Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 26.01.2020
EUR: 19.6621 MDL USD: 17.7287 MDL RON: 4.1145 MDL RUB: 0.2865 MDL Convertor Valutar

Fiscalitate și contabilitate

24 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat informează că în data de 25 ianuarie expiră termenul de prezentare a notelor de informare pentru contribuabilii care desfășoară activitate economică. Deoarece data de 25, în acest an, este zi liberă (sâmbătă), termenul limită a fost extins până la data de 27 ianuarie. Agenții economici urmează să depună &ic...
24 January, 2020
Reprezentanții comunității de business au solicitat autorităților să se asigure că implementarea Registrului electronic al angajaților nu le va îngreuna activitatea și procesul de raportare. Opinia a fost expusă în cadrul unei întrevederi pe platform Consiliului Economic, unde s-a prezentant conceptul noului sistem informațional. Mai exact, asociațiile de business prezente la discuții au menționat necesitatea examinării cu atenție a tuturor aspectelor care țin de implementarea sistemului informațional Registrul electronic al angajaților. Potrivit acestora sistemul nu trebu...
17 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat a lansat serviciul electronic ”Contul unic” care permite achitarea on-line a impozitelor și taxelor. Acesta a fost conectat a la serviciul guvernamental de plăți electronice MPay. ”Contul unic” permite achitarea tuturor obligațiilor fiscale printr-o singură plată. Mecansimul presupune formarea unei note de plată pentru obligațiile fiscale, cu posibilitatea de transferare a sumei integrale pentru achitarea tuturor impozitelor și taxelor, cu redirecționarea către destinațiile de buget prestabilite. Dezvoltarea serviciului și integrarea acest...
17 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) face unele precizări referitor la aplicarea TVA la procurările de proprietate a întreprinderilor declarate în proces de insolvabilitate. Acestea vizează modificările operate în Codul fiscal la art.94 lit.e) potrivit cărora, persoanele juridice şi fizice, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor înregistrate în calitate de plătitori de TVA, declarate în proces de insolvabilitate...
16 January, 2020
Serviciul Fiscal de Stat a aprobat ”Programul de conformare pentru anul 2020” care prezintă principalele obiective și priorități în activitatea de conformare voluntară și forțată stabilite pentru  acest an. În acest document, pentru anul 2020, au fost stabilite următoarele segmente ale economiei naționale prioritare pentru monitorizare: construcții; agricultură; restaurante și alte activități de servicii de alimentație; transport, întreținerea și repararea autovehiculelor; servicii de înfrumusețare/îngrijire și sănătate; comerțu...
13 January, 2020
În acest an, Serviciul Fiscal de Stat va efectua controale planificate la 928 de agenți economici. Lista entităților care urmează a fi incluse în planul controalelor fiscale pentru anul 2020 a fost aprobată prin Ordinul SFS, scrie monitorul.fisc.md. Astfel, 34 de agenți economici vor fi verificați de Direcția generală administrare contribuabili mari (DGACM). Alți 284 de contribuabili vor fi inspectați de către DGAF Chișinău, iar DGAF Centru va verifica în anul curent 252 de agenți economici. Conform listei, 227 contribuabili vor fi verificați de către DGAF Nord. DGAF Sud u...
08 January, 2020
Regulamentul cu privire la modul de declarare a valorii în vamă a mărfurilor a fost modificat. Hotărârea de Guvern, prin care au fost operate modificările, a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Principalele modificări vizează informarea declarantului prin actul de inspecție referitor la motivul justificat de neacceptare a prețului declarat, îmbunătățirea procesului de prezentare a dovezilor suplimentare în susținerea prețului declarat, dar și dezvoltarea sintagmei ”îndoieli întemeiate” prin identificarea acestora c...