Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 21.09.2020
EUR: 19.6943 MDL USD: 16.6336 MDL RON: 4.0549 MDL RUB: 0.2215 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

18 September, 2020
Ministerul Justiției își propune ca pe parcursul anului viitor să elaboreze și să promoveze modificările legislative necesare pentru crearea sistemelor informațional e-Reținere și e-Executare. Măsura este inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024. Dezvoltarea, testarea, explo...
17 September, 2020
Prețul inițial de expunere spre vânzare a acţiunilor proprietate publică, în cazul în care cota statului în capitalul social al societății depăşeşte 33%, ar putea fi stabilit în baza unei expertize efectuate de către un evaluator independent în conformitate cu standardele internaţionale de evaluare. Un proiect de modificare legislativă în acest sens a fost transmis Guvernului pentru examinare. În cazul în care cota statului este mai mică de 33 la sută, preţul iniţial de vânzare a acţiunilor urmează a fi stabilit de către o comisie...
16 September, 2020
Ministerul Justiției planifică să piloteze aplicaţia informatică eDosar judiciar pentru formarea și administrarea dosarului electronic judiciar cu accesul părților din a doua jumătate a anului 2021. Acțiunea este inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024. Nemijlocit asigurarea accesului la dosare al tuturor categoriilor de participanți la procesul de judecată prin intermediul aplicației informatice e-Dosar judiciar urmează să fie realizat până la sfârșitul anului 2024. Totodată, autoritățile vor asigur...
16 September, 2020
Extinderea termenului de înmatriculare a mijloacelor de transport din stânga Nistrului a fost susținută și de Legislativ, care a votat în ședința din 11 septembrie, în lectură finală, proiectul de modificare a Legii cu privire la înmatricularea unor mijloace de transport. Modificările prevăd extinderea termenului de înmatriculare a mijloacelor de transport din stânga Nistrului și municipiul Bender cu numere de înmatriculare neutre până la 1 septembrie 2022. Conform legislației în vigoare, termenul expiră în anul curent. Po...
15 September, 2020
Anul viitor ar putea fi pilotată raportarea statistice judiciară electronică. În acest sens, urmează să fie elaborate și, eventual, revizuite modeleke de rapoarte, dar și aprobate instrucțiuni în acest sens. Măsura a fost inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024. Ulterior, autoritățile urmează să organizeze instruirea personalului instanțelor cu privire la utilizarea modelelor de rapoarte statistice electronice. Nemijlocit implementarea raportării statistice judiciare electronice în cadrul tuturor...
14 September, 2020
Harta procuraturilor urmează să fie optimizată până la sfârșitul anului 2022. În acest sens, Ministerul Justiției împreună cu Procuratura Generală și Consiliul Superior al Procurorilor urmează să elaboreze un proiect de modificare legislativă, dar și să facă un plan privind reamplasarea, construcția sau, eventual, renovarea clădirilor procuraturii. Acțiunea este inclusă în proiectul Strategiei pentru asigurarea independenței și integrității sectorului justiției 2021-2024. Până la sfârșitul anului viitor, autoritățile planifică să efectueze un studiu...
14 September, 2020
Plenul Parlamentului a votat pentru înăspririi sancțiunilor pentru unele infracțiuni de corupție.  Astfel, unele infracțiuni de corupție sunt transferate de la categoria de infracțiuni mai puțin grave la categoria infracțiunilor grave. Noua încadrare juridică va oferi posibilitate organelor de urmărire penală instrumente suplimentare de ordin procedural, care vor îmbunătăți activitatea în faza de urmărire penală pentru a contracara fenomenul de corupție. Codul penal prevede că persoana se eliberează de răspundere penală dacă au expirat 15 ani de la săvârși...