Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 01.12.2020
EUR: 20.6652 MDL USD: 17.2389 MDL RON: 4.2410 MDL RUB: 0.2267 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

29 November, 2020
Wikingerhof GmbH & Co. KG, o societate de drept german care exploatează un hotel în Germania, a încheiat, în anul 2009, un contract cu Booking.com BV, o societate de drept neerlandez cu sediul în Țările de Jos și care exploatează o platformă de rezervări hoteliere. Era vorba despre un contract-tip furnizat de Booking.com și în c...
29 November, 2020
B S și C A sunt foștii administratori ai unei societăți având ca obiect comercializarea și distribuirea unei țigări electronice cu ulei de canabidiol (CBD), o moleculă prezentă în cânepă (sau cannabis sativa) și care face parte din familia canabinoizilor. În speță, CBD era produs în Republica Cehă din plante de cânepă cultivate legal și utilizate în integralitatea lor, cu includerea frunzelor și a florilor. Acesta era ulterior importat în Franța pentru a fi ambalat în cartușe de țigări electronice. O procedură penală a fost inițiată &ici...
23 November, 2020
Un cetățean, care se află într-un litigiu cu Consiliul Superior al Magistraturii, a cerut recuzarea tuturor judecătorilor din Republica Moldova. Mai mult, acesta a solicitat strămutarea cauzei într-o instanță din altă țară.  Mai exact, persoana se află într-un litigiu cu CSM cu privire la constatarea încălcării drepturilor şi libertăţilor, obligarea înlăturării încălcărilor comise şi repararea prejudiciului moral. Dosarul a ajuns să fie examinat la Curtea Supremă de Justiției, după ce cererea sa de chemare în judecată a fost respinsă...
21 November, 2020
Syndicat CFTC du personnel de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle contestă refuzul Casei primare de asigurări de sănătate din Moselle de a-i acorda tatălui unui copil concediul pentru lucrătoarele care își cresc ele însele copilul, prevăzut de Convenția colectivă națională de muncă a personalului organismelor de securitate socială. Sesizat de sindicat, Conseil de prud’hommes de Metz (Tribunalul pentru Litigii de Muncă din Metz, Franța) a făcut trimitere la o hotărâre a Cour de cassation (Curtea de Casație, Franța) prin care aceasta a statuat că...
20 November, 2020
Parlamentul a aprobat, în lectura a doua, crearea unei Subcomisii pentru exercitarea controlului parlamentar asupra executării hotărârilor, deciziilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO) și a hotărârilor Curții Constituționale (CC). Noua structură va activa în cadrul Comisiei juridice, numiri și imunități. Președinte al subcomisiei va fi ales un reprezentant al opoziției parlamentare, iar componența nominală și numerică va fi aprobată de Comisia juridică, numiri și imunități cu votul majorității membrilor săi. Subcomisia va monitoriza permanent procesul d...
18 November, 2020
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii nu susține sesizarea privind expecția de neconstituționalitate privind care se solicită revizuirea normei potrivit căreia magistrații suspendați din funcție ca urmare începerii urmării penale nu vor primi garanțiile materiale și sociale prevăzute de legislație. O decizie în acest sens a fost publicată, recent, pe site-ul instituției. CSM spune că tratamentul juridic diferențiat își găsește justificare doar pentru situațiile în care vinovăția judecătorului suspendat din funcție va fi dovedită prin sentință definitivă. &Icir...
18 November, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Dan v. Republica Moldova (nr.2). Cauza se referă la pretinsa încălcare repetată a dreptului reclamantului la un proces echitabil în rezultatul redeschiderii de către instanțele naționale a procedurilor penale împotriva acestuia, urmare a pronunțării de către Curte a hotărârii Dan v. Republica Moldova (nr. 8999/07, 5 iulie 2011). În prima sa hotărâre Curtea a constatat că procesul penal desfășurat împotriva reclamantului nu fusese echitabil și că avusese loc o încă...