Curs Valutar 23.11.2019
EUR: 19.3233 MDL USD: 17.4327 MDL RON: 4.0418 MDL RUB: 0.2734 MDL Convertor Valutar

Știri

22 November, 2019
Emanoil Ploșniță a câștigat cel de-al doilea mandat la șefia Uniunii Avocaților din Moldova. Acesta a fost ales la Congresul Avocaților, convocat în ședință din această dimineață. Pentru Ploșniță au votat 156 de delegați. Pentru această funcția a mai candidat Victor Panțîru, Angela Istrate și Dorin Popescu.  Emanoil Ploșniță afirmă...
22 November, 2019
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) invită operatorii economici la un seminar de instruire privind ”Contestarea actelor autorităților contractante în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor”. Seminarul va avea loc în perioada 26-27 noiembrie, ora 10:00, la sediul ANSC (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 124, et. 4, Sala de ședințe). Persoanele interesate se pot înregistra la instruire la adresa de e-mail: [email protected] sau la nr. de tel: 022 820 669.
22 November, 2019
Ministerul Justiției a anunțat că prelungește concursul pentru selectarea membrului și membrului supleant din rândul societății civile în Colegiul disciplinar al notarilor. De această data termenul limită de depunere a documentelor pentru participare la concurs este 9 decembrie. Candidații urmează să depună personal dosarul de concurs care va conține: • cererea pentru participare la concurs (cu indicarea datelor de contact); • curriculum vitae (CV); • copia buletinului de identitate; • copia diplomei de studii superioare de licență în drept sau...
22 November, 2019
Mobiasbanca – OTP Group S.A. a anunțat convocarea Adunării Generale extraordinare a Acționarilor prin corespondență pentru data de 20 decembrie, ora 16:00.  Pe Ordinea de zi a Adunării sunt incluse două subiecte Alegerea componenței noi a Consiliului băncii și modificarea statutului băncii. Adunarea se va desfășura pe adresa mun. Chişinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt 81a, oficiul central al Băncii, bir. 319. Lista acționarilor care au dreptul să participe la Adunarea Generală extraordinară a Acționarilor va fi întocmită conform situației la data de 20...
22 November, 2019
Proiectul Regulamentului privind principiile contabile și situaţiile financiare individuale şi consolidate ale entităților care desfășoară activitatea de asigurare și/sau reasigurare, prezentat pentru consultări publice de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF), conține noutăți și în ceia ce privește contabilizarea și raportarea investițiilor. Astfel, în partea ce ține de activele financiare, inclusiv numerarul şi investiţiile în valori mobiliare (acţiuni şi valori mobiliare de stat), sunt clasificate în active financiare evaluate la valoarea justă prin contul...
22 November, 2019
Consiliul Concurenței a anunțat că analizează două operațiuni de concentrare economică nenotificate. Într-un caz sunt vizate întreprinderile ”Iu Trans Grup” SRL și ”Elanfencom” SRL. Prima este prezentă pe piața transportului auto internațional de mărfuri, iar a doua pe piața comercializării cu ridicata a fructelor și legumelor. În al doilea caz sunt implicate întreprinderile ”Bioproduct Group” SRL și ”Fabrica de Materiale de Construcție” SRL. Prima companie este intermediar în comerțul cu material lemnos și mat...
22 November, 2019
Congresul Avocaților este deliberativ. La adunare s-au înregistrat 340 de delegați de la toate barourile din țară. La eveniment participă și ministrul Justiției, Fadei Nagacevschi, care a venit cu un mesaj către avocați.  ”Astăzi trebuie să vă alegeți reprezentanții. Sper să aveți suficientă înțelepciune să vă alegeți pe cei mai buni dintre cei mai buni, care să vă reprezinte cu insistență. Toți trebuie să înțeleagă că avocații nu se află în subordinea cuiva. Trebuie să înțelegem că de noi depinde un proces echitabil”, a declarat ministrul Just...