Curs Valutar 22.02.2019
EUR: 19.4419 MDL USD: 17.1324 MDL RON: 4.0880 MDL RUB: 0.2616 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

21 February, 2019
Numai un fond de pensii avizat de Comisia Naţională a Pieței Financiare (CNPF) va fi în drept în drept să primească contribuţii. Potrivit proiectului de Lege privind fondurile de pensii facultative, mărimea contribuţiilor la un fond de pensii se stabileşte în contractul individual de aderare potrivit regulilor planului de pensii. Contribuți...
20 February, 2019
Participantul este proprietarul activului personal din contul său. Participantul sau beneficiarul poate obţine valoarea activului din contul individual al fondului de pensii potrivit dispozițiilor proiectului de lege, actelor normative ale Comisiei Naţionale a Pieței Financiare (CNPF) și altor reglementări aplicabile. Activul personal din contul individual al participantului este insesizabil și nu poate face obiectul niciunei măsuri de executare silită împotriva participantului, depozitarului, administratorului  sau angajatorului. Activul personal, de asemenea, nu poate face part...

Parteneri

18 February, 2019
Aderarea la un fond de pensii facultative va fi o opţiune individuală. Potrivit unui proiect de lege elaborat de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), angajatorul şi sindicatul sau, după caz, reprezentanţii salariaţilor, prin contractul colectiv de muncă ori, după caz, prin convenţia colectivă la nivel de grup de unităţi sau de ramură, ori angajatorul de unul singur sau prin asociere cu alţi angajatori şi reprezentanţii salariaţilor, în lipsa unui contract colectiv de muncă ori, după caz, a unei convenţii colective şi/sau în lipsa sindicatului, pot propune participarea la u...
14 February, 2019
Tot mai mulți cetățeni își valorifică dreptul de a achita prima de asigurare medicală cu reduceri. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, circa 19.500 de cetăţeni au achitat deja prima de asigurare obligatorie de asistenţă medicală (AOAM) în sumă fixă pentru anul 2019 (cu 2.000 de persoane mai mult ca în 2018). Din numărul total de plătitori, peste 13.300 de persoane au beneficiat de reducerea de 50% din valoarea primei. Este vorba despre fondatorii de întreprinderi individuale, deţinătorii de patentă, arendaşii, arendatorii și alţi cetăţeni car...
07 February, 2019
Dreptul Uniunii nu impune ca o persoană să desfășoare o activitate salariată într-un stat membru pentru a beneficia pe teritoriul acestui stat de prestații familiale pentru copiii săi cu reședința în alt stat membru. În plus, acest drept la prestații familiale nu este limitat la cazul în care solicitantul a obținut în prealabil o prestație cu caracter contributiv. Aceasta este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), într-o cauză care viza un resortisant român. Potrivit materialelor cauzei, în ianuarie 2009, un resortisant rom&...
05 February, 2019
Anul trecut, inspectorii fiscali au întreprins 15 controale privind combaterea fenomenului ”salariilor în plic” și ”muncii la negru”. În urma verificărilor, 12 agenți economici au fost sancționați cu aproximativ 2,83 milioane de lei. Cinci dintre deciziile de sancționare au fost, ulterior, contestate. Datele au fost prezentate de Serviciul Fiscal de Stat. De asemenea, autoritatea anunță că au fost întreprinse 370 de vizite fiscale, cu caracter consultativ care au avut drept scop explicarea legislaţiei în domeniul raporturilor de muncă. P...