Plenul Curții Supreme de Justiție a aprobat la 17 decembrie, printr-o hotărâre organizatorică, Planul de activitate al instanței pentru anul 2019.

Activitățile planificate sunt împărțite pe șase domenii prioritare:

1. Creşterea transparenţei în sistemul judiciar.

În acest domeniu, CSJ își propune să elaboreze un Buletin care va reflecta jurisprudenţa naţională, să publice rezumatele celor mai relevante decizii naţionale și decizii CEDO, să publice articole teoretico-practice în domeniile cu interes sporit.De asemenea, CSJ va supraveghea modul în care are loc repartizarea aleatorie a dosarelor în instanţă, va elabora modele-standarde ale cererilor adresate instanţei și standarde pentru motivările actelor judecătoreşti, şi va stabili modalităţi facile de acces la dosare şi copiile acestora.

2. Transparenţa şi obiectivitatea procedurii de încadrare şi promovare.

În 2019, CSJ planifică să îmbunătăţirea sistemul de promovare la CSJ și să creeze un cadru unitar de exercitare a managementului de instanţă.

De asemenea, instanța își propune să perfecţioneze sistemul de norme etice şi deontologice și să efectueze pe parcursul anului viitor evaluarea performanţei profesionale a angajaţilor CSJ.

3. Unificarea practicii judiciare. 

​În acest domeniu, instanța supremă planifică să analizeze erorile judiciare comise de instanţe la examinarea cauzelor, precum și să elaboreze proiecte de hotărâri explicative şi opinii consultative privind aplicarea corectă a legislației în soluţionarea justă a cauzelor.

4. Colaborarea externă a CSJ.

În domeniul colaborării externe, în 2019, planuile CSJ se rezumă la publicarea rezumatelor hotărârilor CtEDO și încheierea acordurilor de cooperare/colaborare internaţională cu Consiliul Europei, CtEDO şi alte organisme și instituţii de specialitate internaţionale.

5. Monitorizarea şi raportarea executării bugetului.

La acest capitol, instanța urmează să inventarieze bunurile materiale și să planifice achiziile publice.

6. Planificarea şi raportarea activităţii Curţii Supreme de Justiţie.

În acest domeniu, CSJ va elabora rapoarte statistice și planul de activitate pe direcţii.