
Contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) va înceta în mai multe circumstanțe, iar asiguratul va avea posibilitatea să-l suspende pentru o anumită perioadă de timp. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a prezentat pentru consultări publice proiectul Legii privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse de vehicule. Potrivit proiectului, contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto încetează în următoarele circumstanțe: în cazul radierii vehiculului din registrul de stat;...

Partener

26 March, 2020
În contextul evenimentelor recente cauzate de pandemia COVID-19 și în scopul facilitării activităților operațional-financiare ale participanților profesioniști ai pieței financiare nebancare, Comisia Națională a Pieței Financare (CNPF) a dispus un pachet de măsuri asociate eforturilor autorităților statului și instituțiilor de resort aferente diminuării efectelor crizei pandemice, aprobând măsuri ce vizează entitățile supravegheate. Mai exact, CNPF e decis reeșalonarea plăților regulatorii de funcționare. Astfel, plățile regulatorii de funcționare ale societăților de asigu...
25 March, 2020
Polița de asigurare privind răspunderea civilă auto pentru pagube produse de autovehicule (RCA) va fi valabilă odată cu achitarea prin mijloace electronice a primei de asigurare, fără a fi necesară prezența asiguratului la încheierea fizică a contractului de asigurare. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) a completat Hotărârea CNPF nr. 20/5 din 16 mai 2008 cu prevederea aferentă cazului de încheiere a contractului de asigurare RCA prin utilizarea oricărui mijloc electronic. Astfel, se prezumă că prin plata primei de asigurare, asiguratul a consimțit încheiere...
23 March, 2020
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) propune modificarea procedurii de susținere a testelor de calificare în asigurări, prin implementarea sistemului informațional pentru susținerea testului respectiv, precum și condiții noi de obținere a certificatului de calificare de către agenții de asigurare persoane fizice. Astfel, agenții de asigurare persoane fizice pentru obținerea certificatului de calificare în asigurări vor prezenta la Comisia Națională cererea respectivă cu anexarea copiilor actelor confirmative și confirmarea asigurătorului (cu care au încheiat contra...
19 March, 2020
În cazul în care valorile mobiliare nu corespund cerinţelor de admitere spre tranzacţionare pe piaţa reglementată sau MTF, acestea vor fi înregistrate pe aceste pieţe provizoriu, la cererea membrului acestor piețe, fără respectarea procedurii de admitere stabilită în Regulile pieței reglementate sau MTF, doar în scopul înstrăinării lor și pentru o perioadă ce nu depășește termenul maximal de plasare a unui ordin de bursă. Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) vrea să modifice Regulamentul privind circulaţia valorilor mobiliare pe piaţa de capital....