Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.09.2020
EUR: 19.6943 MDL USD: 16.6336 MDL RON: 4.0549 MDL RUB: 0.2215 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

17 September, 2020
Ministerul Economiei și Infrastructurii informează că este în proces de finalizare a modificării Regulamentului privind subvenționarea creării locurilor de muncă, dup ce, în rezultatul unei analize a implementării mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă au fost identificate o serie de carențe. Pentru eliminarea problemelor d...
15 September, 2020
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) informează că în temeiul Legii nr. 22 din 23.02. 2018 privind executarea unor activităţi necalificate cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, în sistemul public de asigurări sociale a fost introdusă o categorie nouă de plătitori de contribuţii, aceştia fiind persoanele care desfăşoară activităţi necalificate cu caracter ocazional în agricultură. Potrivit art. 7 al Legii, din veniturile obţinute din activitatea necalificată cu caracter ocazional exercitată de zilier nu se calculează contribuţiile de asigurări sociale de stat...
12 September, 2020
Numărul persoanelor care au avut un loc de muncă, dar care nu au lucrat deloc în trimestrul II a constituit 163 mii, fiind în creștere de opt ori în comparație cu trimestrul II 2019. Datele au fost publicate de Biroul Național de Statistică.  Creșterea numărului acestor persoane a fost cauzată în mare parte (74,6%) de restricțiile impuse în legătură cu COVID-19. Acest motiv a fost invocat de 121,7 mii persoane. Principalele motive ale absenței temporare de la locul de muncă sunt următoarele: concediile neplătite, staționarea activității unității, șomajul t...
11 September, 2020
Modul de organizare a activităţilor privind calculul şi plata a mai multor tipuri de prestaţii sociale ar putea fi stabilit direct de către Guvern. Prin urmare, beneficiarii de prestații vor fi lipsiți de dreptul de a alege prestatorul de servicii de plată la care să-și ridice bani, dar și modul de primire a prestației sociale. Modificarea legislativă este prevăzută într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare. Proiectul prevede excluderea obligativității Casei Naționale de Asigurări Sociale de a contracta prestatorul de servicii de plată stabilit de beneficiar la data acordăr...
11 September, 2020
Guvernul a aprobat conceptul Sistemului informațional automatizat ”Registrul electronic al angajaților”. Prin concept se propune instituirea unui sistem informațional care va permite automatizarea proceselor de evidență a persoanelor angajate în câmpul muncii. Totodată, sistemul va asigura păstrarea istoricului aferent raporturilor de muncă și va facilita accesul la date în timp real. Potrivit autoritățiloor, acest fapt va contribui la combaterea fenomenelor salariului ”în plic” și a muncii nedeclarate. Utilizarea Sistemului informațional...
03 September, 2020
De la 1 octombrie curent pensiile minime s-ar putea majora cu doar 12,11 lei potrivit unui coeficient de 1,07 la indexare propus de autorități. Cifrele sunt prevăzute într-un proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la indexarea prestațiilor de asigurări sociale, elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale în temeiul Legii privind sistemul public de pensii. Legea menționată prevede că pensiile se indexează în fiecare an, la 1 aprilie și la 1 octombrie. La 1 aprilie, coeficientul de indexare constituie rata inflației înregistrată în ulti...
31 August, 2020
Zilele de sărbătoare nelucrătoare plătite sunt valabile pentru toți angajații. Confederaţia Naţională a Sindicatelor Din Moldova (CNSM) susține că tot mai mulţi salariaţi din sectorul real al economiei (domeniul construcţiei, agriculturii etc.) abordează problema neacordării de către unii angajatori a zilelor de sărbătoare nelucrătoare plătite (stabilie de art. 111 din Codul muncii), aducând drept argument precum că ”aceste ziele de sărbătoare nelucrătoare se referă doar pentru bugetari”. În acest context CNSM precizează că art. 111 din Codul mucii, care statuează acord...