Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 06.04.2020
EUR: 20.0354 MDL USD: 18.5436 MDL RON: 4.1489 MDL RUB: 0.2405 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

02 April, 2020
Autoritățile să promoveze plăților innovative în Republica Moldova, inclusiv a celor mobile, cu decontarea finală imediată și posibilitatea reutilizării immediate. Măsura este stabilită în Conceptul privind dezvoltarea domeniului de plăți aprobat de Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Documentul stabilește proiectele de moder...
31 March, 2020
În Republica Moldova există circa 1,6 milioane deținători ai Sistemelor automatizate de deservire la distanță (SADD) a conturilor bancare. Potrivit Băncii Naționale a Moldovei (BNM), indicatorul este în creștere cu 66,6 la sută față de anul 2018. Majorarea numărului deținătorilor SADD se datorează creșterii considerabile a numărului utilizatorilor sistemelor de tip mobile-payments, +155,3 la sută față de anul 2018. Asta în contextul în care au fost lansate și promovate mai multe aplicații în acest sens. Numărul deținătorilor activi ai acestor sisteme crescut...
26 March, 2020
Camera de Comerț Americană din Moldova salută deciziile băncilor comerciale și organizațiilor de creditare nebancară membre, de creare a unor condiții de rambursare a ratelor de credit și a ratelor de leasing mai loiale pentru clienți, în perioada declarării stării de urgență. Printre soluțiile puse la dispoziția clienților se enumeră neaplicarea penalităților sau a dobânzilor de întârziere în cazul admiterii de restanțe la plata ratelor de credit sau a ratelor de leasing; modificarea graficului de plăți a ratelor de credit și a ratelor de leasing; facilități la a...
26 March, 2020
Soldul depozitelor în băncile comerciale a înregistrat, anul trecut, o tendință de majorare. Conform rapoartelor prudențiale, acestea au crescut cu 7,7%, constituind 68,4 miliarde lei. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei. Depozitele persoanelor fizice au constituit 66,7% din totalul depozitelor, depozitele persoanelor juridice, 33,2% și depozitele băncilor, 0,1%. Cel mai mare impact asupra majorării soldului depozitelor a avut-o creșterea depozitelor persoanelor fizice cu 3,9 miliarde lei (9,4%) și a depozitelor persoanelor juridice cu 0,9 miliarde le...
25 March, 2020
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) vine cu o abordare specială, luând în considerare circumstanțele excepționale, pentru a susține clienții organizațiilor de creditare nebancară și asociațiile de economii și împrumut – beneficiari de împrumuturi/leasing financiar. Mai exact, entitățile de creditare nebancară (organizații de creditare nebancară și asociații de economii și împrumut) sunt încurajate să diminueze dobânzile anuale efective cu cel puțin 5%, nefiind aplicate, inclusiv, și penalități sau dobânzi de întârzie...
23 March, 2020
La sfârșitul anului trecut, profitul obținut de băncile comerciale din Moldova a fost de 2,3 miliarde lei, adică cu 55,5% sau 805,9 milioane lei mai mult decât în anul 2018. Datele au fost publicate, recent, de Banca Națională a Moldovei. Veniturile totale au constituit 7,5 miliarde lei, dintre care veniturile din dobânzi au costituit 60,4% , adică 4,5 miliarde lei, iar veniturile neaferente dobânzilor, 39,6% sau 2,9 miliarde lei. Totodată, cheltuielile totale au constituit 5,2 miliarde lei, dintre care: cheltuielile cu dobânzile, 26,8%  sau 1,...
20 March, 2020
Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a votat unanim, în cadrul ședinței extraordinare de astăzi, diminuarea ratei de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt cu 1,25 puncte procentuale (p.p.), până la 3,25 la sută anual. La fel, au fost micșorate ratele de dobândă la creditele și depozitele overnight până la 6,25 la sută și, respectiv, 0,25 la sută anual.  Totodată, a fost micșorată cu 2,5 p.p norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă și maj...