Curs Valutar 17.10.2019
EUR: 19.2564 MDL USD: 17.4654 MDL RON: 4.0498 MDL RUB: 0.2718 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

16 October, 2019
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a cuvântului ”poate" din articolul 61 alin. (1) din Codul de executare și a constatat că termenul este neconstituțional, fiind necesară eliminarea posibilității executorului judecătoresc de a intenta procedura de executare silită în temeiurile prev...
09 October, 2019
Curtea Constituțională a decis să respingă sesizarea unui avocat, care a solicitat verificarea constituționalității unei prevederi din Legea privind executorii judecătorești, care se referă la termenul în care aceștia pot fi trași la răspundere disciplinară. Apărătorul a solicitat verificarea următoarei prevederi ”Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data când săvârșirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârșirea acestei&rdqu...

Partener

23 September, 2019
Executorii judecătorești și-au ales noua componență a Comisiei de cenzori. În data de 6 septembrie, executorii s-au întrunit la cel de-al XIII-lea Congres ordinar, unde au ales noua componență a Comisiei. Din aceasta vor face parte următorii executori judecătorești: Nadejda Condrea (Cahul), Ilie Bairac (Ocnița) și Marcel Mușet (Sîngerei). Totodată, în cadrul lucrărilor Congresului al XIII-lea a fost prezentat membrilor UNEJ sistemul electronic de evidență și gestionare a procedurilor de executare, fiind colectate sugestii și propuneri referitor la funcționalitățile a...
13 September, 2019
O bancă comercială a acționat în judecată un notar, solicitând încasarea a peste jumătate de milion de lei cu titlu de prejudiciu cauzat ca urmare a acţiunilor la îndeplinirea obligaţiunilor sale. Instituția bancară a menționat că a acordat unei persoane un credit în valoare de 520.000 de lei, iar pentru a asigura rambursarea banilor debitorul a grevat cu ipotecă casa sa, evaluată conform unui contract de ipotecă autentificat de notar la 538.000 lei. Pentru că banii nu au fost rambursați, s-a ajuns în instanță, banca solicitând transmiterea silit...
19 July, 2019
Un avocat s-a adrest Curții Constituționale cu solicitarea verificării constituționalității unei prevederi din Legea privind executorii judecătorești, care se referă la termenul în care aceștia pot fi trași la răspundere disciplinară. Mai exact, apărătorul solicită verificarea următoarei prevederi ”Executorul judecătoresc poate fi tras la răspundere disciplinară în termen de un an de la data când săvârșirea abaterii disciplinare a devenit sau trebuia să devină cunoscută, dar nu mai târziu de doi ani de la săvârșirea acestei.” Potrivit autor...
18 July, 2019
Ministerul Justiției a anunțat concurs de selectare a membrului și a supleantului acestuia în Colegiul disciplinar al notarilor din partea societățiii civile, în legătură cu încetarea mandatului unui membru. Candidații la aceste funcții trebuie să corespundă mai multor criterii, și anume: reputație ireproșabilă; studii superioare în domeniul dreptului; vechime în activitatea juridică de cel puțin 5 ani; lipsa măsurii de ocrotire judiciară; lipsa antecedentelor penale, inclusiv stinse; nu a fost privată de drept de a ocupa anumite funcții sau de...