Curs Valutar 19.02.2019
EUR: 19.4029 MDL USD: 17.1244 MDL RON: 4.0932 MDL RUB: 0.2588 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

17 February, 2019
În anul 2007, Anica Milivojević, resortisant croat, a încheiat cu Raiffeisenbank, cu sediul în Austria, un contract de credit unic în valoare de 47.000 de euro pentru a efectua lucrări de renovare în domiciliul său, mai ales pentru a amenaja în acesta apartamente destinate închirierii. Împrumutul a fost cont...
15 February, 2019
Un reclamant, care s-a plâns la CtEDO invocând eșecul autorităților moldovene de a se pronunța cu privire la cererea sa vizând întoarcerea fiicei sale în Turcia, va primi doar despăgubirile propuse de Guvernul de la Chișinău, chiar dacă nu a fost de acord cu acestea. Decizia a fost pronunțată de CtEDO în data de 14 februarie. Potrivit Agentului guvernamental, după ce încercările de soluționare amiabilă a cauzei au eșuat, în data 8 iunie 2018, Guvernul a formulat o declarație unilaterală, prin care a recunoscut încălcarea dreptului reclam...

Parteneri

12 February, 2019
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a făcut publică hotărârea în cauza Cristea c. Moldovei, prin care a constatat că a avut loc o încălcare a Articolului 6 § 1 (dreptul la un proces echitabil) din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 (protecţia proprietăţii) la Convenție cu privire la neexecutarea de către autorități, într-un termen rezonabil, a deciziei definitive în favoarea reclamantului. Curtea i-a acordat reclamantului 3.400 de euro cu titlu de prejudiciu material şi 2.500 de euro cu titlu de prejudiciu moral. Reclamantul, Valentin Cris...
08 February, 2019
Un judecător a sesizat Curtea Constituțională cu privire la verificarea constituționalității art. 163 alin. (1) din Codul penal ”Lăsarea în primejie”. Articolul contestat stabilește pedepsele pentru ”Lăsarea, cu bună-ştiinţă, fără ajutor a unei persoane care se află într-o stare periculoasă pentru viaţă şi este lipsită de posibilitatea de a se salva din cauza vîrstei fragede sau înaintate, a bolii sau a neputinţei, dacă cel vinovat ştia despre primejdie şi a avut posibilitatea de a acorda ajutor părţii vătămate fie că el însuşi a pus-o &i...
07 February, 2019
Dreptul Uniunii nu impune ca o persoană să desfășoare o activitate salariată într-un stat membru pentru a beneficia pe teritoriul acestui stat de prestații familiale pentru copiii săi cu reședința în alt stat membru. În plus, acest drept la prestații familiale nu este limitat la cazul în care solicitantul a obținut în prealabil o prestație cu caracter contributiv. Aceasta este decizia Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE), într-o cauză care viza un resortisant român. Potrivit materialelor cauzei, în ianuarie 2009, un resortisant rom&...
07 February, 2019
Un avocat și-a dat în judecată clienții pentru a recupera datoriile, însă a ajuns să fie obligat să achite mii de lei drept taxa de stat pentru acțiunea intentată. Apărătorul a depus cerere de chemare în judecată împotriva a trei clienți: două persoane fizice și o persoană juridică de la care ar fi trebuit să încaseze datorii în sumă totală de aproape 350 de mii de lei și peste 20 de mii de euro, dobânda de întârziere totală de peste 210 mii de lei și aproape 13 mii de euro, inclusiv cheltuielile de judecată. Prin hotărârea instanț...