Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 10.07.2020
EUR: 19.4633 MDL USD: 17.1929 MDL RON: 4.0207 MDL RUB: 0.2429 MDL Convertor Valutar

Bănci și Finanțe

08 July, 2020
Mobiasbanca - OTP Group are o nouă componență a Consiliului, care a fost aleasă în cadrul Adunării Generale Anuale a Acționarilor Băncii, desfășurată în data de 3 iulie prin corespondență. În rezultatul votării, în componența Consiliului au fost aleși, pentru un termen de 4 ani: Zoltán Major, Eszter Erika Huszár, Tama...
07 July, 2020
Persoanele înaintate în funcția de membru al organului de conducere al băncii și/sau de către persoanele care dețin funcții-cheie vor putea solicita aprobarea Băncii Naționale a Moldovei (BNM) în formă electronică. BNM a prezentat pentru consultări publice un proiect care prevede modificarea Regulamentului cu privire la cerințele față de membrii organului de conducere al băncii și al societății financiare holding sau holding mixte, conducătorii sucursalei unei bănci din alt stat, persoanele care dețin funcții-cheie și față de lichidatorul băncii în proces de lichidar...
03 July, 2020
217 afaceri ale tinerilor antreprenori au fost finanțate prin intermediul Programului ”Facilitatea de Creditare a Tinerilor”, lansat în anul 2019 de Ministerul Finanțelor. În total oamenii de afcaeri au beneficiat de 135,7 milioane lei. În primul semestrul al anului 2020 au fost creditate 70 de sub-proiecte în valoare de 40,88 milioane lei. Programul s-a extins în 33 de raioane ale țării și are acoperire națională prin filialele a opt institutii financiare participante partenere. Ratele promoționale de recreditare sunt fixe atât pentru inst...
25 June, 2020
Banca Națională a Moldovei a recunoscut garanțiile financiare emise de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în calitate de diminuator a riscului de credit. Mai exact, în data de 29 mai au intrat în vigoare modificările operate la Regulamentul BNM cu privire la tratamentul riscului de credit pentru bănci potrivit abordării standardizate. Documentul a fost completat cu un punct nou, care permite băncilor să aplice o pondere a riscului de credit aferent expunerile față de garanțiile emise de ODIMM în proporție de doar...
22 June, 2020
Banca Națională a anunțat băncile licențiate care vor fi cuantumul, tranşele, termenele-limită şi forma de plată a contribuțiilor acestora la fondul de rezoluție bancară ce urmează să fie colectate până la sfârșitul anului 2020. Aspectele respective au fost stabilite de către banca centrală în baza regulamentului intrat recent în vigoare privind modul de calcul şi de plată a contribuțiilor la fondul de rezoluție bancară. Actul normativ a fost elaborat conform Legii privind redresarea și rezoluția băncilor, care prevede că resursele fondului de rezoluție bancară sunt...
18 June, 2020
Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF) susține că majoritatea organizațiilor de creditare nebancară (OCN) au revizuit prevederile contractuale și au oferit beneficiarilor, pe timp de pandemie, înlesniri la plată pentru creditele existente. Potrivit datelor preliminare furnizate de OCN, care reprezintă 88% din sector, soldul creditelor nebancare înregistrat se cifrează la 8,5 miliarde lei, din care 7,1 miliarde (sau 84%) reprezintă stocul de credite acordat persoanelor fizice și 1,4 miliarde (sau 16%) aparțin persoanelor juridice. Aproximativ 435,4 mii de clienți (431,8 mii...
17 June, 2020
Au fost efectuate primele transferuri internaționale de mijloace financiare către familiile din zona rurală, prin intermediul rețelei Asociațiilor de Economii și Împrumut (AEÎ) din Moldova. Prima asociație din zona rurală care a oficiat remitențele de bani din străinătate este AEÎ ”Ștefănești” din raionul Florești. Aceasta a recepționat trei transferuri de numerar expediate din SUA, Marea Britanie și Rusia prin sistemele de plată internaționale: UNISTREAM și RIA Transfer de bani. Mijloacele bănești au fost trimise de membrii familiilor care lucrează în st...