Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) le cere plătitorilor de contribuții să prezinte corect datele dările de seamă lunare. Asta pentru că toate prestaţiile de asigurări sociale, se stabilesc beneficiarilor, în baza datelor acumulate la Contul personal de asigurări sociale ale persoanei, declarate de către angajator, fără a fi solicitată și prezentarea certificatelor despre salariu. Prin urmare, informaţia cu privire la perioadele de activitate de după anul 1999, precum şi contribuţiile de asigurări sociale, declarate de către angajator, prin intermediul Dării de seamă IPC 18 şi a Informaţiei IRM 19, servesc temei pentru stabilirea pensiilor şi indemnizaţiilor.

CNAS atenţionează asupra celor mai frecvente tipuri de erori, admise de către angajatori în dările de seamă, care creează dificultăţi la determinarea dreptului social și /sau afectează direct cuantumul prestației oferite beneficiarului:

  • declararea venitului asigurat, în perioada aflării angajatului în incapacitate temporară de muncă;
  • utilizarea incorectă a categoriei persoanei asigurate la declararea venitului asigurat.

Astfel, pentru a nu crea impedimente la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale, CNAS atenţionează angajatorii asupra necesităţii respectării reglementărilor stipulate în  Instrucţiunile cu privire la modul de completarea a Dărilor de seamă prezentate de către angajatori, aferente asigurărilor sociale de stat.

Totodată, informează că în conformitate cu prevederile art. 57 alin. (5) din Legea privind sistemul public de asigurări sociale, sumele plătite necuvenit sub formă de prestaţii de asigurări sociale ca urmare a prezentării, în temeiul art.5 alin. (1) lit. c), a declaraţiilor corectate se recuperează de la angajator.