Judecătoria Bălți urmează să implementeze cele mai bune practici în activitatea instanței de judecată atât în raport cu activitatea nemijlocită de înfăptuire a justiției, cât și în domeniile legate de personalul implicat în această activitate, relațiile cu justițiabilii și comunicarea cu publicul. O notă în acest sens a fost emisă de președintele interimar al judecătoriei, după ce instanța a fost desemnată în calitate de judecătorie-model pilot în cadrul Proiectului USAID ”Instanțe Judecătorești Model”.

Președintele Judecătoriei Bălți spune că activitatea instanțelor judecătorești este una sistemică, iar funcționarea tuturor aspectelor și elementelor acestui sistem este una vitală pentru întreaga activitate a sistemului de înfăptuire a justiție.

În context, autoritățile își propun ca proiectul ”Instanțe Judecătorești Model” să contribuie la dezvoltarea unui standard comun de judecătorie-model și va oferi asistență tehnică pentru a ajuta instanțele judecătorești să atingă standardul de judecătorie-model în următoarele domenii:

  • îmbunătățirea performanțelor instanțelor judecătorești prin adoptarea unui proces de planificare strategic bazată pe tehnici de gestionare a calității și pe necesitățile justițiabililor, ale judecătorilor și personalului instanței judecătoreşti;
  • crearea grupurilor de justițiabili pentru evaluarea periodică a necesităților justițiabililor și recepționarea, examinarea și răspunderea la plângerile, sugestiile și complimentele/scrisorile de mulțumire a cetățenilor;
  • punerea la dispoziția publicului a informațiilor despre evidența dosarelor și a informațiilor generale despre serviciile oferite de instanțele judecătoreşti;
  • dezvoltarea inițiativelor de informare a cetățenilor și de sporire a gradului de educație juridică în rândul cetățenilor;
  • elaborarea unei politici de soluționare a plângerilor și a procedurilor aferente pentru a spori încrederea publicului în instanțele de judecată;
  • dezvoltarea sistemelor privind identificarea și răspunsul la necesitățile de dezvoltare profesională ale judecătorilor și personalului instanțelor de judecată;
  • dezvoltarea și utilizarea sistemelor online pentru îmbunătățirea gestionării dosarelor și a serviciilor în judecătoriile selectate.

Menționăm că, Plenul Consiliul Superior al Magistraturii a desemnat judecătoriile Bălți și Ungheni în calitate de judecătorii-model pilot. Instanțele au fost selectate în urma unui concurs la care au participat șapte instanțe de prim nivel.