Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 25.07.2021
EUR: 21.3017 MDL USD: 18.0638 MDL RON: 4.3265 MDL RUB: 0.2447 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

21 July, 2021
Casa Naţională de Asigurări Sociale a anunțat că data la 26 iulie expiră termenul limită de declarare şi de plată a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii la bugetul asigurărilor sociale de stat. Neplata în termen a contribuţiilor de asigurări sociale de stat obligatorii atrage după sine calcularea majorărilor de întâr...
19 July, 2021
Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în prima jumătate a acestui a fost mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 6 luni ale anului, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 14,47 miliarde lei, sau 54,8% din planul anual stabilit, de 26,4 miliarde lei. Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7,74 miliarde lei sau 51,4% din suma anuală prevă...
16 July, 2021
Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) reamintește beneficiarilor de indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă că statutul certificatului medical poate fi verificat online. Serviciul poate fi accesat prin intermediul paginii de internet oficială a CNAS, www.cnas.md, butonul "Statutul certificatului medical" prin introducerea în câmpul respectiv a seriei şi numărului certificatului. Serviciul electronic ”Statutul certificatului de concediu medical" permite persoanelor să verifice statutul certificatului de concediu medical, şi anume: dacă datele din certificat...
16 July, 2021
Pe lângă persoanele angajate pe bază de contract individual de muncă, contract civil sau cumul, alte categorii de salariați ar putea deveni eligibili pentru a primi subvenție de la stat, dacă au stat fără job cel puțin 12 luni anterior angajării. Un proiect în acest sens a fost propus pentru consultări publice. Mai exact, se propune ca să fie eligibile pentru subvenționare persoanelor (angajaților) care nu au avut venituri ca urmare a deținerii de către aceștia a următoarelor statute: funcție electivă sau numite în organele executive, legislative sau judecătorești;...
16 July, 2021
Inspectoratul de Stat al Muncii a anunțat selectarea asociaților de afaceri în componența Consiliului pentru soluționarea disputelor al ISM. În componența Consiliului vor putea fi incluși reprezentanți ai asociațiilor de afaceri care întrunesc condițiile stipulate în pct. 7 din Regulamentului-cadru privind organizarea și funcționarea Consiliului pentru soluționarea disputelor în cadrul organelor de control. Toate asociațiile din cadrul mediului de afaceri ce întrunesc membri care desfășoară activități cu relevanță pentru organele de control, pot vota c...
08 July, 2021
Confederația Națională a Sindicatelor din Moldova și Confederația Națională a Patronatului din Republica Moldova au creat front comun și cer modificarea legislația ce ține mecanismul de reexaminare a cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real. Instituțiile au semnat, în acest sens, un Memorandum. Mai exact, dacă în prezent norma legală spune că, cuantumului minim garantat al salariului în sectorul real se stabilește de Guvern după consultarea partenerilor sociali. Sindicatele și patronatele vor ca pe viitor, cuantumul minim garantat al salariului &icir...
06 July, 2021
Încălcările drepturilor la grevă, formare și aderare la sindicate, la activitatea sindicală și la libertățile civile, la libertatea de exprimare și de întrunire au ajuns la nivel maxim în opt ani, atestă rezultatele Indicelui Global al Drepturilor, lansat de Confederația Internațională a Sindicatelor (ITUC) la 30 iunie curent. Potrivit Confederației Naționale a Sindicatelor din Moldova, Indicele Global al Drepturilor ITUC 2021 documentează cazurile în care guvernele și angajatorii au folosit pretextul pandemiei pentru concedierea lucrătorilor...