Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 05.03.2021
EUR: 21.1524 MDL USD: 17.5751 MDL RON: 4.3335 MDL RUB: 0.2386 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

05 March, 2021
În baza generalizată a practicii fiscale au fost publicate explicații privind responsabilitatea prezentării către Serviciul Fiscal a informațiilor privind contractele autentificate notarial pe numele persoanei fizice pe parcursul unui an fiscal, în cazul încetării activității notarului. În conformitate cu prevederile art. 22611&nbs...
02 March, 2021
Companiile străine al căror loc al conducerii efective se află în România sunt obligate, mai nou, să depună situații financiare anuale atât în statul de înființare, cât și în România, conform unei recente ordonanțe de urgență. Conform specialiștilor, o asemenea obligație de a face o dublă raportare nu există actualmente pentru companii. Persoanele juridice străine vor trebui să întocmească situații financiare pentru întreaga activitate, atât în statul în care sunt înființate, cât și în Rom&a...
01 March, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a venit cu precizări în baza generalizată a practicii fiscale privind eliberarea facturii fiscale la livrarea mărfurilor prin intermedul magazinelor on-line. Conform art. 117 alin. (3) din Codul fiscal, pentru vânzarea cu amănuntul şi prestările de servicii în locurile special amenajate şi în cadrul comerţului electronic, cu plata în numerar şi/sau prin intermediul instrumentelor de plată fără numerar, eliberarea facturii fiscale nu este obligatorie (cu excepţia cazurilor când este solicitată de cumpărător, dar nu mai tâ...
26 February, 2021
Începând cu perioada fiscală a anului 2021, în Sistemele Informaționale ale Serviciului Fiscal de Stat sunt implementate patru formulare tipizate de avize de plată aferente impozitului pe bunurile imobiliare și/sau impozitului funciar, urmare a modificării Ordinului MF nr.17/2020 cu privire la aprobarea formularelor tipizate ale Avizelor de plată. În baza formularelor respective, serviciile de colectare a impozitelor și taxelor locale din cadrul primăriilor urmează să genereze și să remită contribuabililor, corespunzător perioadelor de generare (1 ianuarie &ndas...
26 February, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a venit cu explicații în baza generalizată a practicii fiscale privind eliberarea facturii fiscale la prestarea serviciilor în adresa persoanelor fizice. Instituția notează că potrivit art.117 alin. (5) din Codul fiscal, la livrarea energiei electrice, energiei termice, apei, gazului şi serviciilor către populaţie cu plată în numerar, inclusiv prin intermediul serviciilor băncilor, ale Întreprinderii de Stat "Poşta Moldovei", ale altor prestatori de servicii de plată, eliberarea facturilor fiscale de către furnizorii mărfurilor sau serviciilo...
19 February, 2021
Agenția Achiziții Publice a venit cu unele clarificări despre modificările operate în Codul fiscal care vizează modalitatea de documentare a livrărilor efectuate în cadrul achizițiilor publice. Astfel, conform prevederilor  art.117 al.(12) din Codul fiscal, în redacția Legii nr.102 din 18.06.20, publicată în Monitorul Oficial nr. 159/30.06.20 art.299, începând cu 1 ianuarie 2021, la efectuarea livrării impozabile în cadrul achiziţiilor publice pe teritoriul ţării, subiectul impozabil este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) pent...
18 February, 2021
Peste 1.500 contracte de locațiune/chirie au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul lunii ianuarie, anunță instituția. Totodată, urmare a acțiunilor de informare și conformare întreprinse pe parcursul lunii trecute, au fost identificate 570 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile. Dintre acestea, de la 15 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 51,8 mii lei, penalități – 6,5 mii lei ...