Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.07.2021
EUR: 21.3017 MDL USD: 18.0638 MDL RON: 4.3265 MDL RUB: 0.2447 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

24 July, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a informat că termenul de prezentare a Dării de seamă privind calcularea contribuției obligatorii în fondul viei și vinului pentru trimestrul II al anului 2021 este data de 26 iulie 2021. În conformitate cu Ordinul SFS nr. 349/2021, declararea şi achitarea contribuţiilor obligatorii se efectuează până &...
23 July, 2021
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu informații privind obligația persoanei fizice de a depune Declarația cu privire la impozitul pe venit în cazul înstrăinării locuinței de bază. Potrivit Serviciului Fiscal de Stat, prevederile art. 5 pct. 46) din Codul fiscal stabilesc că, locuință de bază este locuința care întrunește cumulativ următoarele condiții: este proprietatea contribuabilului în decurs de cel puţin 3 ani; constituie domiciliul/reședința contribuabilului în decursul ultimilor 3 ani până la momentul înstrăinări...
19 July, 2021
Dinamica pozitivă a vânzărilor rezidenților Moldova IT Park a avut un impact pozitiv inclusiv și asupra încasărilor la bugetul public național. Potrivit Ministerului Economiei și Infrastructurii, reieșind din venitul din vânzări realizat pe parcursul anului 2020, companiile au achitat impozit unic în mărime de cel puțin 350 milioane lei. Indicatorul este în creștere cu cel puțin 81 milioane lei comparativ cu anul 2019, când impozitul unic a generat încasări la bugetul public național în valoare de 268.3 milioane lei (suplimentar la alte 134.9 mil...
16 July, 2021
AmCham Moldova a adresat o scrisoare Ministerului Finanțelor și Serviciului Fiscal de Stat prin care solicită clarificarea unor subiecte ce țin de modul de utilizare a facturii fiscale. Neclaritățile vizează: Documentul de însoțire în cadrul comerțului electronic. Reprezentanții mediului de afaceri solicită confirmarea faptului că, în scopul documentării transportului de marfă realizat în cadrul comerțului electronic către consumator, entitatea poate utiliza formulare de documente primare, aprobate de conducerea acesteia, cu confirmarea obligatorie de către cumpărăto...
16 July, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a anunțat despre selectarea asociațiilor de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al SFS, conform prevederilor pct. 2 al Hotărârii Guvernului nr. 380 din 25 aprilie 2018, cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control.  Membri ai Consiliului din partea mediului de afaceri pot fi asociațiile ce îndeplinesc următoarele condiții: sunt înregistrate în modul stabilit de legislație; într...
13 July, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a venit cu mai multe precizări privind aplicarea alin. (3) din art. 266 al Codului fiscal. Potrivit prevederilor art.266 alin. (1) din Codul fiscal, cererea de compensare ori de restituire a sumelor plătite în plus sau a sumelor care, conform legislaţiei fiscale, urmează a fi restituite poate fi depusă de contribuabil în termen de 6 ani din data efectuării şi/sau apariţiei lor. Cererea depusă după expirarea termenului de 6 ani este nevalabilă. În acest caz, nu se va efectua nici o compensare ori restituire, cu excepţia cazurilor prevăzute la ali...
12 July, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a publicat programul seminarelor de instruire cu participarea contribuabililor pentru trimestrul III. Toate seminarele sunt gratuite și au loc în regim online, iar graficul de desfășurare a acestora poate fi consultat pe portalul www.sfs.md. pentru graficul seminarelor din DGAF mun. Chișinău, accesați link-ul https://bit.ly/3wslrwZ. pentru graficul seminarelor din DGAF Centru, accesați link-ul https://bit.ly/3ATeR6f. pentru graficul seminarelor din DGAF Nord, accesați link-ul https://bit.ly/36mEPAX. pentru graficul seminarelor din DGAF Sud, accesaț...