Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 14.12.2019
EUR: 19.2828 MDL USD: 17.3212 MDL RON: 4.0350 MDL RUB: 0.2742 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

13 December, 2019
Serviciul Fiscal de Stat a lansat un nou serviciu electronic pentru contribuabili: achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni Noul serviciu electronic ”Achitarea on-line a impozitelor și taxelor de către persoanele fizice-cetățeni”  permite achitarea tuturor impozitelor și taxelor prin intermediul servi...
13 December, 2019
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind obligaţia de eliberare a facturii fiscale și plata TVA în cadrul realizării contractului de vînzare-cumpărare a bunului imobil cu plata în rate. Astfel, conform art.117 alin.(1) din Codul fiscal, subiectul impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză. Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, stabilit prin art.108, cu excepţia cazuril...

Partener

06 December, 2019
Proiectul politicii bugetar-fiscale și vamale pe termen mediu a fost aprobat cu majoritatea voturilor deputaților, în prima lectură. Prin aprobarea proiectului, se operează modificări la Codul Fiscal, legile de punere în aplicare a unor titluri ale Codului fiscal, Codul vamal, Legea cu privire la tariful vamal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală. Principalele politici ale proiectului de lege ce vizează politica fiscală și vamală pentru 2020 sunt...
05 December, 2019
Parlamentul a votat astăzi în prima lectură legalizarea activității și a regimului fiscal în domeniul achizițiilor producției agricole din horticultură și fitotehnie și a obiectelor regnului vegetal, în special a nucilor, precum și simplificarea procedurii de achiziție a acestora de la populație. Deputații au votat în acest sens modificări la Codul Fiscal, Legea privind sistemul public de asigurări sociale, Legea cu privire la principiile de bază de reglementare a activității de întreprinzător și altele. Modificările stabilesc drept subiecți ai impunerii per...
02 December, 2019
Serviciul Fiscal de Stat informează că în data de 25 decembrie expiră termenul de achitare a impozitului pe avere. Impozitul pe avere se aplică persoanelor fizice care dețin bunuri imobiliare cu destinație locativă şi căsuțe de vacanță (cu excepția terenurilor) care întrunesc cumulativ următoarele condiții: valoarea estimată totală constituie 1,5 milioane lei şi mai mult și suprafața totală constituie 120 m2 şi mai mult. Contribuabilii care au fost identificați la situația din 1 noiembrie 2019, în calitate de subiecți ai impunerii cu impozitul pe avere sunt informați prin...
29 November, 2019
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu o explicație privind dreptul organizațiilor nonguvernamentale (ONG) de a acorda premii și ajutoare materiale salariaților. Potrivit Serviciului Fiscal, art. 52 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal stabilește ca cerință obligatorie pentru organizațiile necomerciale scutite de plata impozitului pe venit, ca în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire să fie indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară s...