În cazul în care aveți asigurare CASCO la mașină și a intevenit riscul asigurat, trebuie să cunoașteți că sunt mai mulți pași pe care trebuie să-i faceți pentru a primi despăgubirea. Mai exact, în caz de accident, trebuie să întreprindeţi toate măsurile necesare pentru salvarea autovehiculului și pentru eliminarea cauzelor care ar putea produce daune suplimentare. În acel moment trebuie să sesizați poliția, pompierii, etc. pentru ca ulterior să obțineți actele care vor demonstra că a avut loc accidentul. În cazul în care de producerea accidentului se face vinovată o terță persoană, trebuie să faceţi o copie de pe asigurarea acestuia.

Compania de asigurări trebuie notificată în scris în decurs de 24 de ore (cu excepția zilelor de odihnă și de sărbătoare), despre producerea cazurilor de furt total sau parțial și în decurs de 48 de ore pentru cazurile de daună parțială sau totală. După aceasta aveți trei zile lucrătoare la dispoziție, de la data când a avut loc accidentul sau a fost deteriorat autovehiculul, pentru a prezenta companiei actele. Și asta pentru a regulariza cazul asigurat sau trebuie să permiteţi reprezentantului companiei de asigurări să facă inspecția la locul aflării autoturismului.

Pentru obţinerea despăgubirii sunt necesare următoarele acte:

  • contractul de asigurare (poliţa de asigurare) însoțit de bonul fiscal sau alt document ce atestă achitarea asigurării;
  • certificatul eliberat de organele competente, ce confirmă producerea cazului asigurat;
  • copia certificatului de înmatriculare a autoturismului; copia raportului de examinare tehnică periodică a autoturismului; copia permisului de conducere al persoanei care conducea vehiculul la momentul producerii evenimentului asigurat iar în cazul persoanelor juridice şi copia foii de parcurs sau procurii;
  • ordonanţa de începere, suspendare sau încetare a urmăririi penale (după caz), care se prezintă în cazul producerii riscurilor asigurate prin acţiuni ilicite ale terţelor persoane;
  • ordonanţa de recunoaştere a asiguratului în calitate de parte civilă (parte vătămată), după caz;
  • copii ale proceselor-verbale de constatare a contravenţiilor administrative, în cazul accidentelor de circulaţie, însoţite de copiile rapoartelor de expertiză medicală, schema accidentului de circulaţie, explicaţiile participanţilor depuse la dosarul contravenţional;
  • copia poliţei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto a persoanei responsabile de producerea pagubei (în cazul accidentelor de circulaţie).