Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 01.12.2020
EUR: 20.6652 MDL USD: 17.2389 MDL RON: 4.2410 MDL RUB: 0.2267 MDL Convertor Valutar

Judecători și procurori

30 November, 2020
În cadrul Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, au fost constituite două complete pentru judecarea cauzelor penale privind infracțiunile economice, de corupție și a celor conexe actelor de corupție. O decizie în acest sens a fost emisă de președintele instanței, Radu Țurcanu. Astfel, primul complet va fi condus de magistratul Ion Morozan, ca...
30 November, 2020
În perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, Curtea de Apel Chișinău va examina următoarele tipuri de cauze:  În materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate) Vor fi examinate doar cauzele care, potrivit legii, pot fi examinate în procedură scrisă (fără participarea părților), în recurs, în revizuire, cauzele cu valoare redusă, cauzele electorale, conflictele de competență, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță, cererile de recuzare înaintate judecătorilor instanței de fon...
27 November, 2020
Strategia pentru asigurarea independenței și integrității în sectorul justiției pentru anii 2021-2024 și Planul de acțiuni pentru implementare au fost aprobate de Parlament. După mai multe ore de dezbateri, proiectul Strategiei a fost aprobat cu voturile a 49 de deputați din cei 87 prezenți în sală.  Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, Strategia are drept scop îmbunătățirea sectorului justiției, prin crearea premiselor pentru un sector al justiției independent, imparțial, responsabil și eficient. Documentul de politici conț...
27 November, 2020
Parlamentul instituie dreptul de regres al statului împotriva judecătorilor ale căror acțiuni sau inacțiuni au contribuit la condamnarea Republicii Moldova de către Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Deputații au aprobat în lectura a doua un proiect de lege de modificare a cinci acte legislative. Potrivit proiectului, judecătorii vor purta răspundere materială proporțional gradului de vinovăție stabilit în acțiunea de regres a statului față de aceștia prin care se solicită restituirea despăgubirilor achitate de stat. Judecătorii urmează a fi trași la răspundere penală...
26 November, 2020
Instanțele de judecată, inclusiv Curtea Supremă de Justiție, dar și Curtea Constituțională vor avea, din nou, buget propriu, care face parte integrantă din bugetul de stat. O normă similară a fost aplicată până în anul 2018. Modificările sunt prevăzute în proiectul politicii fiscale și vamale pentru anul 2021, propus pentru consultări publice. În prezent, legislația spune că instanțele sunt finanțate de la bugetul de stat în limita alocațiilor bugetare aprobate prin legea bugetară anuală. Norma a fost declarată neconstituțională încă în anul 20...
24 November, 2020
Organul de urmărire penală va putea fi sesizat și de Curtea de Conturi despre săvârșirea sau pregătirea pentru săvârșirea unei infracțiuni. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament. Documentul prevede completarea art. 262 alin. (1) din Codul de procedură penală cu norma că ”organul de urmărire penală poate fi sesizat despre săvârşirea sau pregătirea pentru săvîrşirea unei infracţiuni prevăzute de Codul penal prin rapoartele de audit ale Curții de Conturi și documentele aferente acestora”. Potriv...
23 November, 2020
Președintele Judecătoriei Strășeni, Sergiu Osoianu și președintelui Judecătoriei Soroca, Vadim Belous vor primi post-factum premii salariale cu prilejul sărbătorii profesionale ”Ziua juristului”. O decizie în acest sens a fost adoptată de Consiliului Superior al Magistraturii. Menționăm că, la începutul lunii noiembrie, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a considerat oportun să acorde premiu salarial, la fel post-factum, președintelui Judecătoriei Chișinău, Radu Țurcanu și vicepreședintelui Judecătoriei Comrat, Igor Botezatu cu prilejul zilei profesionale &...