Curs Valutar 26.06.2019
EUR: 20.6937 MDL USD: 18.1755 MDL RON: 4.3838 MDL RUB: 0.2899 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

26 June, 2019
De la sfârșitul acestei luni intră în vigoare Regulamentul privind unele aspecte aferente exportului şi importului de numerar şi cecuri de călătorie de către bănci. Tot de atunci se abrogă Hotărârea Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a Moldovei nr.340/1998 ”Cu privire la aprobarea Instrucţiunii cu privire la introducerea...
19 June, 2019
După un an și jumătate, timp în care rata de baza a fost menținută la 6,5 la sută, Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să majoreze cu 0,5 puncte procentuale rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt până la 7,0 la sută anual. Decizia este dictată de presiunile inflaționiste cauzate, în mod special, de creșterea fondului de salarizare și a creditelor de consum, precum și impulsului fiscal pozitiv in anul curent și în anul viitor urmare a deblocării preconizate a finanțării externe....

Parteneri

12 June, 2019
Banca Națională a Moldovei (BNM) intenționează să modifice mai multe acte normative. Potrivit autorității bancare, necesitatea modificării Instrucțiunii cu privire la modul de completare de către băncile licențiate a Raportului privind statistica monetară, este determinată de inițierea de către băncile licențiate a tranzacționării cu valori mobiliare de stat emise de nerezidenți. Valorile mobiliare de stat emise de nerezidenți urmează să fie clasificate în clasa 1.2. ”Valori mobiliare altele decât acțiuni”. În același timp, necesitatea modificării Instrucțiunii...
12 June, 2019
Această săptămână a început cu modificări în structura acționariatului Moldova-Agroindbank. În primele două zile, luni și marți, acțiunile băncii au fost vândute la Bursa de Valori. Dacă în prima zi au fost vândute 464 de hârtii de valoare cu 1.020.800 lei, ieri au fost tranzacționate 1.386 de acțiuni, iar volumul acestora a fost de 3.049.200. În total, în timp de două zile au fost vândute circa 0,17 la sută dintre acțiunile instituției bancare. Prețul unei acțiuni tranzacționate a fost de 2.200 lei. Totodată, prețul nomin...
05 June, 2019
Veniturile acumulate de Serviciul Fiscal de Stat la Bugetul public național în perioada lunilor ianuarie-mai 2019 au crescut, comparativ cu perioada similară a anului 2018, cu 6,2%. Și anume, au fost înregistrate încasări în sumă de 15,4 miliarde lei. În raport cu aceleași luni din anul precedent, s-a înregistrat o creștere cu 894 milioane lei. Divizat pe cele patru componente ale Bugetului public național, au fost înregistrate următoarele rezultate: Bugetul de stat: pe parcursul lunilor ianuarie-mai ale anului curent au fost &i...
03 June, 2019
Acționarii Fincombank au decis să nu achite dividende din profitul obținut în 2018. În data de 24 mai, acționarii s-au întrunit la Adunarea Generală, convocată repetat. La aceasta s-au înregistrat 29 de participanți, care deţin 534.258 de acţiuni cu drept de vot, ceea ce constituie 44,6% din numărul total al acţiunilor cu drept de vot. Acționarii au adoptat mai multe hotărâri și au aprobat darea de seamă a Consiliului băncii pentru anul 2018 și rezultatele activităţii economico-financiare a instituției în anul 2018. Totodată, în cadrul Adună...