Curs Valutar 24.08.2019
EUR: 19.7985 MDL USD: 17.8856 MDL RON: 4.1887 MDL RUB: 0.2723 MDL Convertor Valutar

Proiecte de acte normative

24 August, 2019
Indemnizația de concediu acordată salariaților va fi egală cu mărimea salariului mediu pentru perioada respectivă. Plafonarea acesteia este inclusă într-un proiect de modificare a Codului muncii, propus pentru consultări publice. În prezent, legislația stabilește doar că indemnizația nu poate fi mai mică decât valoarea salariului mediu luna...
23 August, 2019
Achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale vor fi reglementate de o lege specială. Ministerul Finanțelor, în comun cu experții SIGMA, au elaborat un prim proiect de lege aferent achizițiilor în sectorul de utilități. Potrivit ministerului, majoritatea procedurilor de atribuire a contractelor specifice sectorului de utilități, stabilite în proiectul de lege, sunt similare celor din Legea privind achizițiile publice, oferind astfel flexibilitate întreprinderilor...

Partener

23 August, 2019
Cruzimea față de animale va fi pedepsită mai dur. Codul penal va avea un capitol întreg dedicat acestui subiect, față de un articol prevăzut în prezent, iar pedepsele din Codul contravențional vor fi înăsprite. Astfel, Codul penal va reglementa interdicția de a deține animale, care va putea fi aplicată atât persoanelor fizice, cât și celor juridice. Această interdicție va putea fi aplicată de instanțe doar ca pedepasă complementară la amendă, muncă neremunerată sau închisoare pentru o perioadă de la 1 la 10 ani. Un alt articol nou în Codul penal...
23 August, 2019
Salariații care au activat în temeiul unui contract individual de muncă declarat nul au dreptul la remunerare pentru serviciile prestate. Codul muncii urmează să fie completat cu o normă specifică în acest sens. Totodată, autoritățile vor să completeze normele ce reglementează transferul al o altă muncă. Astfel, proiectul propus pentru consultări publice stabilește că salariatul poate fi transferat temporar la o altă muncă din cadrul aceleiași unități, pe o perioadă ce nu va depăși 14 zile calendaristice consecutive, cu acordul scris al părților. În timpul transferulu...
21 August, 2019
Dreptul de a participa la negocierile colective, de a semna convenţiile colective în numele angajatorilor la nivel naţional, ramural sau teritorial aparţine patronatelor corespunzătoare. Completarea la normele Codului muncii au fost propuse, recent, pentru consultări publice. Potrivit documentului, în cazul în care, la nivel naţional, ramural sau teritorial, există mai multe patronate, se va crea un organ reprezentativ unic pentru desfăşurarea negocierilor colective, elaborarea proiectului convenţiei colective şi încheierea acesteia. Constituirea organului reprezenta...
20 August, 2019
Angajatorii ar putea fi obligați să înregistreze contractele individuale de muncă în Registrul electronic al angajaților din Republica Moldova. Măsura este necesară după ce carnetele de muncă au fost scoase din funcțiune, spun autoritățile. Conform unui proiect de modificare a Codului muncii, modul de ținere și gestionare a Registrului va fi stabilit de Guvern. Totodată, din Codul muncii urmează să fie exclusă obligativitatea autorităților publice de a aplica ștampila pe contractele individuale de muncă. În rest, regulile generale rămân aceleași, contractele se semne...