Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 06.04.2020
EUR: 20.0354 MDL USD: 18.5436 MDL RON: 4.1489 MDL RUB: 0.2405 MDL Convertor Valutar

Insolvență

20 February, 2020
Titlurile executorii eliberate în baza hotărârilor instanţei, prin care se obligă pârâtul la executarea unor obligaţii pecuniare (prevăzute la art. 256 alin. (1) Codul de Procedură Civilă) nu vor mai putea fi remise imediat din momentul pronunţării de către instanţa judecătorească spre executarea silită. Judecătorul care examinează...
19 February, 2020
Serviciul Fiscal de Stat antenționează despre intrarea în vigoare a noilor norme privind inițierea procedurii de insolvabilitate a întreprinderii, în scopul aplicării prevederilor art.95 alin.(1) lit.e) din Codul fiscal. Mai exact, din 1 ianuarie au intrat în vigoare modificările aprobate la Codul fiscal. Astfel, potrivit art.94 lit.e) din Cod, persoanele juridice şi fizice, indiferent de faptul dacă dețin sau nu statut de plătitor a TVA, care practică activitate de întreprinzător şi procură pe teritoriul Republicii Moldova proprietatea întreprinderilor &...
21 January, 2020
Prevederile legislative privind destituirea din oficiu a administratorului/lichidatorului în procedura de insolvabilitate urmează să fie examinate de Curtea Constituțională. O sesizarea în acest sens a fost depusă recent. Mai exact, în sesizare se spune că această prevedere încalcă dreptul la un proces echitabil, principiul egalității armelor și principiului contradictorialității părții. Totodată, norma ar contravine articolelor 23 și 26 din Constituția Republicii Moldova. Menționăm că, art. 71 alin (1) din Legea insolvabilității prevede că:   La cererea c...
17 January, 2020
La sfârșitul anului trecut, preşedintele interimar al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Vladimir Timofti, a aprobat componența completelor de judecată specializate în examinarea cauzelor de insolvabilitate pentru anul 2020. Potrivit unei dispoziții în acest sens, au fost constituite următoarele complete: În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, complete de judecată specializate pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti la aplicarea Legii insolvabilităţii: Completul nr.1 Svetlana...
19 December, 2019
Magistrații Curții Constituționale urmează să examineze corectitudinea prevederilor alin (1) și (2) a art. 141 din Legea insolvabilității. O sesizare în acest sens a fost, depusă, recent la Înalta Curte. Mai exact, articolul 141 din Lege reglementează statutul juridic al cererii de admitere a creanţelor. Norma prevede că: cererea de admitere a creanţelor are acelaşi regim juridic ca şi cererea de chemare în judecată, cu excepţiile stabilite la art. 19 din Legea insolvabilității; cererea va cuprinde: numele/denumirea creditorului, domiciliul/sediul, suma datorată, t...
19 November, 2019
Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV” a anunțat un nou seminar pentru persoanele care vor să acumuleze mai multe cunoștințe în domeniul insolvabilității. Acesta va avea loc în perioada 21-22 noiembrie, în incinta sediului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM).  În cadrul seminarului, care are loc conform programului aprobat de Comisia pentru dentologie și formare profesională a UAAM, vor fi studiat teme din profile precum: insovabilitate, integritate, management și drept.  Pentru data de 21 noiembrie...
21 October, 2019
Curtea Supremă de Justiție a publicat o nouă opinie consultativă cu privire la unele chestiuni privind aplicarea instituţiei popririi în cadrul procesului de insolvabilitate, pentru a remedia contradicţiile dintre soluţiile judiciare în cauze similare şi pentru aplicarea efectivă a certitudinii juridice. Iată opinia Curții: Articolul 2 din Legea insolvabilității nr. 149 din 29 iunie 2012 prevede că, "poprirea este procedura prin care administratorul insolvabilității/lichidatorul urmărește bunurile sau sumele datorate debitorului de către o a treia persoană". Conform art. 1...