Curs Valutar 17.10.2019
EUR: 19.2564 MDL USD: 17.4654 MDL RON: 4.0498 MDL RUB: 0.2718 MDL Convertor Valutar

Insolvență

09 July, 2019
Norma legală privind achitarea profitului net asociaților, atunci când aceasta poate cauza insolvabilitatea companiei, a fost contestată la Curtea Constituțională. Autorul sesizării spune că legea nu este clar definită și încalcă dreptul la proprietate. Și anume, este contestată o sintagmă din art. 40 alin (2) din Legea privind societățile cu...
04 July, 2019
Curtea Constituțională urmează să examineze corectitudinea definiției date incapacității de plată din Legea insolvabilității. O sesizare în acest sens a fost depusă recent, la solicitarea unui agent economic. Astfel, pe masa judecătorilor se află cererea introductivă privind insolvabilitatea SA Articole din Beton Arma, înaintată de Unibank. În document se spune că întreprinderea urmează să fie declarată insolvabilă din cauza incapacității de plată. Mai exact, banca afirmă că agentul economic nu dispune pe conturi de mijloace financiare, așa cum prevede legislația &ic...

Partener

19 June, 2019
În primele trei luni ale anului, instanțele de judecată au înregistrat 1.612 dosare de insolvabilitate, alte patru cereri au fost refuzate, iar 215, restituite. Datele statistice au fost publicate de către Agenția de Administrare a Instanțelor Judecătorești. Potrivit raportului, în perioada ianuarie-martie au fost încheiate 1.376 de cauze privind insolvabilitate. Și anume, acestea au fost: examinate după competență, 573; pronunțarea unei hotărâri, 399; proces încheiat, 353; scoaterea de pe rol, 37; alte hotărâri, 14. Niciun dosar...
27 May, 2019
Dizolvarea unei fundații insolvente, aflate în imposibilitatea de a-și îndeplini scopurile declarate nu constituie nicio încălcare. Aceasta este decizia Curții Europene în cauza Fundația MİHR v. Turcia. În octombrie 2005, un tribunal a constatat că fundația reclamantă a fost dizolvată din cauza incapacității financiare de a-și îndeplini misiunea. Ea a formulat un recurs, însă fără succes. Dizolvarea de către tribunalele de drept civil a fundației reclamante poate fi considerată o ingerință în libertatea acesteia de asociere, în c...
26 April, 2019
Procedura prin care în procedura de insolvabilitate creditorul poate prelua bunurile gajate a fost contestată la Curtea Constituțională. Norma nu ar corespunde principiilor statului de drept. Și anume, a fost contestat aliniatul 10 al art. 131 din Legea insolvabilității, care stabilește nemijlocit că una dintre posibilitățile de valorificare constă în trecerea bunului în proprietatea creditorului garantat în contul creanței. Autorul sesizării se referă la sintagma în cazul în care bunul grevat cu garanție nu s-a putut vinde la licitație publică sau prin c...
19 April, 2019
Impactul contestației depuse de debitor asupra creanțelor depuse în procesul de insolvabilitate urmează să fie examinat de Curtea Constituțională. Într-o sesizare depusă recent s-a solicitat să fie verificată constituționalitatea art. 143 alin (6) din Legea insolvabilității prin prisma dispozițiilor art. 7, 16 alin (2), 20, 23 alin (2), 26 și 54 din Constituție. Norma contestată stabilește că o creanţă acceptată şi inclusă de administratorul insolvabilităţii/lichidator în tabelul definitiv al creanţelor se consideră validată dacă, cu cel puţin trei zile lucrătoare în...