Atunci când sunteți nemulțumiți de un bun procurat sau un serviciu prestat puteți depune o petiție (reclamație) la Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței.

Pentru ca acestea să fie acceptate spre examinare, trebuie să conțină obligatoriu următoarele detalii:

  • Numele și prenumele consumatorului;
  • Adresa;
  • Telefonul;
  • Denumirea și adresa agentului economic care a comercializat produsul (serviciul);
  • Produsul (serviciul) reclamat, inclusiv producătorul, data fabricării, termenul de valabilitate,ambalajul, masa;
  • Data achiziționării produsului/ prestării serviciului;
  • Bonul de plată (chitanța) și bonul de garanție;
  • Detalii privind deficiențele produsului (serviciului) reclamat;
  • Revendicările consumatorului;
  • Semnătura consumatorului.

Petițiile care nu conțin detaliile menționate se consideră anonime și nu se examinează.

Modelul integral de scriere a unei reclamații poate fi accesat AICI.

Legislația cu privire la petiționare prevede pentru examinarea și soluționarea petițiilor consumatorilor un termen de 30 de zile lucrătoare. În unele situații, petițiile pot fi redirecționate spre soluționare către alte instituții, în funcție de competență.

Petițiile în adresa Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței pot fi depuse utilizând emailul instituției consumator@apc.gov.md, prin intermediul Poștei Moldovei sau fizic la adresa: mun.Chișinău, str.V.Alecsandri 78. Pentru consultații puteți apela la TELEFONUL CONSUMATORULUI: 022 74 14 64 sau la LINIA VERDE (apel gratuit în rețeaua fixă din toate r-nele R.M) 0 800 28 028.