Achizițiile în cadrul Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) a căror valoare estimativă nu va depăși suma de 50 de mii de lei se vor desfășura de către secretarul general al autorității. Dacă valoarea contractului va depăși, însă, această sumă, achiziția se va face de către un grup de lucru. Prevederea se conține în Regulamentul cu privire la achiziția de bunuri, lucrări și servicii pentru necesitățile Uniunii Avocaților din Republica Moldova, aprobat de Consiliul UAM și publicat recent pe pagina web a Uniunii.

De asemenea, documentul stabilește că achizițiile se vor face în baza unei analize de piață a prețurilor oferite de diferiți operatori economici, pentru a identifica cea mai avantajoasă ofertă după raportul: calitate cerută – preț oferit. Informațiile privind necesitatea de achiziții se va publica pe site-ul UAM, la compartimentul ”Achiziții” și se va transmite operatorilor economici. Ofertele de prețuri vor fi primite cel puțin 15 zile calendaristice din data publicării anunțului.

Dacă în termenul anunțat nu va fi depusă nicio ofertă sau niciuna dintre oferte nu corespunde tuturor cerințelor solicitate, atunci procedura de achiziții se va declara caducă. Această decizie va putea fi luată și dacă secretarul general sau grupul de lucru va decide că necesitatea achiziției a decăzut.

Achizițiile de bunuri, lucrări și servicii care sunt vândute sau prestate doar de un singur operator economic se fac în baza negocierii prețurilor, cu excepția când taxele sunt stabilite prin acte normative sau negocierea acestora nu este posibilă.

Contractele de achiziții se vor aproba de către Consiliul Uniunii Avocaților. Prevederile Regulamentului aprobat se vor aplica din data de 1 februarie 2019.  

Amintim că, documentul mai stabilește că grupurile de lucru pentru achiziția de bunuri, lucrări și servicii vor fi formate pentru un an. Acesta se vor constitui la începutul anului financiar și vor fi compuse din cinci membri: secretarul general UAM, contabilul șef UAM, doi avocați cu dreptul de exercitare a profesiei de apărător, aleși prin concurs, dar și un angajat al secretariatului Uniunii.