Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 19.01.2020
EUR: 19.4775 MDL USD: 17.4538 MDL RON: 4.0751 MDL RUB: 0.2827 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

17 January, 2020
Un bărbat din SUA a propus la procesul intentat fostei soţii ca femeia să îşi aleagă fie un avocat, fie un luptător cu sabia, care să se dueleze cu el. David Ostrom, în vârstă de 40 de ani, din Kansas, USA a propus în cadrul procesului intentat fostei soţii rezolvarea conflictului prin duel cu săbii japoneze. Bărbatul şi-a argument...
14 January, 2020
Curtea Constituțională a fost sesizată să verifice constituționalitatea prevederilor art. 351 din Codul Contravențional, care prevede că ” Nerespectarea de către funcţionarii autorităţilor publice a Legii cu privire la funcţionarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova se sancţionează cu amendă de la 6 la 12 unităţi convenţionale cu sau fără privarea de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an”. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de un judecător, într-o cauză contravențională în care un funcționar al Pr...
11 January, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea în cauza Grăjdianu și alții v. Republica Moldova. După pronunțarea unor hotărâri judecătorești irevocabile în favoarea lor, reclamanții s-au confruntat cu anularea ulterioară a acestora din cauza admiterii apelurilor sau a recursurilor tardive, precum și a unei cereri de rectificare a erorilor materiale dintr-o decizie judecătorească. Ținând cont de similitudinea faptelor și a problemelor juridice invocate în cererile menționate, Curtea a decis să le conexeze și să le examineze &...
10 January, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului (Curtea) a pronunțat hotărârea în cauza Asimionese v. Republica Moldova. La momentul desfășurării evenimentelor, reclamantul era primarul satului Bălășinești. În privința acestuia a fost inițiată o cauză penală, fiind învinuit, inter alia, de înstrăinarea ilegală a unui teren, de înstrăinarea la un preț redus a unor blocuri de beton, de achitarea unor premii pentru anumiți angajați ai primăriei și de ulterioara însușire ilegală a banilor, precum și de falsificarea unei vize Schengen. La 23 octombrie...
09 January, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Cazac și Surchician v. Republica Moldova și Rusia. Reclamantul este fost angajat al Inspectoratului Fiscal al pretinsei republici moldovenești nistrene (”rmn”). Conform circumstanțelor cauzei, la 19 martie 2010 reclamantul a fost arestat de către colaboratori ai pretinsului minister al securității de stat din ”rmn”, fiind învinuit de trădare și spionaj în favoarea Republicii Moldova. Reclamantului nu i-a fost permis să informeze pe cineva despre arestarea sa, mama sa afl&acir...
02 January, 2020
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) s-a pronunțat pentru prima oară cu privire la chestiunea dacă instanțele naționale sunt abilitate sau chiar ținute să dispună privarea de libertate împotriva unor responsabili ai autorităților naționale care refuză în mod persistent să se conformeze unei decizii de justiție care le impune să își execute obligațiile în temeiul dreptului Uniunii. Curtea a fost sesizată în cadrul unui litigiu între Deutsche Umwelthilfe, o organizație germană de protecție a mediului, pe de o parte, și landul Bavaria (Germania), pe...
30 December, 2019
Prin Hotărârea Nederlands Uitgeversverbond și Groep Algemene Uitgevers  Marea Cameră a Curții de Justiție a UE a statuat că furnizarea către public, prin descărcare, a unei cărți electronice, în scopul unei utilizări permanente, intră sub incidența noțiunii de ”comunicare publică” în sensul Directivei 2001/29 privind dreptul de autor. Nederlands Uitgeversverbond (NUV) și Groep Algemene Uitgevers (GAU), două asociații având ca obiect de activitate apărarea intereselor editorilor neerlandezi, au sesizat rechtbank Den Haag (Tribunalul din Haga, Țările d...