Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.09.2020
EUR: 19.6943 MDL USD: 16.6336 MDL RON: 4.0549 MDL RUB: 0.2215 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

18 September, 2020
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind modul de restituire a sumei impozitului pe venit, achitat în plus de către persoanele fizice care nu practică activitate de întreprinzător.     În conformitate cu prevederile art. 176 alin. (1) din Codul fiscal, cu excepţia cazurilor cî...
17 September, 2020
Serviciul Fiscal de Stat informează că deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile sunt subiecți ai impunerii cu impozitul pe bunurile imobiliare și/sau impozitul funciar (potrivit art. 277 alin. (1) lit. c) și d) din Codul fiscal). În vederea calculării şi achitării în termen de către subiecţii impunerii a o...
14 September, 2020
Serviciului Fiscal de Stat (SFS) îi vor fi atribuite anume competențe de efectuare a activității speciale de investigație în conformitate cu Legea privind activitatea specială de investigații și a urmăririi penale în conformitate cu Codul de procedură penală. În acest sens Parlamentul a aprobat în cea de-a doua lectură, un proiect de modificare a Codului fiscal și Codului de procedură penală. Potrivit Direcției generale comunicare și relații publice a Parlamentului, competențele respective se vor referi la infracțiuni, precum practicarea ilegală a activității d...
10 September, 2020
Serviciul Fiscal de Stat a desemnat astăzi 43 de contribuabili pentru premiere cu Certificate de credibilitate pentru aportul lor în promovarea civismului fiscal și conformarea la onorarea obligațiilor fiscale. Potrivit SFS, într-un an destul de dificil cu care se confruntă întreaga societate, contribuția semnificativă de care au dat dovadă acești contribuabili este vitală și necesară pentru asigurarea stabilității financiare a Republicii Moldova. Instituția a mulțumit contribuabililor premiați pentru perseverența și capacitatea de sporire a performanțelor profesionale,...
10 September, 2020
Serviciul Fiscal de Stat informează că, din acest an, urmare a modificărilor efectuate în legislația fiscală prin Legea nr. 171 din 19 decembrie 2019 cu privire la modificarea unor acte legislative, termenul limită de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare şi/sau impozitului funciar este data de 25 septembrie, inclusiv a anului fiscal în curs. Achitarea impozitului poate fi efectuată on-line, prin intermediul serviciului guvernamental de plăţi electronice Mpay și portalului www.sfs.md, prin accesarea: - https://mpay.gov.md/Services; - https://servicii.fisc.md/TaxesA...
02 September, 2020
Baza generalizată a practicii fiscal a fost actualizată cu informații privind cotele TVA stabilite pentru livrările de mărfuri, servicii și lucrări. Potrivit Codului fiscal există cota-standard, în mărime de 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor şi serviciilor importate şi a livrărilor efectuate pe teritoriul Republicii Moldova, dar există și cote reduse. Codul stabilește cote reduse în mărime de:  8% – la pâinea şi produsele de panificaţie (190120000, 190540, 190590300, 190590600, 190590900), la laptele şi produsele lactate (0401, 0402, 0403, 0405,...
26 August, 2020
Serviciul Fiscal a completat baza generalizată a practicii fiscale cu informații privind modul de impozitare a sumei ajutorului acordat persoanelor fizice de către asociaţiile obşteşti. Instituția precizează că, conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal, ajutoarele primite de la organizaţii filantropice – fundaţii şi asociaţii obşteşti – în conformitate cu prevederile statutului acestor organizaţii şi ale legislaţiei constituie surse de venit neimpozabile.  Astfel, constituie surse de venit neimpozabile conform art. 20 lit. l) din Codul fiscal ajutoarele primite de...