Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.02.2020
EUR: 19.1865 MDL USD: 17.7719 MDL RON: 4.0068 MDL RUB: 0.2786 MDL Convertor Valutar

Plăți sociale și dreptul muncii

21 February, 2020
Piața muncii din Moldova tot mai solicitată de lucrători migranți. Potrivit unor informații prezentate de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, în cadrul unei reuniuni a Consiliului Economic pe lângă prim-ministru, dacă pe parcursul anului 2018 au fost 870 permise de ședere în scop de angajare, atunci în primul trimestru...
20 February, 2020
În data de 1 aprilie, pensiile și mai multe plăți sociale urmează să fie indexate cu 4,83 la sută. Indicatorul a fost stabilit în conformitate cu media creșterii anuale a indicelor prețurilor de consum pentru ultimii trei ani. Prevederile se conțin într-un proiect transmis Guvernului pentru examinare. Mai exact, sunt vizate următoarele prestări sociale: toate pensiile stabilite şi recalculate în temeiul Legii privind sistemul public de pensii; pensiile pentru vechime în muncă stabilite în temeiul Legii cu privire la asigurarea cu pensii de stat &i...
18 February, 2020
Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) a efectuat transferurile pentru toate prestaţiile sociale în marime de circa 382,7 mln lei, inclusiv banii destinaţi achitării indemnizaţiilor pentru familiile cu copii. Pentru indemnizaţia de maternitate s-au transferat 52,8  mln lei pentru 1.972 beneficiari, iar pentru cea paternală - 1,8 mln lei pentru 368 beneficiari. Pentru indemnizaţia unică la naşterea copilului s-au transferat 24,6 mln lei pentru 3.072 beneficiari. Pentru indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de 3 ani s-au tra...
18 February, 2020
Un avocat, care reprezintă o companie într-un litigiu de muncă, a sesizat Curtea Constituțională solicitând exercitarea controlului constituţionalităţii sintagmei ”din vina angajatorului”, conţinute în art. 330 alin. (2) Codul muncii. Articolul contestat prevede ”(2) în caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului (art. 142), a indemnizaţiei de concediu (art.  117), a plăţilor în caz de eliberare (art. 143) sau a altor plăţi (art. 123, 124, 127, 139, 186, art. 225 alin. (8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc supli...
18 February, 2020
Legislația ce reglementează acordarea indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă în cazul unui accident de muncă sau a unei boli profesionale ar putea fi modificată. În Parlament a fost înregistrat un proiect de lege prin care se propune ca toate tipurile de indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă se vor calcula în baza venitului asigurat realizat în ultimele 12 luni anterioare survenirii riscului asigurat. Astfel, deputații propun ca să fie utilizată baza de calcul stabilită la art. 7 din Legea privind indemnizaţiile pentru incapacitate...
11 February, 2020
Avocatul Poporului pentru drepturile copilului, Maia Bănărescu, recomandă revizuirea legislației în domeniul muncii copilului în corespundere cu principiul respectării interesului superior al copilului şi standardele prevăzute de Convenția ONU cu privire la drepturile copilului, dar și cu alte acte internaționale relevante. Ombudsmanul Copilului mai cere instituirea unui mecanism eficient de colaborare intersectorială a autorităților publice în vederea asigurării respectării dreptului la muncă a angajaților, inclusiv copii. Maia Bănărescu propune consolidarea statutul...
11 February, 2020
În contextul Planului de activitate al Guvernului pentru anii 2020-2023, Ministerul Justiției inițiază analiza cadrului legal privind mecanismul de asigurare socială și medicală a reprezentanților profesiilor conexe justiției precum și mecanismul de impozitare. Astăzi, la ministerul urmează să aibă loc discuții pe marginea subiectului, cu participarea președintelui Camerei Notariale, președintelui Uniunii Avocaților, președintele Uniunii Administratorilor Autorizați și președintele Uniunii Executorilor Judecătorești. Pentru a facilita discuțiile, Ministerul Justiției a propus organ...