Centrul de Instruire a Avocaților (CIA) a anunțat că, pe parcursul anului 2020, își propune să treacă la o altă etapă de dezvoltate a capacităților instituționale. În acest sens, urmează să fie elaborate noi stardarde, să fie făcută o planificare temeinică și realizate sarcinile formulare de Consiliul Uniunii Avocaților.

Potrivit Centrului, a fost înaintată o solicitate către Consiliul Uniunii Avocaților privind interpretarea și punerea în aplicare a normele cu referire la CIA, prevăzute de Statutul profesiei de avocat. Mai exact, solicitarea se referă la aprobarea criteriilor de selectare și profilului formatorilor implicați în procesul de instruire. Subiectul a fost discutat la ședința Consiliului din 30 ianuarie, unde s-a stabilit că urmează să fie luate mai multe decizii privind formatorii, inclusiv privind contractele încheiate cu aceștia și onorariile plătite. În context, menționăm că ordinea de zi a întrunirii Consiliului UAM din 30 ianuarie nu a fost publicată pe pagina web a Uniunii.

Totodată, CIA anunță că, luând în considerare că instituția trece prin niște procese de dezvoltate, planul de instruire pentru luna februarie va fi redus. Vor fi organizate cursuri de trei ore pe săptămână, iar în calitate de formatori vor fi invitați doar specialișii care vor accepta să continue cursurile pro bono. Orarul instruirilor pentru luna februarie urmează să fi publicat în curând, după încheierea procesului de planificare.