Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 14.12.2019
EUR: 19.2828 MDL USD: 17.3212 MDL RON: 4.0350 MDL RUB: 0.2742 MDL Convertor Valutar

Insolvență

28 November, 2019
Prevederile art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității au fost contestate, recent, la Curtea Constituțională. Norma ar contravine art. 6 paragraful 1 din Convenția Europeană și art. 23 din Constituție, spune autorul sesizării.  Art. 68 alin. (10) din Legea insolvabilității spune că ”reprezentantul debitorului, orice creditor pot face contest...
27 November, 2019
Prevederile art 225 alin 3) al Legii insolvabilității au fost contestate la Curtea Constituțională. Este vorba despre unul dintre efectele care apar împreună cu confirmarea planului procedurii accelerate de restructurare și încetării procedurii accelerate de restructurare. Mai exact, autorul sesizării se referă la faptul că în data confirmării planului procedurii accelerate de restructurare se sting toate creanțele născute înainte de confirmarea planului și neincluse în ele. Potrivit acestuia, norma încalcă dreptul creditorului care nu este inclus &ici...

Partener

21 October, 2019
Curtea Supremă de Justiție a publicat o nouă opinie consultativă cu privire la unele chestiuni privind aplicarea instituţiei popririi în cadrul procesului de insolvabilitate, pentru a remedia contradicţiile dintre soluţiile judiciare în cauze similare şi pentru aplicarea efectivă a certitudinii juridice. Iată opinia Curții: Articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 prevede că, "poprirea este procedura prin care administratorul insolvabilității/lichidatorul urmărește bunurile sau sumele datorate debitorului de către o a treia persoană". Conform art. 1...
09 July, 2019
Norma legală privind achitarea profitului net asociaților, atunci când aceasta poate cauza insolvabilitatea companiei, a fost contestată la Curtea Constituțională. Autorul sesizării spune că legea nu este clar definită și încalcă dreptul la proprietate. Și anume, este contestată o sintagmă din art. 40 alin (2) din Legea privind societățile cu răspundere limitată. Norma stabilește că ”societatea nu este în drept să plătească asociaților profitul net a cărui distribuire s-a hotărât la adunarea generală a asociaților dacă la momentul achitării societatea este &ici...
19 June, 2019
În primele trei luni ale anului, instanțele de judecată au înregistrat 1.612 dosare de insolvabilitate, alte patru cereri au fost refuzate, iar 215, restituite. Datele statistice au fost publicate de către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Potrivit raportului, în perioada ianuarie-martie au fost încheiate 1.376 de cauze privind insolvabilitate. Și anume, acestea au fost: examinate după competență, 573; pronunțarea unei hotărâri, 399; proces încheiat, 353; scoaterea de pe rol, 37; alte hotărâri, 14. Niciun dosar...
27 May, 2019
Dizolvarea unei fundații insolvente, aflate în imposibilitatea de a-și îndeplini scopurile declarate nu constituie nicio încălcare. Aceasta este decizia Curții Europene în cauza Fundația MİHR v. Turcia. În octombrie 2005, un tribunal a constatat că fundația reclamantă a fost dizolvată din cauza incapacității financiare de a-și îndeplini misiunea. Ea a formulat un recurs, însă fără succes. Dizolvarea de către tribunalele de drept civil a fundației reclamante poate fi considerată o ingerință în libertatea acesteia de asociere, în c...