Autoritățile au propus pentru consultări publice Regulamentul cu privire la modul de elaborare, încheiere și de monitorizare a implementării acordurilor de investiții cu privire la proiectele investiționale strategice. Documentul stabilește, printre altele, obligațiile asumate de investitor, dar și de către Guvern.

Astfel, în calitate de acțiuni de reducere a riscurilor investiționale, stimulare a activității în domeniul de activitate în care se realizează proiectul, sprijinire a subiecților care activează în acest domeniu al economiei sau de facilitare a implementării proiectului investițional, Guvernul își poate asuma următoarele:

 • acordarea suportului administrativ în comunicarea cu autoritățile administrative centrale și locale pe parcursul implementării proiectului investițional strategic;
 • acțiuni de ordin normativ, și anume:
  • aprobarea bazei normative necesare realizării proiectului, în cazul în care aceasta lipsește;
  • promovarea de politici care să nu înrăutățească situația investitorului pe perioada acordului de investiții;
  • obligația de a abroga, în limitele competenței sale, acte normative care dezavantajează activitatea investitorului, în măsura în care acest fapt nu contravine legilor sau altor acte normative cu o forță juridică superioară;
 • contribuirea prin investiții sau alte acțiuni orientate spre asigurarea infrastructurii necesare pentru implementarea proiectului investițional strategic.

Totodată, Regulamentul stabilește ca obligații ale investitorului, care se includ în acordul de investiții se indică în mod obligatoriu, următoarele:

 • respectarea perioadei realizării proiectului investițional strategic;
 • respectarea parametrilor stabiliți ai proiectului investițional, așa cum au fost ei aprobați prin acordul de investiții;
 • raportarea cu privire la realizarea proiectului investițional pe perioada Acordului de investiții și a obligațiilor ce-i revin din acesta, conform modului și periodicității stabilite în acord;
 • respectarea legislației Republicii Moldova în procesul de realizare a proiectului investițional.

Executarea acordurilor de investiții încheiate de Guvern și implementarea proiectelor investiționale strategice pentru care au fost încheiate aceste acorduri va fi monitorizată permanent de către Agenția de Investiții.

Amintim că, acordurile de investiții strategice se vor încheia, în mod prioritar, dacă există contracte de Parteneriat Public-Privat sau alte contracte directe cu autoritățile administrației publice. Totodată, acestea trebuie să corespundă mai multor criterii de eligibilitate.