Curs Valutar 19.02.2019
EUR: 19.4029 MDL USD: 17.1244 MDL RON: 4.0932 MDL RUB: 0.2588 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

18 February, 2019
Din 16 februarie, în Uniune Europeană se aplică noi norme care vizează reducerea costurilor și a formalităților pentru cetățenii care locuiesc în afara țării lor de origine. Potrivit noilor proceduri, ștampila pentru a demonstra că documentele oficiale (cum ar fi, certificate de naștere, căsătorie sau deces) sunt autentice și procedurile...
18 February, 2019
Notarii şi alte persoane care desfăşoară activitatea notarială urmeză să prezinte până la 25 februarie informații privind contractele autentificate notarial pe numele persoanei fizice cetățean pe parcursul unui an fiscal. Potrivit Ordinului Serviciului Fiscal nr. 427 din 21.08.2018 cu privire la stabilirea modului, structurii și termenelor de prezentare a informației de către subiecții nominalizați în art. 92  și art. 22611 din Codul fiscal este vorba de informațiile privind contractele de vânzare-cumpărare, de schimb, de arendă a bunurilor imobiliare şi mobiliare, co...

Parteneri

07 February, 2019
Noua legea cu privire la notariat, care urmează să intre în vigoare la 1 martie, stabilește competențe lărgite pentru notar în materie de certificare a unor fapte. Potrivit legii, pentru certificarea faptelor prevăzute de lege, notarul va întocmi certificatul corespunzător, în al cărui cuprins va identifica persoana care solicită certificarea şi va constata faptul certificat. Noile reglementări stabilesc că notarul certifică, în baza cererii, următoarele fapte: faptul aflării persoanei în viață (prevăzut și în legea veche); faptul aflării...
06 February, 2019
Noua lege privind procedura notarială, care urmează să intre în vigoare la 1 martie, prevede că la autentificarea contractului de vânzare-cumpărare a imobilelor în curs de construire, notarul va verifica datele din registrele de publicitate, ținute în formă electronică. Datele vor fi verificate la data întocmirii actelor notariale cu respectarea prevederilor Legii privind protecţia datelor cu caracter personal. În același scop, notarul, după caz, va solicita deținătorilor registrelor publice accesul la actele în original şi informaţiile necesare &ic...
28 January, 2019
Ministerul Justiției a anunțat concurs pentru selectarea membrilor și membrilor supleanți din rândul notarilor în Colegiul disciplinar al notarilor. Notarii care doresc să participe la concurs trebuie să depună un dosar de participare, care va include: cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact); curriculum vitae (CV); copia buletinului de identitate; declarația pe proprie răspundere că nu are antecedente penale şi nu a fost sancționat disciplinar în ultimii doi ani de activitate; acordul privind prelucrarea datelor cu caracter per...
26 January, 2019
Examinarea și soluționarea adresărilor înregistrate la Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești va avea loc după constituirea noii componențe a acestuia, mandatul precedentei expirând în data de 9 decembrie 2018. Între timp, toate sesizările parvenite în adresa Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești sunt înregistrate în Registrul de evidență a sesizărilor și vor fi puse pe ordinea de zi a Colegiului disiciplinar în noua componență conform procedurii stabilite de legislație. Noua componență a Colegiului urmează a fi a...