Bizlaw portalul avocaturii de afaceri din Molodva
Curs Valutar 09.03.2021
EUR: 20.9909 MDL USD: 17.5914 MDL RON: 4.2990 MDL RUB: 0.2359 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

06 March, 2021
Guvernul ar putea indexa pensiile chiar și atunci când rata inflației înregistrate semestrial este sub 2%. Un proiect care oferă Executivului acest drept a fost înregistrat în Parlament. Astfel, documentul spune că în asemenea situații, indexarea pensiilor se va face în baza indicelui prețurilor de consum la produsele alim...
05 March, 2021
Deputații au aprobat, proiectul de modificare a Legii privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, în prima lectură. Acesta reglementează, inclusiv, privatizarea încăperilor nelocuibile proprietate publică date în locațiune. Potrivit proiectului, obiectivele respective se privatizează în modul stabilit de Guvern. Prețul inițial de privatizare a încăperilor nelocuibile se determină în funcție de valoarea lor de piață, definită în raportul de evaluare întocmit de evaluator. Potrivit Direcției generală comunicare șire lați...
04 March, 2021
Din data de 1 aprilie, controalele de stat la întreprinderile din sectorul HoReCa ar putea fi suspendate pentru o perioadă de un an. O inițiativă legislativă în acest sens a fost înregistrată, recent, în Parlament. Documentul prevede suspendarea controlului fiscal, financiar, privind respectarea normelor de protecţie a muncii și sanitare, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de între...
04 March, 2021
Stabilirea prețului inițial de vânzare a acțiunilor proprietate publică supuse privatizării urmează să fie făcută conform unor noi reguli. Documentul a fost examinat de Guvern. În prezent, legislația spune că Preţul iniţial de vânzare a acţiunilor se stabileşte de către Comisie, dar nu mai mic decât preţul mediu ponderat de tranzacţionare pe piaţa reglementată sau în cadrul sistemelor multilaterale de tranzacţionare aferent ultimelor șase luni, stabilit în funcţie de volumele tranzacţiilor, conform art. 23 alin. (7) din Legea privind piaţa de capital....
03 March, 2021
Membrii Comisiei juridice, numiri și imunități au dat un raport pozitiv la proiectul de modificare și completare a Legii cu privire la avocatură. Noile modificări se referă la avocatul stagiar și procedura de efectuare a stagiului profesional în domeniu. Potrivit Direcției generală comunicare și relații publice a Parlamentului, autorii inițiativei legislative își propun sporirea eficienței stagiului profesional efectuat și dobândirea unor abilități practice în domeniul specific de activitate, avocatul stagiar având dreptul să asiste avocatul îndrumător la...
26 February, 2021
Solicitarea subvenționării pentru locurile de muncă se va face prin depunerea unei cereri, conform modului prestabilit, la Direcţia generală de administrare fiscală de la locul de deservire a contribuabilului, Direcția generală administrare fiscală control fiscal post operațional sau la Direcţia generală administrare contribuabili mari a Serviciului Fiscal de Stat, după caz. Procedura este descrisă în proiectul Regulamentului privind funcționarea mecanismului de subvenționare, transmis Guvernului pentru examinare. Cererea se va prezenta pe suport de hârtie cu aplicarea semnături...
26 February, 2021
Codul fiscal ar putea fi modificat cu unele prevederi noi care să prevadă că în veniturile brute nu se vor include dobânzile aferente valorilor mobiliare emise de autoritățile publice locale (APL). Un proiect de lege în acest sens a fost înregistrat în Parlament.   Autorul proiectului spune că autoritățile publice locale se confruntă cu problema autonomiei financiare limitate, care s-a acutizat pe parcursul ultimilor ani. Bugetele locale sunt cele mai dependente de transferurile de la Bugetul de Stat, peste 70% din veniturile Bugetelor locale prove...