Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.02.2020
EUR: 19.3167 MDL USD: 17.8504 MDL RON: 4.0200 MDL RUB: 0.2734 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

24 February, 2020
Companiile din unele sectoare cheltuie milioane de euro pentru pregătirea și prezentarea rapoartelor, și altor informații, instituțiilor satului. O mare parte din aceste cheltuieli sunt nejustificate și pot fi evitate, susțin agenții economici. Calculele au fost făcute de secretariatului Consiliului Economic. Asta chiar dacă pentru a reduce povara de...
22 February, 2020
Ministerul Finanțelor a anunțat concurs pentru ocuparea funcției de director al Instituției Publice ”Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” (IP CTIF). Pentru această funcție poate candida persoana care deține cetățenia Republicii Moldova, cunoaște limba română, are studii superioare în domeniul tehnologiilor informaționale și/sau economice și/sau juridice, precum și deține cunoștințe și experiență în domeniul administrării proceselor de dezvoltare și gestionare a sistemelor informaționale complexe. De asemenea, candidatul la funcția de direct...
19 February, 2020
Serviciul Fiscal a actualizat baza generalizată a practicii fiscale cu informații privind modul de impozitare  a venitului obținut sub formă de câștiguri de la jocurile de noroc, în temeiul modificării art.40 alin. (7) din Codul fiscal, în vigoare din 1 ianuarie. Potrivit art. 901 alin. (33) liniuța întîi din Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2020, fiecare plătitor de câştiguri urmează să reţină şi să verse la buget un impozit în mărime de 12%, din câştigurile de la jocurile de noroc, cu excepţia câştigurilor de...
18 February, 2020
Serviciul Fiscal a completat baza generaliată a practicii fiscale cu explicații privind modul de impozitare a venitului persoanei fizice obținut sub formă de cadouri, premii, câștiguri în cadrul desfășurării de către întreprindere a acțiunilor de publicitate, care cad sub incidența noțiunii de campanie promoțională. SFS notează că, conform art. 12 pct. 14) din Codul fiscal, noţiunea de câştiguri în scopul impozitării reprezintă veniturile brute obţinute de la jocurile de noroc, loterii şi de la campaniile promoţionale atât în formă monetară, câ...
18 February, 2020
Autoritățile au convenit asupra unui nou mecanism de achitare a impozitelor pe venit de către reprezentanții profesiilor conexe justiției, inclusiv de către apărători. Potrivit informației publicate de Uniunea Avocaților, s-a discutat ca avocații să aibă stabilită posibilitatea de a selecta opţiunea cu privire la modul de impozitare a venitului pentru un an fiscal: 12% din venituri după deducerea cheltuielilor, indiferent de cuantumul de venit avut; în primul trimestru, selectarea opţiunii de impozitare de 4% din activitatea operaţională. Astfel se vor impozita veniturile/î...
14 February, 2020
Ministerul Finanțelor a anunțat inițierea procesului de certificare a auditorilor interni din sectorul public. Potrivit legislației, la examenul de calificare sunt în drept să aplice angajaţii din cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, instituţiilor publice, precum şi autorităţilor / instituţiilor autonome care gestionează mijloace ale bugetului public naţional, prezentînd Ministerului Finanţelor următoarele documente: cererea de admitere la examenul de calificare - în original; carnetul de muncă sau documentul ce confirmă angajarea şi vech...
14 February, 2020
Până în data de 15 februarie, Serviciul Fiscal de Stat (SFS) va monitoriza activitatea comercianților de flori de pe teritoriul municipiului Chișinău. Potrivit SFS, aceste acțiuni se vor desfășura în contextul creșterii cererii de flori, fapt ce duce la sporirea riscului de încălcări fiscale, și anume: neutilizarea mașinii de casă și control la efectuarea decontărilor în numerar în scopul diminuării veniturilor și respectiv a impozitelor și taxelor aferente Bugetului Public Național. În acest context, Serviciul Fiscal de Stat recomandă tuturor contr...