Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 01.12.2020
EUR: 20.6652 MDL USD: 17.2389 MDL RON: 4.2410 MDL RUB: 0.2267 MDL Convertor Valutar

Asistență juridică garantată de stat și parajuriști

13 November, 2020
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Garantată de Stat (CNAJGS), în noua sa componenţă, s-a întrunit în prima şedinţă. Primul subiect pe ordinea de zi a şedinţei a fost alegearea preşedintelui Consiliului Naţional. În conformitate cu prevederile Regulamentului Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat...
03 September, 2020
Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat, în colaborare cu Institutul Național al Justiției, organizează cursuri de instruire pentru avocații care acordă asistență juridică garantată de stat. Cursurile de instruire vor avea loc în cadrul Institutului Național al Justiției, după cum urmează: 21 septembrie  – ”Moștenirea din perspectiva novațiilor aduse Codului Civil”; 22 septembrie  – ”Drepturile reale în contextul modificărilor Codului Civil”; 23 septembrie  – ”Eliberarea condiți...
21 July, 2020
Avocații și parajuriștii din cadrul Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) sunt îndemnați să se înscrie la două instruiri, care vor avea loc online (în total 4). Temele sunt: ”Sistemul informațional judiciar. Accesul la informația judiciară” (2 ore) ”Relații armonioase și non-conflictuale în procesul acordării asistenței juridice: specific și particularități în comunicare în funcție de litigiu și beneficiar” (4 ore). Pentru participarea la instruiri, avocații care acordă asistență juridi...
05 July, 2020
Oficiul Teritorial Bălți al Consiliului Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a unui parajurist pentru acordarea asistenţei juridice primare. Data limită pentru depunerea actelor este 17 iulie. Dosarul trebuie să conțină: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate (formă liberă); copia buletinului de identitate;  diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete; scrisoare de motivaţie; ancheta completată de primarul localităţii (modelul este anexat l...
24 June, 2020
Consiliul Naţional pentru Asistenţa Juridică Grantată de Stat anunţă concurs de selectare a unui avocat public în raza de activitate a OT Cahul al CNAJGS. La concurs pot participa persoanele care au obţinut dreptul de a practica activitatea de avocat în condiţiile Legii cu privire la avocatură şi au depus dosarul complet de participare la concurs, în conformitate cu legislaţia în vigoare. Candidatul urmează să depună dosarul de participare la sediul Oficiului teritorial Cahul al CNAJGS sau la adresa de e-mail: ot_cahul@cnajgs.md. Data limită pentru depunerea dosarului 3...
03 March, 2020
Oficiul Teritorial Chişinău al Consiliul Național pentru Asistența Juridică Garantată de Stat (CNAJGS) anunţă concurs de selectare a parajuriștilor pentru acordarea asistenţei juridice primare. Cei care intenționează să participe la concurs trebuie să prezinte următoarele acte: cerere pentru participare la concurs cu indicarea localităţii solicitate; copia buletinului de identitate; diploma de studii juridice incomplete sau, după caz, diploma de studii superioare complete; scrisoare de motivaţie; ancheta completată de primarul localităţii; declaraţie cu privire la funcţiile...
17 February, 2020
Avocații care acordă asistență juridică garantată de stat primesc onorarii mai mari. În data de 14 februarie, Hotărârea CNAJGS nr. 7 din 17 ianuarie 2020 cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la mărimea și modul de remunerare a avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de stat a fost publicată în Monitorul Oficial și, respectiv, a intrat în vigoare. Una din modificări vizează majorarea unității convenționale, în baza căreia se calculează onorariul avocaților pentru acordarea asistenței juridice calificate garantate de st...