Curs Valutar 20.10.2019
EUR: 19.3507 MDL USD: 17.4143 MDL RON: 4.0695 MDL RUB: 0.2721 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

17 October, 2019
Mai multe bănci din țara noastră își atenționează clienții despre intensificarea cazurilor de fraudă ”social engineering” efectuate prin intermediul tranzacţiilor de tip P2P şi prin intermediul aplicaţiei mobile-banking. Mai exact, au fost atestate cazuri în care infractorii iau legătura cu deţinătorii de card, prin intermediul anu...
13 October, 2019
Mai multe bănci din țară și-au anunțat programul de lucru pentru 14 octombrie, declarată zi de odihnă pentru unitățile din Chișinău. Potrivit informatiilor publicate, doar cateva banci vor activa la această dată. Comerțbank Banca a anunțat că la 14 octombrie, unităţile băncii din mun. Chișinău nu vor activa. Procreditbank Banca a anunțat că reprezentanțele Chișinău nu vor active la 14 octombrie. Totodată, plăţile naționale și internaționale vor fi acceptate prin intermediul aplicaţiei de deservire bancară la distanţă ProBanking, în regim standart. De asemenea,...

Partener

11 October, 2019
Hârtii de valoare în sumă totală de peste un milion de lei au fost vândute, ieri, la Bursa de Valori a Moldovei. Este vorba despre acțiuni ale BC "Moldova-Agroindbank" SA și ale BC "Victoriabank" SA. Mai exact, 11.500 hârtii de valoare ale Victoriabank au fost vândute la un preț de 78,21 lei per unitate. În total au fost făcute patru tranzacții de vânzare-cumpărare, iar suma totală a fost de 899.415 lei. Prețul nominal al unei hârtii de valoare a fost stabilit, inițial, la suma de zece lei. Acțiunile vândute reprezintă circa 0,05 la sută...
10 October, 2019
Banca Comercială Română (BCR) Chișinău, a anunțat despre convocarea, la data de 12 noiembrie, a Adunării Generale Extraordinare a acționarilor băncii. Acționarii vor avea un singur subiect pe Ordinea de zi și urmează să discute despre componența Consiliului de Supraveghere al BCR Chișinău. Adunarea se va desfășura la sediul băncii, începând cu ora 10:00, cu prezența acționarului. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală Extraordinară va fi întocmită la data de 10 octombrie. Acționarii pot să facă cunoștință cu materialele afe...
02 October, 2019
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) ca rezultat al exercitării atribuțiilor de supraveghere bancară, a constatat că o persoană juridică a dobândit indirect, prin intermediul controlului asupra altei persoane juridice care este acționar al BC ”ENERGBANK” S.A., o deținere calificată în capitalul social al acestei bănci fără a dispune de aprobarea prealabilă scrisă a BNM. Astfel, au fost încălcate prevederile Legii nr. 202 din 06.10.2017 privind activitatea băncilor. În consecință, BNM susține că a informat respectivul acționar (direct și...
30 September, 2019
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a textului ”actele Băncii Naționale adoptate în procesul de evaluare și supraveghere a calității acționarilor entităților supravegheate de Banca Națională” din articolul 214 alin. (8) al Codului administrativ și a articolului 111 alin. (4) din Legea nr. 548 din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Națională a Moldovei. Autorii excepției au invocat faptul că potrivit articolului 214 alin. (8) din Codul administrativ, odată atacate în procedura contenciosului administrativ, actel...