Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 14.12.2019
EUR: 19.2828 MDL USD: 17.3212 MDL RON: 4.0350 MDL RUB: 0.2742 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

11 December, 2019
Modificarea condițiilor de pensionare ale judecătorilor - ”Judecător cu pensie mai aproape de popor”  afectează garanțiile acordate judecătorilor din Republica Moldova. Concluzia aparține experților Centrului Național Anticorupție (CNA). Potrivit experților CNA, deși în normele propuse nu au fost indentificate direct riscuri de coru...
10 December, 2019
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a efectuat transferul în sumă de 47,5 milioane lei  pentru plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă. CNAS anunţă că 20.238 beneficiari pot ridica indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă pentru lunile precedente. Plata indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se va efectua de către prestatorii de servicii de plată: FinComBank, Energbank, EuroCreditBank, Eximbank, Moldova-Agroindbank, Moldindconbank, Victoriabank, Comerţbank, Mobiasbanca,  Banca Comercială Română,  Î.S. &r...

Partener

09 December, 2019
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) precizează că potrivit Regulamentului cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 108 din 03.02.2005 pentru perioada concediului medical ce se suprapune cu perioada de desfăşurare a activităţii de muncă se plăteşte salariul şi nu indemnizaţia. Reieşind din prevederile legislaţiei, în cazul în care prima zi de concediu medical cauzată de boală obişnuită se suprapune cu activitatea de muncă, angajatorul, pentru prima...
07 December, 2019
La determinarea cuantumului pensiei pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani se propune a fi luat în calcul salariul mediu lunar pe ţară la data calculării pensiei. O prevedere în acest sens este stipulată în proiectul de lege pentru modificarea Legii privind sistemul public de pensii, votat în lectură finală de Parlament în ședința din 6 decembrie. În prezent, pentru perioada necontributivă de îngrijire a unui copil până la vârsta de trei ani se ia în calcul salariul min...
29 November, 2019
Baza generalizată a practicii fiscale a fost completată cu o explicație privind dreptul organizațiilor nonguvernamentale (ONG) de a acorda premii și ajutoare materiale salariaților. Potrivit Serviciului Fiscal, art. 52 alin.(2) lit. b) din Codul fiscal stabilește ca cerință obligatorie pentru organizațiile necomerciale scutite de plata impozitului pe venit, ca în statut, în regulament sau într-un alt document de constituire să fie indicată interdicţia privind distribuirea mijloacelor cu destinaţie specială, a altor mijloace şi venituri rezultate din activitatea statutară s...
29 November, 2019
Sindicatele solicită ca începând cu anul 2021 premiul anual oferit funcționarilor publici să fie stabilit în mărime de un salariu de bază. La anul acesta să fie, însă, egal cu 50% din salariu, așa cum prevede și proiectul aprobat, recent, de Guvern. Totodată, sindicaliștii propun ca salariații care, în cursul anului, au desfășurat o activitate profesională ineficientă sau necorespunzătoare ori au avut încălcări pentru care au fost sancționați disciplinar să poată beneficia de un premiu anual redus. În proiectul promovat de autorități, se propune ca...