Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 10.07.2020
EUR: 19.4633 MDL USD: 17.1929 MDL RON: 4.0207 MDL RUB: 0.2429 MDL Convertor Valutar

Insolvență

25 May, 2020
Cauza cu privire la recunoașterea și încuviințarea executării unei hotărâri arbitrale străine nu este în sine un litigiu. Opinia a fost exprimată de trei magistrați de la Curtea Supremă de Justiție într-o hotărâre cu privire la admisibilitatea unui recurs. Mai exact, un creditor cu sediul în Insulele Virgine Britanice a...
20 February, 2020
Titlurile executorii eliberate în baza hotărârilor instanţei, prin care se obligă pârâtul la executarea unor obligaţii pecuniare (prevăzute la art. 256 alin. (1) Codul de Procedură Civilă) nu vor mai putea fi remise imediat din momentul pronunţării de către instanţa judecătorească spre executarea silită. Judecătorul care examinează cauza va trebui să prevadă în cadrul dispozitivului un termen pentru executarea benevolă de către pârât a obligaţiei, care nu va putea fi mai mare de 15 zile calculate din momentul pronunţării, urmând ca ulterior ex...
05 February, 2020
Ministerul Justiției a anunțat inițierea elaborării unui proiect de hotărâre pentru modificarea unor acte normative. Potrivit instituției, documentul va avea drept scop excluderea lacunelor legislative la examinarea recursurilor împotriva hotărârilor emise de instanța de insolvabilitate Pentru modificările anunțate, ministerul solicită implicarea activă a tuturor subiecților interesați. Propunerile pe marginea proiectului anunțat pot fi prezentate până la 28 februarie, în format electronic, la adresa: zinaida.carp@justice.gov.md
21 January, 2020
Prevederile legislative privind destituirea din oficiu a administratorului/lichidatorului în procedura de insolvabilitate urmează să fie examinate de Curtea Constituțională. O sesizarea în acest sens a fost depusă recent. Mai exact, în sesizare se spune că această prevedere încalcă dreptul la un proces echitabil, principiul egalității armelor și principiului contradictorialității părții. Totodată, norma ar contravine articolelor 23 și 26 din Constituția Republicii Moldova. Menționăm că, art. 71 alin (1) din Legea insolvabilității prevede că:   La cererea c...
17 January, 2020
La sfârșitul anului trecut, preşedintele interimar al Curții Supreme de Justiție (CSJ), Vladimir Timofti, a aprobat componența completelor de judecată specializate în examinarea cauzelor de insolvabilitate pentru anul 2020. Potrivit unei dispoziții în acest sens, au fost constituite următoarele complete: În cadrul Colegiului Civil, Comercial şi de Contencios Administrativ, complete de judecată specializate pentru examinarea recursurilor declarate împotriva încheierilor judecătoreşti la aplicarea Legii insolvabilităţii: Completul nr.1 Svetlana...
27 November, 2019
Prevederile art 225 alin 3) al Legii insolvabilității au fost contestate la Curtea Constituțională. Este vorba despre unul dintre efectele care apar împreună cu confirmarea planului procedurii accelerate de restructurare și încetării procedurii accelerate de restructurare. Mai exact, autorul sesizării se referă la faptul că în data confirmării planului procedurii accelerate de restructurare se sting toate creanțele născute înainte de confirmarea planului și neincluse în ele. Potrivit acestuia, norma încalcă dreptul creditorului care nu este inclus &ici...
19 November, 2019
Centrul Național de Instruire în Insolvență ”MOLDINSOLV” a anunțat un nou seminar pentru persoanele care vor să acumuleze mai multe cunoștințe în domeniul insolvabilității. Acesta va avea loc în perioada 21-22 noiembrie, în incinta sediului Uniunii Administratorilor Autorizați din Moldova (UAAM).  În cadrul seminarului, care are loc conform programului aprobat de Comisia pentru dentologie și formare profesională a UAAM, vor fi studiat teme din profile precum: insovabilitate, integritate, management și drept.  Pentru data de 21 noiembrie...