Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 07.05.2021
EUR: 21.4838 MDL USD: 17.8399 MDL RON: 4.3609 MDL RUB: 0.2391 MDL Convertor Valutar

Imobiliare și Construcții

05 May, 2021
Numărul autorizaţiilor de construire, eliberate în primele trei luni ale acestui an, a înregistrat creștere de 50,7% față de aceeași perioadă a anului 2020. Datele au fost prezentate de Biroul Național de Statistică. În total, în ianuarie-martie 2021, s-au eliberat 719 autorizaţii de construire, dintre care 479 pentru clădiri rezid...
30 April, 2021
Guvernul a aprobat Cadastrul funciar pentru anul 2021. La întocmirea Cadastrului funciar s-au luat în evidență terenurile noi valorificate, cu includerea lor în circuitul agricol, sădirea și defrișarea plantațiilor perene, perdelelor forestiere de protecție, dar și edificarea sau casarea sistemelor de irigare și desecare. În perioada 1 ianuarie 2020 – 1 ianuarie 2021, specialiștii pentru reglementarea regimului proprietății funciare, au inclus modificări ale suprafețelor terenurilor după categoriile de destinație și de folosință, forme de proprietate, deținător...
15 April, 2021
Peste 4.600 contracte de locațiune au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat de la începutul anului 2021, a informat instituția. SFS a identificat 1.617 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile urmare a măsurilor de conformare și informare a persoanelor fizice care transmit în locațiune bunuri imobile cu privire la obligațiile stabilite de actele normative în vigoare privind înregistrarea contractelor de locațiune. Totodată, la 163 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat...
13 April, 2021
Comisia pentru Situații Excepționale a decis să aplice, pentru perioada fiscală aferentă anului 2021, unele derogări de la Codul Fiscal, art. 282 alin. ( I 1) şi (41) şi art. 286 și art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) şi alin. (9) lit. b) din Legea pentru punerea în aplicare a Titlului VI din Codul fiscal. Astfel, în cazul bunurilor imobiliare, inclusiv al terenurilor persoanelor fizice care nu desfăşoară activitate de întreprinzător, precum şi al terenurilor neevaluate ale gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), termenul de achitare a impozitului pe bunurile imobiliare/impozitul...
06 April, 2021
Centrul pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal (CNPDCP) a comunicat că o companie imobiliară din Republica Moldova a încălcat regulile de protecție a datelor cu caracter personal în raport cu unul dintre clienții săi. CNPDCP a fost sesizat printr-o plângere, în care s-a invocat încălcarea principiilor de protecție a datelor cu caracter personal. Angajatul companiei imobiliare a publicat pe Facebook un contract de prestări servicii, în care se conțineau date cu caracter personal ale petentei (nume, prenume, IDNP, adresa de domiciliu, număr de telefo...
25 February, 2021
Biroul Național de Statistică informează că conform datelor preliminare, pe parcursul anului trecut, au fost realizate lucrări de construcții în valoare de 14 miliarde lei sau cu 3,7% (în prețuri comparabile) mai mult față de anul precedent. Pe elemente de structură a lucrărilor executate comparativ cu perioada similară a anului 2019, a crescut volumul lucrărilor de reparații capitale cu 5,7% și a lucrărilor de întreținere și reparații curente cu 18,5%. În același timp, lucrările de construcții noi s-au diminuat cu 3,4%. Pe obiecte de construcții, lucrările de con...
18 February, 2021
Peste 1.500 contracte de locațiune/chirie au fost înregistrate la Serviciul Fiscal de Stat pe parcursul lunii ianuarie, anunță instituția. Totodată, urmare a acțiunilor de informare și conformare întreprinse pe parcursul lunii trecute, au fost identificate 570 persoane fizice ce dau în locațiune/chirie bunuri imobile. Dintre acestea, de la 15 persoane fizice ce dau în locațiune bunuri imobile și nu s-au conformat prevederilor legale au fost calculate suplimentar spre plată la buget: plăți de bază – 51,8 mii lei, penalități – 6,5 mii lei ...