Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 01.12.2020
EUR: 20.6652 MDL USD: 17.2389 MDL RON: 4.2410 MDL RUB: 0.2267 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

27 November, 2020
Agenții economici mici din Moldova preferă să-și vândă produsele și serviciile pe bani gheață, deoarece tarifele pentru tranzacțiile on-line cu cardurile sunt foarte mari. Potrivit informațiilor publicate de Consiliului Economic, astăzi băncile percep până la 5% pentru fiecare plată efectuată prin online. Adică la fiecare 10.000 de lei, pe care l...
26 November, 2020
La 25 noiembrie 2020, Moldindconbank a lansat primul bancomat full contactless din Moldova, cu ecran tactil. Astfel, deținătorii de carduri pot retrage banii în doar câteva secunde prin intermediul bancomatului de ultimă generație, fără fantă pentru card, printr-o simplă apropiere a cardului de semnul “Contactless”.    Interfața modernă şi noul design al bancomatului oferă utilizatorilor de carduri contactless Mastercard sau Visa o experiență mai plăcută şi mai prietenoasă la efectuarea operațiunilor de retragere a numerarului. Totodată, clienții Moldindcon...
20 November, 2020
Parlamentul a aprobat în ambele lecturi, proiectul de lege pentru modificarea unor acte legislative. Acesta are drept scop consolidarea integrității și finalității deciziilor de politică monetară, reglementare și supraveghere bancară ale Băncii Naționale a Moldovei (BNM). Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, au fost modificate Legea cu privire la Banca Națională a Moldovei, Codul penal, Codul de procedură penală, Codul de procedură civilă, Legea privind redresarea și rezoluția băncilor și Legea privind activitatea băncilor. Principalele prevede...
19 November, 2020
Pe parcursul anului 2019, sistemul financiar al Republicii Moldova a fost caracterizat de un nivel înalt de reziliență, cu evoluții neuniforme ale riscurilor la care este expus. Concluzia a fost publicată, astăzi, de Banca Națională a Moldovei. Mai exact, anul trecut creșterea economică a continuat pe fundalul unor vulnerabilități interne (inflația volatilă) și externe (soldurile negative ale contului curent și de capital, încetinirea ritmului de creștere economică pe plan mondial în consecința tensiunilor comerciale, a problemelor fiscale în unele state ale UE și a...
19 November, 2020
Moldindconbank și-a îmbunătățit poziția în clasamentul celor 100 cele mai mari bănci în Europa de Sud-Est. Conform raportului SEE Top 100 Banks 2020, elaborat de agenția financiară internațională SeeNews, Moldindconbank a urcat cu 3 poziții  și este acum pe locul 76. Potrivit raportului, activele băncii la data de 31 decembrie 2019 se cifrau la 957 de milioane de euro și au crescut cu 11,85% față de anul precedent. În perioada de referință, profitul net al Moldindconbank s-a majorat cu 35,2% față de 2018. SeeNews TOP 100 Banks este un clas...
17 November, 2020
Acționarii B.C. ”ProCredit Bank” S.A. sunt convocați pentru data de 25 noiembrie la Adunarea Generală Extraordinară. Adunarea va avea loc în Germania (Rohmerplatz 33-37, 60486 Frankfurt pe Main), ora 10:00, cu prezența acționarilor. Şedinţa va avea următoarea Ordine de zi: Determinarea cvorumului Alegerea Preşedintelui şi Secretarului Adunării Revizuirea şi aprobarea Ordinii de zi Aprobarea Codului de Guvernare Corporativă al Băncii în redacție nouă Aprobarea Statutul Băncii în redacție nouă Diverse Despre materialele aferente ordinii de...
17 November, 2020
În trimestrul III , rata anuală a inflației s-a diminuat de la 4,3 la sută, în luna iunie, până la 2,3 la sută, în luna septembrie, plasându-se, astfel, sub limita inferioară a intervalul de 5,0 la sută ±1,5 p.p.. Datele au fost publicate de Banca Națională a Moldovei. Potrivit autorităților, așteptările negative, dar și restricțiile COVID-19 au determinat un impact dezinflaționist din partea cererii interne, fapt ce, împreună cu aprecierea sezonieră a monedei naționale, au susținut scăderea ratei anuale a prețurilor la produsele alimentare și a in...