Serviciile de factoring sunt servicii de finanțare care combină creditarea, asumarea riscului de neîncasare a creanţelor, serviciile de urmărire şi încasare a acestora, precum şi evidenţa contabilă a lor.

Codul Civil al Republicii Moldova stipulează că prin contract de factoring, o parte, care este furnizorul de bunuri şi servicii (aderent), se obligă să cedeze celeilalte părţi, care este o întreprindere de factoring (factor), creanţele apărute sau care vor apărea în viitor din contracte de vânzări de bunuri, prestări de servicii şi efectuare de lucrări către terţi, iar factorul îşi asumă cel puţin două din următoarele obligații:

  • finanţarea aderentului, inclusiv prin împrumuturi şi plăţi în avans;
  • ţinerea contabilităţii creanţelor;
  • asigurarea efectuării procedurilor de somare şi de încasare a creanţelor;
  • asumarea riscului insolvabilităţii debitorului pentru creanţele preluate (delcredere).

Faţă de contractul de factoring se aplică prevederile referitoare la cesiunea de creanţă.      

Totodată, activitatea de factoring conform secției K clasa 64.99 din Clasificatorul activităților din economia Moldovei (CAEM-2), aprobat prin Ordinul nr.28 din 07 mai 2019 a Biroului Naţional de Statistică al Republicii Moldova, pus în aplicare de la 7 mai 2019, reprezintă activitate din domeniul financiar. 

Potrivit Serviciului Fiscal, aceste servicii, în conformitate cu art.103 alin. (1) pct.12) din Codul fiscal, sunt scutite de TVA fără drept de deducere.