În ianuarie 2019, Banca Națională a Moldovei (BNM) a constatat încălcarea cerințelor legale de către un grup de acționari ai FinComBank SA. Aceștia au fost impuși prin efectul legii să vândă deținerea de 36,15% din acțiunile băncii în termen de șase luni. Totuși, acționarii nu s-au încadrat în termenul legal.

Prin urmare, FinComBank SA a anulat aceste acțiuni și a emis altele noi pe care le-a expus la vânzare, conform legii, ca pachet unic pe un termen de trei luni. Acesta, de asemenea, nu a fost comercializat în timpul prevăzut. Ulterior, banca a expus acțiunile nou-emise la vânzare ca acțiuni separate, pe o perioadă de șase luni, diminuând treptat prețul în fiecare lună.

În prezent, acțiunile băncii sunt retrase din vânzarea publică de pe piața deschisă. Aceasta deoarece FinComBank SA a anunțat despre stoparea procesului, în a patra lună  de expunere spre vânzare a acțiunilor, după ce instanța de judecată a emis o interdicție în acest sens la ânceputul lunii martie 2020 în legătură cu o cauză penală.

Actualmente, numărul acțiunilor nevândute din emisiunea menționată constituie 360.816 și reprezintă 27,43% din capitalul social al băncii.