Curs Valutar 26.06.2019
EUR: 20.6937 MDL USD: 18.1755 MDL RON: 4.3838 MDL RUB: 0.2899 MDL Convertor Valutar

Asigurări și Piață de Capital

25 June, 2019
Consiliul de Administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a prescris și aplicat avertismente față de administratorii a 13 organizaţii de creditare nebancară/organizaţii de microfinanţare să achite, în termen de 15 zile, plățile regulatorii de funcționare restante pentru trimestrul IV 2018. De asemenea, potrivit Deciziei, aprobate l...
25 June, 2019
Din 1 iulie se modifică modul de prezentare, avizare și aplicare a calculelor actuariale ale primelor de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto (RCA) internă și externă. Un document în acest sens a fost aprobat luni de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF). Documentul prevede că în perioada 1 iulie 2019 – 30 iunie 2020, asigurătorii vor aplica prima de referință pentru asigurarea de răspundere civilă auto internă calculată de autoritatea de supraveghere. Plata de referință va fi calculată, în baza datelor statistice generalizate și condițional validat...
16 June, 2019
Piața financiară nebancară a înregistrat în anul precedent evoluții pozitive la principalii indicatori în cele trei sectoare supravegheate - de capital, de asigurări și de creditare nebancară. Datele sunt incluse în Raportul de activitate al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) pentru 2018. Cu referire la sectorul de creditare nebancară, este necesar de a evidenția creșterea cantitativă și calitativă a activelor deținute de asociațiile de economii și împrumut și organizațiile de microfinanțare. Astfel, la situația din 31 decembrie 2018, activele sector...
14 June, 2019
Începând din 13 iunie, magistrații și procurorii români sunt obligați să încheie asigurări profesionale obligatorii, individual sau prin intermediul angajatorului. Aceste asigurări poartă numele de asigurări pentru răspundere civilă profesională și acoperă riscurile produse de greșelile comise din neglijență gravă. Magistrații și procurorii din România pot să se asigure direct cu societatea de asigurări sau prin intermediul angajatorului (adică instanța sau parchetul). Dacă aleg varianta din urmă, primele de asigurare sunt colectate și virate de către instan...
14 June, 2019
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) atenționează persoanele cu funcție de răspundere ale agenților de asigurare/agenților bancassurance asupra necesității prezentării documentelor pentru înregistrarea acestora în Registrul agenţilor de asigurare şi agenţilor bancassurance. CNPF informează că prin Hotărârea nr.21/3 din 27.05.2019 a fost aprobat Regulamentul cu privire la Registrul agenților de asigurare și agenților bancassurance (în vigoare din data publicării, Monitorul Oficial al Republicii Moldova din 10.06.2019). Potrivit art.48 alin.(11) din Legea cu...
13 June, 2019
Piața de asigurări și-a continuat ritmul de creștere și consolidare, iar anul trecut, gradul de penetrare a asigurărilor a înregistrat un nivel de 0,80%, în descreștere cu 0,16 puncte procentuale, comparativ cu 2017. În același timp, prima de asigurare pe cap de locuitor a constituit 427,94 lei, fiind în creștere cu 21,87 lei comparativ cu anul precedent. Potrivit unui raport prezentat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), per total, segmentul de asigurări a înregistrat o majorare cu 5,3% a primelor brute subscrise, care au însumat o valoare to...
11 June, 2019
Consiliul de administrație al Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF) a aprobat mai multe decizii care vizează valorile mobiliare ale unor companii. Astfel, CNPF a autorizat avizarea cererii de retragere obligatorie, adresată acționarilor ”USBA” SA de către ofertantul ”ECOGAZGRUP” SRL, obiectul căreia îl constituie 18.735 acţiuni ordinare nominative emise de ”USBA” SA. Totodată, a fost avizată cererea de retragere obligatorie, adresată acționarilor ”DRUM BUN” SA de către ofertantul Galina Iepuri, obiectul căreia îl constituie...