Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.09.2020
EUR: 19.6943 MDL USD: 16.6336 MDL RON: 4.0549 MDL RUB: 0.2215 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

18 September, 2020
Curtea Constituțională urmează să examineze o sesizare cu privire la verificarea sintagmei ”încălcare gravă” de la art. 140 alin. (1) lit. p), art. 141 alin. (3) și cuvântul ”gravitate” de la art. 142 alin. (2) lit. a) din Legea privind activitatea băncilor, în sensul corespunderii prevederilor art. 1 alin. (3), art....
17 September, 2020
Moldindconbank depune eforturi permanente pentru a fi mai aproape de clienții săi din Republica Moldova, indiferent de orașul în care locuiesc aceștia. Pentru comoditatea oamenilor din Căinari, în data de 14 septembrie 2020, a fost inaugurat noul sediu al agenției nr.183 din această localitate. Noul oficiu oferă un spațiu mai mare și condiții mai bune pentru deservirea persoanelor juridice și fizice din Căinari, dar și din satele apropiate. Importanța acestei subdiviziuni este cu atât mai mare, în condițile în care este singurul oficiu bancar din zonă. Pe parcu...
11 September, 2020
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis să diminueze rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 0,25 puncte procentuale până la 2,75 la sută anual. Potrivit autorității, această decizie are un caracter stimulativ și vine să susțină procesului de creditare. BNM afirmă că hotărârea a fost luată în condițiile în care evoluția prețurilor de consum este determinată de presiuni dezinflaționiste manifestate atât în mediul intern, cât și cel extern. Acestea se referă, pe de o parte, la me...
10 September, 2020
Tehnologiile de ultimă generație, promovate cu succes de Moldindconbank, oferă un plus de comoditate și siguranță pentru clienții săi, ceea ce este foarte important în condițiile pandemiei COVID-19. În opt luni din acest an, numărul achitărilor efectuate prin online banking de la Moldindconbank a crescut cu 61% față de aceeași perioadă din 2019. Este vorba despre mai mult de 4,2 milioane de operațiuni sau cca 16 mii de tranzacții pe zi, ceea ce constituie peste 70% din toate achitările efectuate prin intermediul băncii.  Totodată, de la înc...
07 September, 2020
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a stabilit rata amortizorului anticiclic pentru expunerile din credite situate în Republica Moldova, luând în considerare referențialul pentru amortizor la situația de la finele trimestrului I al anului 2020. Astfel, în trimestrul I 2020, raportul Credit/PIB trimestrial a constituit 81%, iar devierea raportului Credit/PIB față de tendința sa pe termen lung înregistrează valoare negativă de -26,9 p.p. Nivelul scăzut al indicatorului Credit/PIB denotă absența riscurilor sistemice ciclice legate de creșterea...
02 September, 2020
Comitetul executiv al Băncii Naționale a decis sancționarea cu avertisment și cu amendă a unui prestator de servicii de plată nebancar. Sancționarea a fost dispusă pentru încălcarea prevederilor Legii cu privire la serviciile de plată și moneda electronică, precum și a actelor normative ale BNM. Încălcările se referă la neprotejarea fondurilor primite de la utilizatorii serviciilor de plată, neînscrierea la BNM a agenților de plată în registrul societăților emitente de monedă electronică și neinformarea BNM cu privire la modificarea datelor din documentele prezent...
02 September, 2020
Ministerul Finanțelor va putea utiliza operațiuni de administrare a pasivelor, precum redeschiderea emisiunilor existente, răscumpărarea anticipată (buy back) şi/sau de preschimbare (switch) a VMS. Autoritățile propun modificarea Regulamentului cu privire la plasarea, tranzacționarea şi răscumpărarea valorilor mobiliare de stat în formă de înscrieri în conturi. Proiectul mai prevede că decontarea operațiunilor cu VMS vândute în cadrul licitațiilor se efectuează prin intermediul Sistemului Depozitarului central conform mecanismului DvP1 sau DvP2 la data preconiz...