În 2019, Agenţia pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei va merge în inspecție la 256 de companii.

Instituția va efectua anul viitor controale în următoarele domenii:

  • Supravegherea pieței privind produsele nealimentare și conformitatea serviciilor. Acest control presupune verificarea corespunderii produselor plasate pe piaţă şi a serviciilor prestate cu cerinţele prescrise şi/sau declarate, inclusiv efectuarea controlului la toate etapele ciclului vital al produsului sau al prestării serviciului;

  • Metrologia, care presupune efectuarea controlului metrologic legal asupra normelor privind asigurarea metrologică, starea etaloanelor, mijloacelor de măsurare şi a materialelor de referinţă din domeniul metrologiei legale;

  • Siguranța ocupațională  

De asemenea, sunt prevăzute controale comune cu alte autorități. Controalele vor fi efectuate trimestrial, după cum urmează:

  • Trimestrul I – 64 de companii;

  • Trimestrul II – 64 de companii;

  • Trimestrul III – 64 de companii;

  • Trimestrul IV – 64 de companii;

Lista agenților economici vizați de controalele Agenţiei pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei poate fi accesată aici.