Amenda prevăzută de Codul Codul Contravențional la art. 330 pentru încălcările admise de respondenți la prezentarea datelor statistice ar putea fi micșorată, iar Guvernul își angajează răspunderea pentru aprobarea acestuia – o procedură specială potrivit căreia documentul nu se aprobă de Parlament, ci se consideră adoptat prin asumarea răspunderii.

Potrivit unui proiect al Ministerului Finanțelor, amenzile prevăzute de art.330 Cod Contravențional, se micșorează după cum urmează:

  • de la 50 la 80 de unităţi convenţionale (2.500 – 4.000 lei), la 12 - 42 de unităţi convenţionale (600 – 2.100 lei) în cazul persoanei fizice;
  • de la 120 la 170 de unităţi convenţionale (6.000 – 8.500 lei), la 15 - 45 de unităţi convenţionale (750 – 2.250 lei) în cazul persoanei cu funcţie de răspundere și
  • de la 250 la 350 de unităţi convenţionale (12.500 – 17.500 lei), la 45 - 55 de unităţi convenţionale (2.250 – 2.750 lei) în cazul amenzilor aplicate persoanei juridice.

Autorii susțin că pedeapsa prevăzută în prezent este prea aspră în raport cu fapta săvârșită și nu este exclus faptul că în unele cazuri mărimea amenzii ar putea să depășească salariul lunar al contravenientului (persoanei fizice/persoanei cu funcții de răspundere). 

Anterior, Asociația Contabililor și Auditorilor Profesioniști din Moldova și-a exprimat îngrijorarea în raport cu mărimea amenzilor, majorate în octombrie 2018.

Până atunci, mărimea acestora a fost echivalentă celor propuse prin proiect.

Asociația a menționat atunci despre dezechilibrul între sancțiuni și gravitatea încălcărilor, menționând că se va adresa oficial către structurile guvernamentale pentru ameliorarea situației create.

În cazul aprobării proiectului, art. 330 din Cod va avea următorul cuprins: ”Refuzul, neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de lege de către respondenți privind prezentarea datelor statistice, neprezentarea la timp de către respondenţi a datelor individuale sau agregate în scopuri statistice sau prezentarea de date statistice eronate ori în volum incomplet, cu excepția informaţiei privind convingerile ideologice, apartenenţa politică, antecedentele penale, sănătatea şi viaţa intimă a persoanei fizice,se sancţionează cu amendă de la 12 la 42 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de 15 la 45 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 45 la 55 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice”.