Începând cu luna iulie 2018, în toate judecătoriile şi curţile de apel este implementată o versiune îmbunătățită (4.1.4) a Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD). Totodată, a fost dezvoltată o nouă versiune a PIGD-ului ce asigură interoperabilitatea cu serviciile guvernamentale electronice (MPass, MSign, MPay, MLog, Mnotify).

Potrivit Ministerului Justiției, noile funcționalități permit semnarea electronică a documentelor emise de instanța de judecată, transferul electronic mai performant al cererilor și al dosarelor, fapt ce oferă posibilitatea de a continua lucrul cu aceleași dosare electronice în toate instanțele și contribuie la evitarea dublărilor de date, la eficientizarea activității angajaților instanțelor de judecată.

Până în data de 21 martie are loc testarea noilor funcționalități, iar exploatarea experimentală este demarată în Judecătoria Cimișlia, Judecătoria Comrat și Curtea de Apel Comrat. O altă funcționalitate a PIGD-ului este implementarea unui mecanism flexibil de administrare, care să permită indicarea specializării judecătorilor, precum și crearea completelor specializate, inclusiv în judecătoriile de primă instanță.

Testarea noului sistem informațional judiciar integrat urmează să aibă loc în mai multe etape pe parcursul anului. În următoarele etape va fi pilotat modulul dezvoltat pentru Curtea Supremă de Justiție, modulul de raportare statistică electronică și modulul de măsurare a performanței judecătorești.

De asemenea, pe parcursul anului 2018 a fost extins procesul de exploatare experimentală a soluţiei informaționale e-Dosar judiciar, aceasta urmând a fi adaptată la exingețele noii versiuni a PIGD-ului.