Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.09.2020
EUR: 19.6943 MDL USD: 16.6336 MDL RON: 4.0549 MDL RUB: 0.2215 MDL Convertor Valutar

Imobiliare și Construcții

17 September, 2020
Serviciul Fiscal de Stat informează că deținătorii drepturilor patrimoniale (drepturilor de posesie, de gestiune și/sau de folosință) asupra bunurilor imobiliare proprietate publică de pe teritoriul Republicii Moldova și arendașii sau locatarii bunurilor imobiliare ale autorităților publice și ale instituțiilor finanțate de la bugetele de toate nivelurile su...
02 September, 2020
Serviciul Fiscal a completat baza generalizată a practicii fiscal cu informații privind modul de determinare a bazei valorice a bunului imobil (apartament, casă de locuit) procurat de către persoana fizică care nu desfășoară activitatea de întreprinzător, în cazul înstrăinării lui după renovare, reparație, îmbunătățire. Instituția menționează că, potrivit art. 39 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, proprietatea privată (terenul) nefolosită în activitatea de întreprinzător, se consideră activ de capital.  În conformitate cu prevederile art. 4...
06 August, 2020
Comisia Națională pentru Consultări și Negocieri Colective (CNCNC), compusă din reprezentanți ai Guvernului, Patronatelor și Sindicatelor s-a reunit într-o ședință online. Ședința a fost prezidată de ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean. Agenda ședinței a inclus opt subiecte, printre care examinarea situației privind promovarea Codului urbanismului și construcțiilor, propuneri de modificare a legislației privind achizițiile publice, situația întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate, securitatea și sănătatea în muncă ș.a. Potrivit lui...
04 August, 2020
Numărul autorizaţiilor de construire eliberate în prima jumătate a acestui an înregistrează scăderi comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit Biroului Național de Statistică (BNS), în ianuarie-iunie 2020 s-au eliberat 1.177 autorizaţii de construire pentru clădiri rezidenţiale şi nerezidenţiale sau cu 17,8% mai puțin, comparativ cu ianuarie-iunie 2019. Pe medii de rezidență, în perioad ianuarie – iunie 2020, în mediul urban au fost eliberate 648 autorizații de construire, cu 19,9% mai puțin față de aceeași perioadă a anului precedent. &I...
31 July, 2020
Circa 10 mii de apartamente și case individuale au fost date în exploatare anul trecut, majoritatea în orașe. Potrivit Biroului Naţional de Statistică, în 2019 au fost date în exploatare 9.955 locuințe (apartamente și case de locuit individuale), cu 2.654 mai mult faţă de 2018. Suprafaţa totală a locuinţelor date în exploatare anul trecut a însumat 763,0 mii m². Comparativ cu nivelul înregistrat în anul 2018, acest indicator a crescut cu 38,4%. Distribuţia după medii de rezidenţă, indică că în 2019, în mediul urban au fost...
27 July, 2020
Bunurile imobile din Republica Moldova vor fi reevaluate în scopul impozitării. Proiectul unui Regulament în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare. Potrivi documentului, reevaluarea bunurilor imobile este procesul de recalculare a valorii estimate în scopul impozității, ținând cont de nivelul de dezvoltare a pieței bunurilor imobile, prețurilor de piața în data reevaluării și modificarea factorilor valorici ce influențează valoarea estimată a bunurilor imobile. Reevaluării vor fi supuse bunurile imobile de toate tipurile care au fost evaluat...
20 July, 2020
Eliberarea documentelor permisive în construcție de către primăriile mun. Chișinău, Bălți și Edineț se desfășoară cu multiple încălcări arată Raportul auditului conformității eliberării documentelor permisive în construcție prezentat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova la 17 iulie. Procesul de eliberare a documentelor permisive în domeniul construcțiilor se efectuează în baza documentației de urbanism şi de amenajare a teritoriului. Însă, potrivit auditorilor, Ministerul Economiei și Infrastructurii (MEI) nu a îndeplinit prevederile stabilite...