Curs Valutar 19.02.2019
EUR: 19.4029 MDL USD: 17.1244 MDL RON: 4.0932 MDL RUB: 0.2588 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

18 February, 2019
Suma amenzilor și majorărilor de întârziere anulată, anul trecut, în baza stimulării fiscale a fost de aproape 200 de milioane de lei. Conform datelor din Sistemul informațional al Serviciului Fiscal de Stat (SFS), în data de 17 august 2018 înregistrau sume la amenzi și majorare de întârziere pasibile a fi anulate 13...
18 February, 2019
La stabilirea treptei de salarizare pentru funcționarii publici trebuie să se țină cont, pentru determinarea vechimii în muncă, și de perioada când a activat în întreprinderi. Mai exact, se include și perioada când funcționarul public a activat cel puțin 5 ani în întreprinderi, instituții sau organizații în funcții de conducere sau specialiști, în domeniul ce ține de profilul de activitate în funcția publică în care a fost numit. De exemplu,o persoana a activat șapte ani la o întreprindere în calitate de economist...

Parteneri

18 February, 2019
Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială urmeză să prezinte până la 25 februarie informații privind contractele autentificate notarial pe numele persoanei fizice cetățean pe parcursul unui an fiscal. Potrivit Ordinului Serviciului Fiscal nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92  și art. 22611 din Codul fiscal este vorba de informațiile privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare, co...
13 February, 2019
Formularul IPC18 nu va mai fi obligatoriu pentru agenții economici care nu au angajați și nu înregistrează plăți la buget. O astfel de modificare în domeniul raportării fiscale a fost aprobată de Guvern pentru simplificarea procesului de raportare fiscală. Formularul respectiv reprezintă darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală și a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate. Potrivit autorilor inițiativei, acest lucru va permite reducerea costurilor și presiunii administrative asup...
11 February, 2019
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, micșorarea amenzilor prevăzute de Codul Codul Contravențional la art. 330 ”Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp a datelor statistice sau prezentarea de date statistice eronate”. Prin modificările operate, a fost acordat dreptul directorului general al Biroului Naţional de Statistică (BNS), directorilor generali adjuncţi, şefilor şi adjuncţilor centrelor regionale pentru statistică de a...
09 February, 2019
Ministerul Finanţelor a anunţat despre iniţierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. La examenul de calificare sunt în drept să aplice auditorii interni/angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor/instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public national. În acest scop, solicitanții trebuie să prezinte Ministerului Finanţelor următoarele documente: cererea de admitere la examenul de calificare - în original; carnetul de muncă ce...