Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.02.2020
EUR: 19.1865 MDL USD: 17.7719 MDL RON: 4.0068 MDL RUB: 0.2786 MDL Convertor Valutar

Practică judiciară

21 February, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat deciziile de radiere de pe rol în cauzele S.C. Pan-Doragro v. Republica Moldova, Bulmaga v. Republica Moldova și Spînu v. Republica Moldova. Cu referire la cererea S.C. Pan-Doragro, compania reclamantă s-a plâns în fața Curții în baza Articolului 6 § 1 din Convenția pentr...
20 February, 2020
Titlurile executorii eliberate în baza hotărârilor instanţei, prin care se obligă pârâtul la executarea unor obligaţii pecuniare (prevăzute la art. 256 alin. (1) Codul de Procedură Civilă) nu vor mai putea fi remise imediat din momentul pronunţării de către instanţa judecătorească spre executarea silită. Judecătorul care examinează cauza va trebui să prevadă în cadrul dispozitivului un termen pentru executarea benevolă de către pârât a obligaţiei, care nu va putea fi mai mare de 15 zile calculate din momentul pronunţării, urmând ca ulterior ex...
19 February, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza Oprea și alții v. Republica Moldova și Rusia. Reclamanții, 57 cetățeni ai Republicii Moldova, locuitori ai satului Molovata-Nouă (raionul Dubăsari), s-au plâns în fața Curții, în baza Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, invocând pierderea accesului la loturile de teren agricol pe care le dețin în proprietate. De asemenea, reclamanții s-au plâns de lipsa unui recurs efectiv cu privire la plângeri...
18 February, 2020
Curtea Europeană a Drepturilor Omului s-a pronunţat referitor la satisfacţia echitabilă a acționarilor de la Gemenii (Ojog şi alţii c. Moldovei). Statul urmează să returneze reclamanţilor părţile din clădiri care erau în proprietatea acestora imediat înainte de adoptarea hotărârii din 20 iulie 2005, împreună cu terenul aferent, libere de careva limitări a dreptului de proprietate, în schimbul transferului simultan de către reclamanţi Guvernului a 36.55% din acţiunile Gemeni S.A. returnate reclamanţilor după anularea hotărârii favorabile acestora. &Icir...
18 February, 2020
Un avocat, care reprezintă o companie într-un litigiu de muncă, a sesizat Curtea Constituțională solicitând exercitarea controlului constituţionalităţii sintagmei ”din vina angajatorului”, conţinute în art. 330 alin. (2) Codul muncii. Articolul contestat prevede ”(2) în caz de reţinere, din vina angajatorului, a salariului (art. 142), a indemnizaţiei de concediu (art.  117), a plăţilor în caz de eliberare (art. 143) sau a altor plăţi (art. 123, 124, 127, 139, 186, art. 225 alin. (8) etc.) cuvenite salariatului, acestuia i se plătesc supli...
13 February, 2020
Centrul de Drept al Femeilor (CDF) a lansat manualul pentru practicienii din sectorul justiției: ”Obligațiile pozitive ale statului în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în materie de violență în familie”. Manualul a fost lansat cu susținerea Ambasadei SUA în Moldova și este disponibil în limbile română și engleză. Practicienii din sectorul justiției pot afla din manual cum a evoluat analiza cauzelor de violență în familie în interpretarea CtEDO. Manualul a fost elaborat de CDF în cadrul proiectului...
13 February, 2020
Guvernul a decis să suspende aplicarea de către instanţele de judecată a reducerii pedepsei condamnatului deţinut în condiţii precare de detenţie, conform prevederilor art. 385 alin. (5), art. 4732 alin. (3) şi 4734 alin. (4) din Codul de procedură penală. O decizie în acest sens a fost luată în cadrul ședinței de ieri. Proiectul de lege urmează să fie transmis Parlamentului. Conform documentului, prevederea ar putea intra în vigoare în data publicării. Totodată, măsura nu se va aplica în privinţa plângerilor depuse în condiţiile art. 4732 ali...