Curs Valutar 24.08.2019
EUR: 19.7985 MDL USD: 17.8856 MDL RON: 4.1887 MDL RUB: 0.2723 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

21 August, 2019
Un avocat a sesizat Curtea Constituțională cu privire la posibilitatea executorilor judecătorești de a refuza intentarea procedurii de executare. Apărătorul a solicitat verificarea  constituționalității art. 61, alin. (1) din Codul de executare, în special a sintagmei ”poate” din prevederea respective. ”Articolul 61. Refu...
19 July, 2019
Un avocat s-a adrest Curții Constituționale cu solicitarea verificării constituționalității unei prevederi din Legea privind executorii judecătorești, care se referă la termenul în care aceștia pot fi trași la răspundere disciplinară. Mai exact, apărătorul solicită verificarea următoarei prevederi ”Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data când săvârșirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârșirea acestei.” Potrivit autor...

Partener

15 July, 2019
Fosta ministră a Justiției, Victoria Iftodi, revine la activitatea de notariat. Noul ministru, Olesea Stamate, a semnat un ordin cu privire la reînvestirea fostei ministre cu împuterniciri de exercitare a activității notariale. În Registrul de stat al notarilor urmează a fi făcută o mențiune despre reluarea activității, iar Victoriei Iftodi îi va fi restituită integral arhiva transmisă spre păstrare provizorie altui notar și ștampila. Victoria Iftodi a fost numită în funcția de ministru al Justiției în martie 2018, iar în iunie a plecat din funcț...
18 June, 2019
Un grup de deputați a înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun restabilirea dreptului de desfășurare a unor activități notariale de către secretarii consiliilor locale. Autorii inițiativei propun modificarea Legii privind adminsitrația publică locală, Legii privind procedura notarială și Codului Civil. Pentru Legea privind administrația publică locală, deputații propun completarea alin. (1), lit. q) din art. art. 39 cu sintagma: ”…autentifică testamentele și contractele de înstrăinare (vânzare-cumpărare, donație, schimb) a bunurilor imobile, inclu...
07 June, 2019
Noul model al încheierii de învestire cu formulă executorie a fost publicat în Monitorul Oficial și este în vigoare de astăzi. Acest document se emite de notari în cazul actelor juridice neautentificate, în situațiile expres prevăzute de lege. Potrivit modelului aprobat, încheierea de învestire cu formulă executorie va cuprinde informația privind: numele, prenumele notarului și mențiunile privind locul desfășurării activității notariale; datele de identificare și domiciliul/sediul, după caz, altă adresă de corespondență a creditorul...
07 June, 2019
Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești din Moldova și-a reluat activitatea. În data de 5 iunie a avut loc prima ședință a Colegiului, în contextul intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției din 25 mai cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ), Devderea Valeriu, a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență ș...