Curs Valutar 26.06.2019
EUR: 20.6937 MDL USD: 18.1755 MDL RON: 4.3838 MDL RUB: 0.2899 MDL Convertor Valutar

Notari și executori judecătorești

18 June, 2019
Un grup de deputați a înregistrat o inițiativă legislativă prin care propun restabilirea dreptului de desfășurare a unor activități notariale de către secretarii consiliilor locale. Autorii inițiativei propun modificarea Legii privind adminsitrația publică locală, Legii privind procedura notarială și Codului Civil. Pentru Legea privind administrația...
14 June, 2019
Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești, care și-a reluat recent activitatea, se va întruni la 21 iunie în ședință. În cadrul ședinței, cele două complete de admisibilitate urmează să examineze 24 de dosare disciplinare inițiate pe numele executorilor judecătorești, în urma sesizărilor primite. Astfel, Completul de admisibilitate nr.1 va examina 12 dosare disciplinare, iar altele 12 - Completul de admisibilitate nr.2. Numele executorilor vizați în dosare nu au fost precizate. Cele două complete au fost constituite în ședința Colegiul...

Parteneri

07 June, 2019
Noul model al încheierii de învestire cu formulă executorie a fost publicat în Monitorul Oficial și este în vigoare de astăzi. Acest document se emite de notari în cazul actelor juridice neautentificate, în situațiile expres prevăzute de lege. Potrivit modelului aprobat, încheierea de învestire cu formulă executorie va cuprinde informația privind: numele, prenumele notarului și mențiunile privind locul desfășurării activității notariale; datele de identificare și domiciliul/sediul, după caz, altă adresă de corespondență a creditorul...
07 June, 2019
Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești din Moldova și-a reluat activitatea. În data de 5 iunie a avut loc prima ședință a Colegiului, în contextul intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției din 25 mai cu privire la constituirea Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. La ședință au participat membrii permanenți și membrii supleanți ai Colegiului disciplinar al executorilor judecătorești. Președintele Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești (UNEJ), Devderea Valeriu, a solicitat membrilor Colegiului disciplinar maximă diligență ș...
23 May, 2019
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) anunță că 27 mai este termenul limită de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat pentru luna aprilie. În conformitate cu prevederile Legii privind sistemul public de asigurări sociale, obligația să achite contribuțiile revin: persoanele fizice, care sunt fondatori ai întreprinderilor individuale, notari, executori judecătoreşti, avocaţi, administratori autorizaţi și cele care desfăşoară activităţi independente în domeniul comerţului cu amănuntul, cu excepţia com...
22 May, 2019
Ministerul Justiției a decis cine va fi reprezentantul mediului academic din domeniul dreptului și reprezentantul societății civile în calitate de membru permanent și membru supleant în Colegiul disciplinar al executorilor judecătorești. Potrivit unei hotărâri a comisiei de concurs, membru permanent, reprezentat al mediului academic, a fost desemnată Svetlana Slusarenco. Din partea societății civile concursul a fost câștigat de Veaceslav Botnari. Totodată, comisia a ales și doi membri supleanți. Este vorba despre: Carolina Macovețchi – reprezentant al med...