Curs Valutar 23.04.2019
EUR: 20.1195 MDL USD: 17.8848 MDL RON: 4.2286 MDL RUB: 0.2803 MDL Convertor Valutar

Concurență

12 April, 2019
Consiliul Concurenței analizează operațiunea de concentrare economică ce urmează a se realiza prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic asupra întreprinderilor ”M-Inter-Farma” SA și ÎM ”Excellence” SRL. ”M-Inter-Farma” SA este o întreprindere care își desfășoară activitatea p...
11 April, 2019
După ce anterior Consiliul Concurenței a anunțat că Rogob intenționează să preia controlul unic asupra companiei Consens Imobil, notificând autoritatea în acest sens, ieri instituția a anunțat că firma urmează să fie preluată de Twins Estate SRL. Ulterior, anunțul despre intenția Rogob a fost șters de pe pagina Consiliului, care acum analizează notificarea depusă de Twins Estate SRL cu referire la preluarea Consens Imobil SRL. Autoritatea de concurență anunță ca ambele companii sunt active pe piața închirierii și exploatării bunurilor imobiliare proprii sau închi...

Parteneri

02 April, 2019
Curtea Constituțională urmează să verifice unele reglementări legislative privind sancționarea agenților economici pentru refuzul de a permite Consiliului Concurenței de a efectua verificări. Potrivit unei sesizări depuse la Înalta instanță, aceste încălcări ar fi reglementată în mod diferite în Legea concurenței și în Codul contravențional. Prin urmare, în sesizare se solicită verificarea prevederilor art. 68 alin (1) lit d) și art. 69 alin (1) din Legea concurenței în sensul corespunderii acestora cu prevederile art 1 alin (3), art. 20 și 23 din C...
29 March, 2019
Compania ”Rogob” intenționează să preia controlul unic asupra companiei ”Consens Imobil”, o notificare în acest sens fiind depusă la Consiliul Concurenței. Potrivit Consiliului, întreprinderile sunt active pe piața închirierii bunurilor imobiliare proprii. Autoritatea de concurenţă urmează să analizeze operaţiunea de concentrare economică prin prisma legislației și solicită observaţiile şi punctele de vedere de la agenţii economici terţi referitoare la modul în care operațiunea afectează sau poate afecta concurenţa de pe piaţa dată. Amintim...
19 March, 2019
Plenul Consiliului Concurenței a declarat ca fiind compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică prin care C.C. ”Gemenii” S.A.  preia controlul unic supra ”Aeroport Catering” S.R.L. Potrivit informațiilor prezentate de autoritatea anticoncurență, principalul gen de activitate al întreprinderii ”Aeroport Catering” S.R.L. sunt activitățile de alimentare (catering) pentru evenimente, banchete, cine oficiale și pentru alimentarea pasagerilor la bordul avioanelor și navelor spațiale. Genurile secundare de activitate ale com...
14 March, 2019
Un deputat a sesizat Curtea Constituțională, solicitând verificarea constituționalității unor prevederi din articolul 25 alin. (6) din Legea privind controlul tutunului, notând că acestea contravin Constituției și afectează libera concurență, prin favorizarea agenților economici mari în raport cu cei mici. Prevederea contestată stabilește că ”Unităţile cu suprafaţa comercială mai mică de 20 m2 ce comercializează produse din tutun și produse conexe trebuie să fie amplasate la o distanţă de cel puţin 200 m de la instituţiile de învăţămînt şi instituţiile me...