Guvernul, instanțele de judecată, procuratura și societatea civilă trebuie să întreprindă mai multe acțiuni pentru a reduce corupția în țara noastră. Recomandările experților în acest sens au fost publicate în Raportul Forumului Național: Justiție pentru toți – Agenda 2030.

Astfel, pentru a avea mai puțină corupție, Guvernul trebuie să se preocupe de:

 • crearea mecanismului eficient pentru supravegherea și controlul activității partidelor politice: finanțare, structura organelor de autoadministrare, finanțarea campaniilor electorale, stabilirea exactă a organelor de control și distribuirea clară a competențelor în verificarea activității partidelor, în mod special, în afara campaniilor electorale;
 • asigurarea unui proces transparent și participativ de elaborare a actelor normative, promovarea angajamentului normativ pentru decidenții politici;
 • elaborarea și stabilirea unui mecanism eficient de atragere la răspundere pentru lipsa de transparență: modificări la legislația contravențională și privind transparența decizională, stabilirea exactă a faptelor ce constituie încălcare a transparenței decizionale și a organelor abilitate să constate încălcările;
 • transparentizarea activității persoanelor cu funcții publice, inclusiv prin digitalizare, interoperabilitatea bazelor de date, controlul civil instituționalizat al integrității și intereselor persoanelor cu funcții publice. Asigurarea transparenței în procesul decizional în sectorul public, inclusiv la etapa de selecție a funcționarilor, în special, a persoanelor cu funcție de conducere;
 • consolidarea disciplinei fiscale, inclusiv prin asigurarea digitalizării tranzacțiilor cu amănuntul, procedurilor de colectare a TVA, reieșind din experiența statelor care au avansat în acest domeniu;
 • finanțarea prioritară, consecventă și durabilă a politicilor publice. Politicile publice și instrumentele de integritate trebuie să fie sustenabile;
 • oferirea Ombudsmanului a instrumentelor și pârghiilor pentru o protecție mai eficientă a avertizorilor de integritate, inclusiv prin modificarea legislației privind modul de organizare și funcționare a Oficiului Avocatului Poporului;
 • includerea în pachetul educațional, la toate treptele, a modulelor de instruiri în domeniul prevenirii corupției;
 • dezvoltarea unor programe de prevenire a corupției care să sporească nivelul de conștientizare socială față de actele de corupție;
 • extinderea competențelor autorităților de a se autosesiza în baza unor dezvăluiri publice a ilegalităților, a materialelor de investigații jurnalistice, inclusiv, examinarea opțiunii de stabilire a obligativității sesizării din oficiu;
 • consolidarea independenței mass-media, inclusiv prin stabilirea, respectarea și monitorizarea accesului la informație, a obligativității de a publica datele privind fondatorii instituțiilor media, sursele de finanțare. Examinarea opțiunii de a oferi suport financiar mass-mediei de investigații;
 • examinarea oportunității sesizării repetate a Curții Constituționale în vederea revizuirii interpretării clauzei constituționale privind prezumția caracterului licit al dobândirii averii (art. 46 alin. (3) din Constituție), pentru a asigura un proces mai eficient de dobândire a probelor și de aplicare a instituției confiscării (civile și extinse);
 • promovarea modificărilor pentru consolidarea independenței și integrității sistemului judecătoresc, inclusiv modificările constituționale referitoare la perioada de probă pentru numirea judecătorilor, componența și competențele CSM etc.

Totodată, sistemul judecătoresc și procuratură trebuie să întreprindă măsuri pentru:

 • consolidarea auto-administrării sistemului judecătoresc. Organizarea și desfășurarea unor alegeri obiective, transparente a membrilor organelor de autoadministrare, excluderea normelor art. 82 din Legea privind CSM;
 • revizuirea prevederilor actelor normative ce reglementează competențele președinților de instanțe/șefilor de procuraturi în scopul excluderii presiunii nejustificate și imixtiunii în activitatea judecătorilor/procurorilor;
 • dezvoltarea la nivelul sistemului judecătoresc/procuraturii a unor practici (de ex.: repere metodologice, comunicare instituțională) orientate spre eliminarea cazurilor de justiție selectivă, transparentizarea proceselor;
 • evaluarea extraordinară a judecătorilor și procurorilor, în scopul excluderii din sistem a persoanelor cu probleme de integritate și a celor neprofesioniste.

În schimb, societatea civilă poate să asigure monitorizarea decidenților politici, în vederea responsabilizării acestora și asigurării transparenței în administrarea treburilor publice, excluderii elementelor de imixtiune și presiune a politicului asupra sistemului de justiție.

De asemenea, participanții Forumului Național: Justiție pentru toți – Agenda 2030 au formulat recomandări pentru a spori accesul la justiție pentru cetățeni. Acestea pot fi accesate aici.