Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 07.05.2021
EUR: 21.4838 MDL USD: 17.8399 MDL RON: 4.3609 MDL RUB: 0.2391 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

05 May, 2021
Serviciul Fiscal de Stat a lansat pe pagina-web oficială a instituției motorul de căutare care permite verificarea în regim online a persoanelor care pe o perioadă de cel puțin 12 luni consecutive ce preced lunii de angajare nu au fost indicate drept beneficiari ai veniturilor salariale. Noul compartiment a fost instituit ca urmare a aprobării Regul...
30 April, 2021
Persoanele rezidente care și-au pierdut locul de muncă din cauza COVID-19 vor primi subvenții de la stat. O decizie în acest sens a fost luată de Guvern. Potrivit documentului, subiecți ai subvenției sunt persoanele juridice și fizice care practică activitate de întreprinzător, organizațiile necomerciale, persoanele care desfăşoară activitate profesională, rezidenți ai Republicii Moldova, ale căror cerere a fost evaluată pozitiv şi care au obţinut aprobarea pentru subvenţionare ca urmare a angajării de către acestea a persoanelor care fac parte din următoarele categorii: p...
29 April, 2021
Guvernul României a aprobat la 28 aprilie un proiect de ordonanță de urgență care prevede posibilitatea folosirii semnăturii electronice avansate sau calificate la încheierea contractului individual de muncă, a actelor adiționale la acesta, dar și pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/ documentelor din domeniul relațiilor de muncă. Semnătura electronică va fi însoțită de marca temporală calificată și sigiliul electronic calificat al angajatorului. Documentul a fost aprobat în contextul creșterii semnificative a numărului contractelor individuale de munc...
26 April, 2021
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a anunțat elaborarea unui proiect de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii. Instituția menționează că odată cu intrarea în vigoare a Legii pentru modificarea unor acte normative nr.191/19.11.2020, ISM a fost investit cu funcția de control în domeniul securității și sănătății în muncă și în domeniul raporturilor de munc...
23 April, 2021
Casa Naţională de Asigurări Sociale solicită angajatorilor prezentarea Dărilor de seamă IPC 21 în termene cât mat restrâns posibile pentru a nu afecta stabilirea drepturilor sociale ale persoanelor asigurate, în special, a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă. Termenul de prezentare a Dării de seamă IPC 21 este stabilit prin lege, pentru plătitorii de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat, la data de 25 a lunii următoare lunii de gestiune. În mare parte, agenţii economici respectă termenul prevăzut de legislaţie, însă nu...
20 April, 2021
Noile reguli de indexare a pensiilor magistraților ar putea să aibă un impact negativ asupra întregului sistem. Părerea este expusă de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii, care a contestat modificarea legislativă la Curtea Constituțională. Până acum, ”pensia judecătorului se recalcula ținându-se cont de mărimea salariului lunar al judecătorului în exercițiu”. Această prevedere a fost exclusă, iar din 1 ianuarie pensia magistraților se indexează conform regulilor generale, aplicându-se prevederile art. 13 din Legea privind sistemul public de...
19 April, 2021
Începând cu 15 aprilie, beneficiarii tuturor prestaţiilor sociale pot să-şi programeze vizita la casa teritorială de asigurări sociale în regim online prin intermediul paginii web a CNAS www.cnas.md, accesând bannerul "Programare online la CTAS". Pentru programarea online la subdiviziunea teritorială trebuie să faceţi doar câţiva paşi: selectaţi oficiul CTAS conform vizei de domiciliu, tipul serviciului, data naşterii, IDNP-ul, numele, prenumele, precum și data şi ora programării. Primele trei zile ale săptămânii, luni, marţi şi miercuri, sunt destinat...