Pe parcursul anului trecut, Agenția Proprietăți Publice a aprobat decizii privind repartizarea profitului net obținut în anul 2019 și au fost îndreptate spre transferare către bugetul de stat, în termeni stabiliți, defalcările în mărime totală de 66.348.825 lei. Datele au fost publicate, recent, pe pagina web a instituției.

Totodată, în cadrul adunărilor generale ale acționarilor la care, prin exprimarea votului în calitate de acționar, au fost adoptate deciziile privind transferarea în bugetul de stat în termeni stabiliți dividende în mărime totală  de 105.270.329 lei. Astfel, per total, au fost îndreptate spre transferare în bugetul de stat mijloace financiare în valoare de 171.619.154 lei.

Potrivit Agenției Proprietăți Publice, la începutul anului, în Registrul patrimoniului public erau incluse pentru evidență 28.885 obiecte.