Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 08.03.2021
EUR: 21.1524 MDL USD: 17.5751 MDL RON: 4.3335 MDL RUB: 0.2386 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

26 February, 2021
​Printr-o hotărâre recentă (Cauza Ganiyeva și alții c. Azerbaidjan, Hotărârea din 18 februarie 2021), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat un nou caz de încălcare a dreptului de proprietate garantat prin art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Curtea a stabilit că un teren asupra căruia există u...
23 February, 2021
Bănuiții, învinuiții, inculpații, victimele sau părțile vătămate/civile se vor putea documenta mai ușor despre medierea în cauzele penale. Informațiile despre această procedură se regăsesc într-o broșură publicată de Institutul de Reforme Penale.  Publicația conține informații relevante pentru participanții sau potențialii participanți la un proces de mediere și răspunde la cele mai importante întrebări ale acestora: De ce medierea este în interesul lor? Cum poate fi inițiat un proces de mediere penală? Cum se organizează un proces de mediere? Cum poate fi...
22 February, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia în cauza Cojocaru v. Republica Moldova. Reclamantul s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, invocând că instanțele judecătorești naționale nu și-au motivat suficient hotărârile cu privire la refuzul autorităților de a-i acorda pensia de invaliditate pentru pierderea capacității de muncă, având loc și încălcarea dreptului său la respectarea bu...
21 February, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea cu privire la fondul cauzei Dronic v. Republica Moldova. Potrivit circumstanțelor cauzei, în anul 1949 autoritățile sovietice au naționalizat casa părinților reclamantului, familia sa fiind deportată în Siberia. Ulterior, reclamantul a inițiat o acțiune în baza Legii privind reabilitarea victimelor represiunilor politice, solicitând restituirea bunurilor naționalizate. La 9 decembrie 1999 acțiunea reclamantului a fost admisă, Curtea de Apel obligând autoritățile municipale să restituie bunul respect...
20 February, 2021
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Nord-Universal S.R.L. v. Republica Moldova. Printr-o decizie din 29 aprilie 2005, Inspectoratul Fiscal de Stat a obligat societatea reclamantă să achite în bugetul de stat 11.760 lei taxă pe valoarea adăugată, 1.319 lei dobândă de întârziere și o amendă în mărime de 3.984 lei, din motiv că societatea reclamantă atribuise deducerilor fiscale sume ce figurau într-o factură falsă, eliberată de către compania L. Societatea reclamantă a contestat decizia, invocând că era un con...
17 February, 2021
Curtea Supremă de Justiție a respins recursul în interesul legii formulat de președintele Uniunii Avocaților, Emanoil Ploşniţa, privind conceptul escrocheriei. Decizia a fost pronunțată în luna decembrie 2020. În cererea formulată de președintele UAM se menționa că, odată cu adoptarea Legii nr. 179 din 26.07.2018 privind modificarea dispoziției art. 190 alin. (1) Cod penal,  în jurisprudența CSJ au fost  formulate soluții divergente la examinarea cauzelor penale, situație care s-ar fi datorat modificării conceptului infracțiunii de escrocherie. Președint...
16 February, 2021
În urma punerii în aplicare a Legii nr. 308/2017 cu privire la prevenirea și combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, în care a fost transpusă Directiva (UE) 2015/849 a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 2015 privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau finanțării terorismului, au apărut cazuri când băncile, efectuând evaluări, stabilesc factori care generează riscuri sau depistează indicii care individualizează operațiuni cu risc potențial de tranzacții suspecte (spre exemplu, consideră că...