Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 01.12.2020
EUR: 20.6652 MDL USD: 17.2389 MDL RON: 4.2410 MDL RUB: 0.2267 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

01 December, 2020
Executivul a aprobat în ședința de ieri Proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2021. Documentul urmează să fie remis Parlamentului pentru examinare și adoptare. Principale măsuri de politici care se regăsesc în proiectul bugetului pe anul 2021, se referă la domeniile susținerii mediului de afaceri, politicii salarizării, ocrotirii sănătății...
30 November, 2020
Serviciul Fiscal de Stat susține că în perioada ianuarie – octombrie, a continuat măsurile de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile privind înregistrarea contractelor de locațiune. Urmare a acțiunilor întreprinse au fost identificate 3.603 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile. Totodată, în cazul a 347 persoane fizice, ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale, au fost calculate suplimentar spre plată la buget plăți...
24 November, 2020
Serviciul Fiscal de Stat anunță selectarea, pentru aprobarea ulterioară, a listei persoanelor fizice și juridice, certificare în domeniul evaluării, pentru a evalua bunurile sechestrate de către Fisc.  Cei interesați să participe la concurs vor trebui să depună următoarele documente: cerere de participare (modelul se anexează); certificatul de competență a evaluatorului; scrisoare de intenție în care să fie indicate domeniile în care se dorește a exercita evaluarea bunurilor, specializarea evaluatorului, descrierea activităților de e...
17 November, 2020
Noile cerințe tehnice față de echipamentele de casă și de control, aprobate la sfârșitul lunii octombrie, au fost publicate în Monitorul Oficial din 13 noiembrie. Astfel, înregistrarea modelelor noi a echipamentelor de casă și de control în Registrul unic al echipamentelor de casă și de control se va efectua în conformitate cu cerințele aprobate, începând cu data de 1 ianuarie 2021, când vor intra în vigoare prevederile noi. Tot la această dată, se vor abroga Cerințele tehnice față de mașinile de casă și...
16 November, 2020
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) a anunțat că începând din data de 13 noiembrie Sistemul Informațional Automatizat ”Cabinetul personal al contribuabilului”, are un nou design. Acesta oferă contribuabililor oportunitatea de a naviga mai facil și rapid. Potrivit SFS, noua modificare în sistem permite beneficiarilor o conectare automatizată mai interactivă și comodă la serviciile fiscale electronice. Sistemul ”Cabinetul personal al contribuabilului” are drept obiectiv de bază stimularea interacțiunii contribuabililor cu Serviciul Fiscal de Stat exclus...
12 November, 2020
Decizia adoptată ca rezultat al соntrоlului fiscal repetat, сu excepția cazului în care acesta a fost efectuat în temeiul deciziei рrivind suspendarea cazului și efectuarea unui соntrоl repetat, va reflecta, de regulă, diferența dintre sumele calculate inițial și sumele respective, сu recalcularea sаnсțiunilоr și а majorărilor de întârziere afеrеntе acestor sumе. Dacă în urma соntrоlului repetat se mеnțin sumеlе аmеnzilоr aplicate în cadrul controlului inițiаl, acestea nu se reflectă din nоu în decizia adoptată ca rezultat al controlului fiscal rep...
05 November, 2020
Serviciul Fiscal de Stat anunță ca va desfășura, pe parcursul lunii noiembrie, controale la agenții economici ce desfășoară activitate în domeniul prestării serviciilor de spălătorii auto. Potrivit autorităților, această activitate este cu grad sporit de neconformare fiscală.  Menționăm că, anterior, în vederea stabilirii gradului de conformare la respectarea prevederilor legislației în vigoare, în perioada 1 august - 30 septembrie, Serviciul Fiscal de Stat a întreprins, deja, acțiuni de conformare asupra a 194 agenți economici ce desfășoară această activitate. Ca rezul...