Comisia de etică și disciplină a UAM (CED) a decis ieri să suspende activitatea avocatului Marin Sardari pe perioada interdicției de a activa, începând din 16 august, până la emiterea ordinului Ministerului Justiției cu privire la retragerea licenței pentru exercitarea profesiei de avocat.

Decizia este cu drept de contestare în instanță.

Amintim că, în data de 19 iulie, Comisia de etică și disciplină (CED) a emis o decizie de retragere a licenței avocatului Marin Sardari după ce a examinat mai multe sesizări înaintate de cetățeni, organe și instituții care au invocat săvârșirea pretinselor abateri disciplinare de către apărător.

Decizia CED privind retragerea licenței, deși adoptată la 19 iulie, a fost publicată abia la 5 august, iar la 3 august, avocatul și-a reluat activitatea în temeiul art. 13 alin. (3) din Legea nr.1260-XV din 19.07.2002 cu privire la avocatură: ”(3) La epuizarea circumstanțelor care au dus la suspendarea activității de avocat, avocatul depune, la Uniunea Avocaților, cerere de consemnare a reluării activității de avocat, cu anexarea actelor ce justifică epuizarea circumstanțelor care au stat la baza suspendării. ”

Acesta avea activitatea suspendată din 05.07.2021, conform art. 13 alin. (1), lit. a) din Legea cu privire la avocatură: ”în temeiul cererii scrise a avocatului, din momentul depunerii originalului licenței și a legitimației de avocat, cu ulterioara consemnare a acestui fapt, în termen de 3 zile lucrătoare, în Lista avocaților care au dreptul de a exercita profesia de avocat” și din 22.06.2021, conform art. 13 alin. (1), lit. d) din Legea cu privirela avocatură: ”pe perioada aplicării măsurii preventive privative de libertate”.