În perioada 30 noiembrie 2020 - 15 ianuarie 2021, Curtea de Apel Chișinău va examina următoarele tipuri de cauze: 

  • În materie civilă (drept comun, contencios administrativ, insolvabilitate)

Vor fi examinate doar cauzele care, potrivit legii, pot fi examinate în procedură scrisă (fără participarea părților), în recurs, în revizuire, cauzele cu valoare redusă, cauzele electorale, conflictele de competență, cererile de strămutare a cauzelor la o altă instanță, cererile de recuzare înaintate judecătorilor instanței de fond în cazul în care în primă instanță nu este eligibil un alt judecător pentru examinare unor atare cereri. La fel, vor fi examinare cauzele aflate în faze avansate de examinare (pledoarii, replici, pronunțare), cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei, adopțiile.

  • În materie electorală

Cauzele de domeniul electoral se vor examina în termen de până la cinci zile, conform regulilor de citare, însă faptul că participanții nu vor fi prezenți nu va împiedica examinarea acestor cauze. 

  • În materie penală și contravențională

În materie penală și contravențională vor fi examinate doar cauzele privind mandatele de arest, măsurile de investigație speciale, măsurile asigurătorii și cauzele contravenționale ce vizează încălcarea dispoziției Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, cauzele care se examinează în lipsa părților, cauzele aflate în faza avansată de examinare (pledoarii, ultimul cuvânt), cauzele penale în ordine de apel și recurs în cadrul cărora sunt persoane arestate, cauzele în cadrul cărora a fost admisă cererea privind accelerarea procedurii de examinare a cauzei.

Judecarea cauzelor civile, penale și contravenționale care nu cad sub incidența prevederilor dispoziției va fi reluată din oficiu, după încetarea stării de urgență, cu fixarea termenelor de judecată și citarea părților.

Amintim că, de astăzi și până în data de 15 ianuarie 2021, Curtea de Apel Chișinău va activa în regim special