Curs Valutar 20.10.2019
EUR: 19.3507 MDL USD: 17.4143 MDL RON: 4.0695 MDL RUB: 0.2721 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

18 October, 2019
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Grama și Dîrul v. Republica Moldova și Rusia. Reclamanții locuiesc în Corjova și Lunga, id est în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Automobilele acestora aveau plăcuțe cu numere de înmatriculare moldovenești fiind înregistrate de autorit...
18 October, 2019
Curtea Constituțională a declarat neconstituționalitatea mai multor prevederi din Codul Penal, inclusiv a unor sintagme care agravează pedepsele pentru judecătorii care pronunță decizii contrare legii – soldate cu ”urmări grave” sau pentru funcționarii care săvârșesc abuz de serviciu, soldat cu ”urmări grave”. Mai exact, Curtea a decis să declare neconstituționale următoarele prevederi din Codul Penal: ”soldate cu alte urmări grave” – art. 189, alin. (3), lit. f). Articolul vizează infracțiunea de ”șantaj”. ”sol...

Partener

16 October, 2019
Curtea Constituțională a pronunțat o hotărâre privind excepția de neconstituționalitate a cuvântului ”poate" din articolul 61 alin. (1) din Codul de executare și a constatat că termenul este neconstituțional, fiind necesară eliminarea posibilității executorului judecătoresc de a intenta procedura de executare silită în temeiurile prevăzut de acest articol. Hotărârea a fost pronunțată în baza sesizării unui avocat, care a susținut că dispozițiile contestate ar oferi o putere discreționară prea mare executorilor judecătorești cu privire la intentarea s...
15 October, 2019
Casa Națională de Asigurări Sociale nu mai poate refuza să acorde pensionarilor din regiunea transnistreană o parte din pensie, pe motiv că aceștia ar fi beneficiat de plăți sociale din fonduri nerecunoscute din regiune. Curtea Supremă de Justiție a menționut o hotărâre emisă de către Judecătoria municipiului Chișinău, care a dat câștig de cauză beneficiarilor de pensii din stânga Nistrului. În 2015, CNAS a emis decizii de sistare a plăților sociale către unii cetățeni care locuiesc în mun. Tighina și alte localități din zona de securitate. Argumentul CNAS e...
11 October, 2019
Curtea urmează să verifice sub aspectul constituționalității sintagma ”cu excepția cazurilor prevăzute la alin.(2)”, prevăzută de art. 264 alin. (1) Cod fiscal și ”termenul de prescripție nu se extinde asupra impozitului, taxei, majorării de întârziere (penalității) sau sancțiunilor fiscale aferente unui impozit, unei taxe concrete dacă darea de seamă fiscală care stabileşte obligația fiscală conține informații ce induc în eroare sau reflectă fapte ce constituie infracțiuni fiscale ori nu a fost prezentată” prevăzută de art. 264 alin. (2) Cod fiscal....
10 October, 2019
Curtea Constituțională a fost sesizată să verifice constituționalitatea sintagmei ”începând cu 1 ianuarie 2012”, prevăzută de art. 2264 Cod fiscal. Excepția de neconstituționalitate a fost ridicată de avocatul Andrian Paladii, BAA ”Paladii, Catan și Asociații”, în cadrul unui dosar de contestare a unui act administrativ a Serviciului Fiscal, în care s-a invocat încălcarea termenului de prescripţie pentru stabilirea obligaţiei fiscale. Articolul contestat (Obiectele estimării prin metode indirecte) stabilește că obiecte ale estimării...