Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 17.06.2021
EUR: 21.4673 MDL USD: 17.7174 MDL RON: 4.3592 MDL RUB: 0.2461 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

16 June, 2021
Notele oferite de fiecare membru al Comisiei de admitere la concursul de admitere pentru formarea iniţială la funcția de judecător și procuror la proba orală ar putea fi publicare individual. În prezent, se publică doar nota medie, până la sutimi. O modificare în acest sens a fost propusă de Institutul Național de Justiție și avizată de Con...
16 June, 2021
Institutul Național al Justiției vrea să extindă categoriile de persoane care pot fi admise la cursurile de instruire inițială a candidaților la funcția de judecător. Un demers privind modificarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de admitere a fost expediat pentru avizare Consiliului Superior al Magistraturii. Mai exact, INJ vrea ca la concurs să poate fi admiși și persoanele care au experiență profesionale în alte specialități juridice decât cele enumerate expres în Regulament. Lista exactă a specialităților ar urma să fie stabilită de Guvern. &Ic...
11 June, 2021
Termenul limită de aplicare, cu titlu provizoriu, a vămuirii la postul vamal Bender-2 a produselor petroliere introduse prin punctul de trecere a frontierei Novosaviţkaia–Cuciurgan urmează să fie prelungit pentru a zecea oară consecutiv. Potrivit unui proiect transmis Guvernului pentru examinare, norma se va aplica până la sfârșitul anului. Amintim că, în luna august 2016 autoritățile din Ucraina au sistat importul produselor petroliere pentru regiunea transnistreană prin intermediul căilor ferate prin punctele de trecere ”Slobodca” și ”Cuciurgan&rd...
10 June, 2021
Agenţii economici și instituțiilor din raioanele de est ale Republicii Moldova vor putea efectua, în continuare, procedurile de vămuire a mărfurilor, conform procedurii stabilite de Serviciul Vamal, fără perceperea drepturilor de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică, prohibiţiilor, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale. Cabinetul de miniștri urmează să prelungească termenul limită până la sfârșitul lunii septembrie. Autoritățile spun că, în pofida acțiunilor de informare a...
10 June, 2021
Ministerul Justiției a anunțat despre inițierea elaborării unui proiect de Ordinul comun al ministrului justiției și ministrului economiei și infrastructurii, prin care să fie aprobat un Program de instruire teoretică inițială pentru admiterea în profesia de administrator autorizat. Proiectul actului normativ urmează a fi elaborat în vederea implementării art. 15 alin. (1) din Legea nr.161/2014 cu privire la administratorii autorizați, care prevede următoarele: „(1) Instruirea teoretică iniţială pentru admiterea în profesia de administrator se efectuează î...
26 May, 2021
Încălcarea legislației privind activitatea fondurilor de pensii facultative ar putea atrage sancțiuni sub formă de amendă de la 900 până la 15.000 lei. Completările la Codul contravențional se conțin într-un proiect propus Guvernului pentru examinare. Mai exact, autoritățile propun următoarele amenzi: de la 30 la 180 de unităţi convenţionale pentru nerespectarea de către administrator a condiţiilor de licențiere, a normelor de prudență financiară stabilite prin lege şi prin actele normative ale Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare; de la 30 la 180 de unităţi conv...
26 May, 2021
Guvernul urmează să aloce Ministerului Justiţiei, din fondul de rezervă, 65 de mii de dolari pentru plata onorariilor companiei de avocatură GST LLP,  în parteneriat cu Biroul Asociat de Avocaţi „Burac şi Asociaţii”,  în vederea reprezentării intereselor Republicii Moldova în acţiunea înaintată de LLC Energoalliance (succesoarea în drepturi fiind LLC SPC Stileks (Ucraina)), împotriva Republicii Moldova, pendinte la Curtea Districtuală a Statelor Unite pentru Districtul Columbia (SUA). Un proiect de hotărâre în acest sens...